Január - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 25 26 27 28
29 30 31  

Pályázati felhívás - 2017/2018. tanév 1. félév - MNB Kiválósági Ösztöndíjra az Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola doktori hallgatóinak támogatására

A Budapesti Corvinus Egyetem – az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében, a BCE SZMR III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 16/C.§-ban meghatározottaknak megfelelően – pályázatot hirdet a 2017/2018. tanév 1. (őszi) félévére az Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola (továbbiakban DI) képzésében részt vevő hallgatók (ld. 1. pont) támogatására az alábbiak szerint.

1.         A pályázat célja: az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében a DI képzésében részt vevő legalább második félévre bejelentkező doktori hallgatók egy szemeszterre – tanulmányi eredményük alapján – kiválósági ösztöndíjban részesüljenek. Az ösztöndíjat egy tanulmányi félévben (5 hónap) összesen legfeljebb 2 doktori hallgató kaphatja meg.

2.         Az ösztöndíj összege maximum 30.000 forint havonta.

3.         A támogatás feltételei:

a)         Az ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akiknek legalább egy lezárt félévük van, és kiemelkedő tanulmányi, kutatási tevékenységgel rendelkeznek.

b)         A hallgató a pályázat benyújtásának félévében, azaz a 2017/2018. tanév 1. félévében aktív hallgatói jogviszonyban álljon az Egyetemmel.

c)         Pályázatot nem nyújthat be az a hallgató, akinek az egyéni tanulmányi ideje a képzési idő másfélszeresét meghaladta.

4.         A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az adott félévben és az azt megelőző félévben milyen pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíjban, támogatásban (pl. konferencia-részvétel, fordítás, stb.) részesült.

5.         A hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és az ösztöndíj tovább nem folyósítható, ha

a)         hallgatói jogviszonya megszűnik;

b)         az adott félévben az aktív státuszát passziváltatja;

c)         az MNB nem folyósítja az ösztöndíj fedezetét biztosító támogatást.

6.         A pályázatot a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer „Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető „MNB ÁKKDI Kiválósági Ösztöndíj Pályázat 2017/18/1” kérvényen keresztül kell benyújtani. A pályázathoz fel kell tölteni a kutatási tevékenységük igazolására szolgáló dokumentumokat és az MTMT-ben rögzített publikációs listát, amennyiben van.

7.         A pályázati időszak kezdete: 2017. szeptember 12. 8.00 óra

8.         A pályázat benyújtásának határideje, (beérkezési határidő): 2017. szeptember 20. 8.00 óra

A határidő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen és hiányosan benyújtott pályázatot az Irányító Bizottság nem veszi figyelembe.

9.         A pályázat elbírálása

a)         A pályázatokat az MNB és az Egyetem által delegált tagokból álló Irányító Bizottság (a továbbiakban: Irányító Bizottság) bírálja el.

b)         Az Irányító Bizottság – a tanulmányi eredmények függvényében – differenciált ösztöndíj-számítási metódust is alkalmazhat.

c)         A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a publikációs tevékenységet bemutató, MTMT-ben elérhető publikációs lista.

d)         Az Irányító Bizottság a benyújtási határidőt követő 10 napon belül meghozza döntését.

10.     A pályázatról további felvilágosítás Pósvai Adrienn Éda irodavezetőtől az oktat.rh(kukac)uni-corvinus(pont)hu) e-mai címen kérhető.

Budapest, 2017. szeptember 8.

                                                                                                     Oktatási Rektorhelyettesi Iroda

Utolsó frissítés: 2017.09.11.