Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Informatika a jövőkutatásban

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: PHGI_INFORMJOVO
A tantárgy megnevezése (magyarul): Informatika a jövőkutatásban
A tantárgy neve (angolul): IT in future studies
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 13x90
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi szemeszter
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: specializációs választható
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Hideg Éva

A tantárgy szakmai tartalma: A hallgatók megismertetése az információelmélet és jövőkutatás elméleti-módszertani kapcsolatával, a különböző modellezési eljárásokkal. A hallgatók informatikai ismereteken alapuló jövőkutatási modellezési készségének, valamint a modellek, eljárások számítógépes megoldási képességének fejlesztése.

Évközi tanulmányi követelmények: A félév végén házi dolgozat prezentálása: egy szabadon választott témakör elméleti vonatkozásainak és informatikai-számítógépes megoldásának bemutatása

Vizsgakövetelmény: kollokvium
Jövőalternatívák képzése egy saját készítésű/használatú modell elméleti, gyakorlati és informatikai megoldásának bemutatásával

Az értékelés módszere: 50%-ban a házidolgozat és 50%-ban a szóbeli kollokvium határozza meg az érdemjegyet.

Tananyag leírása: 1. Az információ- és kommunikációelmélet alapjai. Entrópia
Információ, tudat és tudás fogalmai
2. A gépi tanulás és statisztikai megismerés elmélete. Modellezés-filozófia és modellezés a társadalomtudományokban
3. A jövőkutatás különböző megközelítései - modellező jövőkutatás. Sztochasztikus modellek, evolúciós modellek, integrált modellek az előrejelzés-készítésben
4. Multiágens szimuláció alapjai. Multiágens szimuláció alkalmazásai, modellépítés és programozás
5. Online kutatás1: Statisztikai elemző, modellező és kvalitatív szoftverek
6. Online kutatás2: Web alapú információgyűjtés és online forgatókönyvírás
7. Házi dolgozat prezentálása: egy szabadon választott témakör elméleti vonatkozásainak és informatikai-számítógépes megoldásának bemutatása

Órarendi beosztás: a hallgatókkal történő megállapodás alapján, C 519-ben

Kompetencia leírása:  A hallgatók jövőkutatási módszeralkalmazási képességének fejlesztése egy konkrét, szabadon választott témakörre vonatkozóan informatikai és internetes környezetben

Félévközi ellenőrzések: Prezentációs kötelezettség teljesítése, a félév közepén a választott házi dolgozati téma vázlatának bekérése

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Felkészülés egy kiválasztott témakör egy megadott irodalmából és annak prezentálása

Szak neve: Gazdaságinformatikai Doktori Iskola, Jövőkutatás specializáció

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Shannon, C., E. – Weaver, W. (1949) The Mathematical Theory of Communication, University of Illinois, magyarul: A kommunikáció matematikai elmélete (1986) Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Budapest, ISBN 963 592 5085 Penrose, R. (1993): A császár új elméje – Számítógépek, gondolkodás és a fizika törvényei. 4. Igazság, bizonyítás, meglátás. 121-171 pp. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Alács, P. (2004): Complexity and Uncertainty in the Forecasting of Social Systems, Interdisciplinary Description of Complex Systems 2(1), 88-94
 • Reddy, M. (1993[1979]): The „conduit” metaphor. In Metaphor and Thought. Andrew Ortony szerk. Első és második kiadás. Cambridge: Cambridge University Press. Dopfer, K., J. Foster and J. Potts (2004), Micro–meso–macro. Journal of Evolutionary Economics 14: 263-279 Vapnik, V.N. (2000): The Nature of Statistical Learning Theory, Springer, 2000
 • Alács, P. (2006): Információ – modell – társadalom. Jövoelméletek 9, (szerk. Nováky, E.), BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, 2006.
 • Nováky, E.: Modellezés a jövokutatásban: az egyszerű modellektol az evolúciós modellekig, Jövőelméletek 6, BKÁE, Jövokutatási Kutatóközpont, Budapest, 2001. Slaugther, R. (2003): Futures beyond distopia, Creating social foresight, Routledge-Flamer, London
 • Masini, E.(2006): Rethinking futures studies, Futures Vol 38, pp. 1158-1168. Alács, P.: Demográfiai előrejelzés evolúciós modellel. Jövőelméletek 5, (szerk. Hideg, É.), BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, 2001.
 • Vág A. (2007): Multiágens szimuláció: a társadalomtudományi kisérletezés eszköze, Magyar Tudomány, 9. szám, 1171-1175. old.
 • Vág A. (2006): Multiágens modellek a társadalomtudományokban, Statisztikai Szemle, 84. évfolyam 1. szám, 25-53. old
 • Vág A. (2005): Az ágensvilág perspektívái - ágensmodellek a társadalomtudományban és az előrejelzés-készítésben. Jövőelméletek 15. Budapesti Corvinus Egyetem, Jövőkutatás Tanszék, 2005. 54 old.
 • Vág A. (2007): Simulating Changing Consumer Preferences: a Dynamic Conjoint Model, Journal of Business Research, vol. 60, issue 8, pages 904-911.
 • Netlogo Tutorials http://ccl.northwestern.edu/netlogo/faq.html
 • Vág A. (2005): Az Internet használata a jövőkutatásban, MTA–Budapesti Corvinus Egyetem, 110 old., „Statisztikai elemző, modellező és kvalitatív szoftverek” c.fejezet, 61-84. old.
 • Vág A. (2006): Szabad hozzáférésű statisztikai elemző szoftverek a Világhálón, Statisztikai Szemle, 84. évfolyam 4. szám, 417-422. old.
 • Alács P.: Az interaktív foresight online adatgyűjtésének elemzési módszertana. In: Jövőkutatás – interaktívan, szerk. Hideg É. – Nováky E. Aula kiadó, Budapest, 2012. 65-82. old. http://mek.oszk.hu/11300/11393/11393.pdf
 • Alács P.: Az online eljárások és elemzésük. In: Jövőkutatás – interaktívan, szerk. Hideg É. – Nováky E. Aula kiadó, Budapest, 2012. 137-170. old. http://mek.oszk.hu/11300/11393/11393.pdf
 • Surveymonkey Tutorials http://help.surveymonkey.com/app/tutorials/categorylist
 • Hideg É. – Nováky E.: Előretekintés a Közép-Magyarországi Régió jövőjéről – módszertani tapasztalatok és továbbfejlesztési irányok. In: Jövőföldrajz, szerk.: Jeney l. – Hideg É. – Tózsa I., BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 2014. 245-263. old. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1478/1/jfoldrajz15kkv.pdf
 • Retek M.: A globális éghajlatváltozás európai forgatókönyvei. In: Jövőföldrajz, szerk.: Jeney l. – Hideg É. – Tózsa I., BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 2014. 209-224. old. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1478/1/jfoldrajz15kkv.pdf
 • Retek M.: „Interaktív” WEB-es forgatókönyvek készítése a selyemút problémakörének példáján, In: Az Új Selyemút Gazdasági Övezet geostratégiai és földrajzi dimenziói, szerk. Péti M. BCE Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet, Budapest, 2017. 477-500. old. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3249/1/selyemut_gfoldrajz.pdf

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-04-04 13:39:37

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.