November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata (HÖK)

1093 Budapest, Fővám tér 8. fsz. 17. szoba
http://hok.uni-corvinus.hu
E-mail: hok(kukac)uni-corvinus(pont)hu

A Hallgatói Önkormányzat tagja minden egyetemi polgár, azonban mára a HÖK kifejezés alatt általában a Hallgatói Önkormányzat megválasztott testületét, vagyis a választmányt értjük. A HÖK az egyetemen található érdekképviseleti szervezeti egység, amelyet hallgatók irányítanak. Hallgatói önkormányzatok országszerte minden felsőfokú intézményben megtalálhatóak.

A BCE HÖK látja el a corvinusos hallgatók érdekképviseleti tevékenységeit. A HÖK képzi a hallgatók és az egyetemi oktatók közötti kommunikációs „hidat”. A HÖK az érdekképviseleti tevékenységeken túl további fontos feladatokat is ellát. Tevékenységeink által segítjük a hallgatókat problémáik megoldásában.

Működésünkről


A HÖK választmányának tagjai a hallgatóság képviselői, akiket a hallgatók szavazás útján évente választanak meg. A választások ősszel zajlanak, amelyre minden hallgató jelöltetheti magát. A választások során karonként megalakul a választmány, ami végső soron a kari Hallgatói Önkormányzatot jelenti.  A BCE HÖK a Közgáz és Budai Campusok 3-3 karának részönkormányzatait foglalja magába.

A HÖK működési profilja három fő részre bontható: érdekképviselet, kommunikáció és a különböző szolgáltatások. Az érdekképviselet útján jelentős szerepet töltünk be, hiszen egyharmados súllyal képviseljük a hallgatókat az egyetem legfontosabb döntéshozatali ülésein. A képviselők szavazati joggal részt vesznek a Szenátuson, a Kari Tanácsokon és legfontosabb bizottságokban is mindig található HÖK tag. Az oktatási problémákkal kapcsolatban is a HÖK-kel kell felvenniük a hallgatóknak a kapcsolatot. A kommunikációs feladatkör a hallgatói szabályzatok módosításakor kap jelentős szerepet, hiszen a HÖK feladata a hallgatók megfelelő tájékoztatása az egyetemi eseményekről. A különböző szolgáltatások között szerepelnek a színvonalas rendezvények és szakmai előadások megszervezése, amelyek elmaradhatatlan részét képezik az egyetemi hallgatói élet színesebbé tételének.

A Hallgatói Önkormányzat Tanácsa


BCE HÖK elnök: Kaizinger Tamás Töhötöm

Élelmiszertudományi Kar elnök: Kapás Bianka
Gazdálkodástudományi Kar elnök: Illés Richárd
Kertészettudományi Kar elnök: Trugly Bence
Közgazdaságtudományi Kar elnök: Stan Róbert
Tájépítészeti Kar elnök: Leel-Őssy Zsolt
Társadalomtudományi Kar elnök: Taksonyi Boglárka

A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Diákjóléti Bizottsága (DJB)


1093 Budapest, Fővám tér 8. Fsz. E.148 szoba
http://djb.uni-corvinus.hu
E-mail: djb(kukac)uni-corvinus(pont)hu

A DJB az a szervezet, amellyel szinte minden hallgató kapcsolatba kerül, hiszen tagjaink foglalkoznak a hallgatói juttatásokat érintő valamennyi kérdéssel. Munkánk főként operatív jellegű, tevékenységünk alapvetően az egyetem hallgatóinak pénzbeli juttatásaival kapcsolatos feladatokhoz kötődik.

A tanulmányi ösztöndíjrendszer működtetésének szervezeti felelősei vagyunk. A szociálisan rászoruló hallgatók számára adható támogatások, ösztöndíjak odaítéléséről is mi gondoskodunk.

Kezelésünk alá tartoznak az egyetemen belüli és egyéb felsőoktatási hallgatókat érintő ösztöndíjpályázatok. Ezek között vannak olyanok, amelyek kiírását és elbírálását is mi végezzük (pl. kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj), más pályázatok esetében javaslatot teszünk a kiíró szervezet felé (köztársasági ösztöndíj, a Skála-Coop Zrt. ösztöndíja), egyéb esetekben pedig tájékoztatást nyújtunk az érdeklődő hallgatóknak (pl. a Sádt Győző Alapítvány ösztöndíja vagy a Bursa Hungarcia ösztöndíj).

Irodánk minden hallgató számára nyitva áll, folyamatosan információs bázisként működik, ahova a hallgatók minden, az ösztöndíjat vagy egyéb pénzügyeiket érintő problémával fordulhatnak.

Nem csak pénzügyekkel kapcsolatos teendőket látunk el, hiszen feladatunk a tavaszi félévekben megrendezett Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) szervezése és lebonyolítása is.

Az előbbieken túl részt veszünk a juttatási témájú egyetemi és kari szabályzatok kidolgozásában, valamint azokat elfogadás előtt általában véleményezzük is.

Utolsó frissítés: 2018.10.19.