Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Magyar és olasz diákok liberális demokratikus értékekkel kapcsolatos attitűdjei

2021-10-11 11:17:10

Kapcsolódó hírek

Kapcsolódó események

Van igény az autokráciára Európában? Rosta Miklós és Tóth László, az Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék egyetemi docenseinek publikációja jelent meg a Public Choice-ban a magyar és olasz egyetemi hallgatók attitűdjének összehasonlító vizsgálatáról a liberális demokrácia értékeivel kapcsolatban.

Az Európai Unióban megfigyelhető mind a jobboldali, mind a baloldali populista pártok megerősödése, mindeközben Közép- és Kelet-Európában megjelentek és stabilizálódni kezdtek az autokráciák. Olaszország és Magyarország két figyelemre méltó példa ezekre a folyamatokra.

Olaszország az egyetlen ország Nyugat-Európában, ahol tisztán populista pártokból álló koalíció nyert választást, míg az Európai Unióban a legérettebb autokrácia Magyarország.

A szerzők kutatásukban egy általuk készített felmérés segítségével megvizsgálták a magyar és olasz diákok preferenciáit a liberális demokrácia értékeivel kapcsolatban. Válaszokat kerestek arra a kérdésre, hogy van-e jelentős különbség a liberális demokrácia értékeivel azonosuló magyar és olasz diákok aránya között, és a liberális demokrácia ezen értékei közül melyeket tartanak védett értéknek.

Eredményeik alapján azt állítják, hogy mindkét ország diákjai nagyobb valószínűséggel támogatják a liberális demokratikus értékeket, mint akár a jobboldali, akár a baloldali populista értékeket, még akkor is, ha a két csoport megoszlása jelentősen eltér egymástól. Megállapították, hogy az olasz diákok erősebben ragaszkodnak a liberális demokratikus értékekhez, míg a magyarok nyitottabbak a bal- és jobboldali populizmusra.

Eredményeik megerősítik, hogy Magyarországon a sokak által hordozott értékek miatt a feltételek kedvezőek egy fenntartható autokrácia kialakításához, míg Olaszországban az ilyen rendszer iránti kereslet sokkal gyengébb.

A szerzők:

Dr. Rosta Miklós miklos.rosta@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
Tanszékvezető, Egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
E épület, 216
Telefon: +36 1 482 5157 • Mellék: 5157

Rosta Miklós tanszékvezető egyetemi docens az Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszéken, illetve a Corvinus Közép-Ázsia Kutatóközpont vezetője. Kutatási érdeklődése: intézményi közgazdaságtan, politikai gazdaságtan és közmenedzsment-tudomány. A Közgazdasági Szemle rovatvezetője. Cikkei jelentek meg az Administration & Society, az International Studies of Management and Organization, a Society & Economy és a Public Choice című folyóiratokban. Innováció, adaptáció és imitáció. Az új közszolgálati menedzsment címen önálló monográfiája jelent meg. 2019-ben Bolyai-ösztöndíjat nyert.

Dr. Tóth László toth.laszlo@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, E.214
Telefon: +36 1 482 5137 • Mellék: 5137

Dr. Tóth László egyetemi docens a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaság- és Közpolitika Intézetének Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszékén. Alap és mester diplomáit az Egyesült Államokban, közgazdaságtani PhD fokozatát a Szegedi Tudományegyetemen szerezte gazdaságpszichológiai specializációval. Kutatási területe a viselkedési közgazdaságtan és a gazdaságpszichológia határterületeihez kapcsolódnak. Munkája, különböző kutatói és oktatói pozíciókon keresztül, közel két évtizede köti a Corvinushoz.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.10.23. - 07:07:42