Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Research Management

About the unit:

(1) A Kutatásmenedzsment szervezeti egység akutatásirányítás kialakítását támogató szakmai és adminisztratív szervezetiegység, amely a kutatási rektorhelyettes közvetlen vezetésével végzitevékenységét. Feladatait az Egyetem teljes kutatási tevékenysége, illetvetelephelye vonatkozásában ellátja.

(2) A szervezeti egység részletes feladat- és hatáskörét azegység működési rendje tartalmazza.

Copied to clipboard
GEN.:2021.04.18. - 15:12:48