Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Válj diplomatává a Corvinuson!

Diplomáciai utánpótlást biztosító mesterképzés indul a Corvinuson.

A Budapesti Corvinus Egyetem együttműködési keretmegállapodást írt alá a Külgazdasági és Külügyminisztériummal a diplomáciai utánpótlást biztosító mesterképzés megvalósítása érdekében a Magyar Diplomáciai Akadémia keretében.

Atervezett mesterszak kiemelt célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok elméletérealapozva olyan gyakorlati diplomáciai készségeket és kompetenciákat fejlesszen,amelynek birtokában a végzett hallgató képes hazája érdekeit diplomáciaiszolgálatban, illetve különböző nemzetközi fórumokon hatékonyan képviselni, ahagyományos diplomácia, a gazdaságdiplomácia, a kultúrdiplomácia, illetve egyébszakdiplomáciák eszköztárát integráns rendszerként kezelni.

ABudapesti Corvinus Egyetem jelentős tradíciókkal rendelkezik a nemzetközikapcsolatok és a diplomáciai képzés tekintetében. A BCE elődintézményében azországban elsőként, 1963-ban jött létre a Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, amelykiemelt szerepet játszott a külpolitikával és diplomáciával elméleti szintenfoglalkozó szakemberek képzésében és a szemlélet hazai meghonosításában.

ABudapesti Corvinus Egyetem szervezeti keretei között 1991 szeptemberében jöttlétre a PosztgraduálisNemzetközi és Diplomáciai Tanulmányok Intézete (Budapest Institute forGraduate International and Diplomatic Studies, BIGIS), amely a Külügyminisztériummalegyüttműködve szervezett formában biztosította a diplomataképzést/továbbképzést. A BIGIS részt vett az amerikai, a kelet-közép-európai országok külügyiképzését segítő International Affairs Network programban is.

Budapesti Corvinus Egyetem

 

A diplomataképzésről szóló videó az alábbi oldalon tekinthető meg.

A BudapestiCorvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszéke a Külügyminisztériummal,illetve a MOL vállalattal számos diplomata továbbképzést szervezett a 2000-eséveket követően. Ennek keretében afgán, jemeni, iraki és palesztin diplomatákintenzív, néhány hetes továbbképzésére került sor az Egyetem szervezésében. 2015februárjában a BCE együttműködési megállapodást kötött a Külgazdasági ésKülügyminisztériummal, amelynek keretében az Egyetem részt vállal – többekközött – a külszolgálatra kiutazó diplomaták felkészítésében, hazánkba látogatómagas rangú vendégek előadásának megszervezésében. A BCE Nemzetközi KapcsolatokTanszéke tagja a diplomataképző intézményeket nemzetközileg tömörítő InternationalForum on Diplomatic Training nevű szervezetnek is, amelynek keretében szorosegyüttműködésben áll számos vezető nemzetközi intézménnyel (pl. a BécsiDiplomáciai Akadémiával).

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.21. - 01:26:43