Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 22 23 24
25 26 27 28  

Pályázati felhívás

MNB Kutatási Kiválósági Díjra 

A Budapesti Corvinus Egyetem ― az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) együttműködése keretében, a Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat 10. §-ában meghatározottaknak megfelelően ― pályázatot hirdet az MNB Kutatási Kiválósági Díj elnyerésére.

1.) Az MNB Kutatási Kiválósági Díj (a továbbiakban: Díj) célja az Egyetem és az MNB közötti együttműködési megállapodás által érintett tudományterületen folyó vagy tervezett kutatások finanszírozása.

 2.) A támogatás feltételei:

 a)      A Díjra pályázhatnak az Egyetemen gazdaságtudomány és társadalomtudomány kutatási területen

aa) doktori tanulmányaikat folytató hallgatók, valamint

ab) az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló doktorjelöltek és

ac) az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatók-kutatók, akik más felsőoktatási intézményben doktori tanulmányokat folytatnak. 

b)      Az MNB és az Egyetem által delegált tagokból álló Irányító Bizottság (továbbiakban: Irányító Bizottság) jogosult eldönteni, hogy mely kutatást milyen összegben díjaz.

 c)       A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó publikációs tevékenységének adatai az MTMT adatbázisban naprakészen elérhetők legyenek.

 d)                  A pályázónak vállalnia kell, hogy a kutatási tevékenység eredményéről a támogatási időszak végére záró szakmai és pénzügyi beszámolót készít.

 e)      A pályázónak el kell fogadnia a Szellemi tulajdon-kezelési Szabályzatot, s erről írásban kell nyilatkoznia.

 f)        A pályázó hozzájárul, hogy a nyertes pályázó nevét, kutatási témáját és az elnyert díj összegét az Egyetem honlapján közzéteszi.

 3.) A pályázatnak tartalmaznia kell

a)   a pályázó személyének, eddigi tudományos eredményeinek tárgyilagos bemutatását pontos bibliográfiai adatokkal ellátva;

b)   a kutatási terv részletes bemutatását ― megjelölve azt a tudományterületet és tudományágat, amelynek körébe a kutatómunka tartozik ―az alábbiak szerint: kutatási probléma bemutatása, a kutatás elméleti kereteinek összefoglalása, a hipotézisek és/vagy kutatási szempontok részletezése, a kutatási módszerek és adatigények bemutatása, a várható elméleti és gyakorlati eredmények felvázolása;

c)   a témavezető szakmai ajánlását.

4.) A pályázatot egy eredeti példányban az Oktatási Rektorhelyettesi Irodában kell benyújtani személyesen vagy postai úton (1093 Budapest, Fővám tér 8., 213. szoba), valamint elektronikusan megküldeni az oktat.rh(kukac)uni-corvinus(pont)hu címre.

 5.) A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19. 12.00 óra. A határidő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott pályázatot az Irányító Bizottság nem veszi figyelembe.

 6.) A pályázathoz mellékelni kell a 2.) a) és c) pontjaiban és a 3.) pontban meghatározottak igazolására szolgáló dokumentumokat.

 7.) A pályázat elbírálása

 a)      A pályázatokat az Irányító Bizottság bírálja el figyelemmel a 2.) b) pontban meghatározottakra.

b)      A Díj fizetésének módját és időtartamát a kutatási tervre figyelemmel az Irányító Bizottság határozza meg.

c)       Az Irányító Bizottság a benyújtási határidőt követő 10 munkanapon belül meghozza döntését.

  8.) A pályázatról további felvilágosítás Pósvai Adrienn Éda irodavezetőtől (482-5262 vagy oktat.rh(kukac)uni-corvinus(pont)hu) kérhető.

 Budapest, 2018. október 3.

A pályázati felhívás és az adatlap ITT olvashatók.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.