Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Több jelentkező a Doktori Iskolákban

Kiemelkedő sikerrel zárult a felvételi jelentkezési időszak!

A CorvinusDoktori Iskolák felvételi jelentkezési időszaka lezárult, amely – többek közöttaz intenzív online kommunikációnak is köszönhetően – az elmúlt évihez képestközel 30%-kal több jelentkezést eredményezett. A Szenátus által 2017-benalapított Corvinus Doktori Iskolák elsődleges feladata, hogy a doktoriképzésben résztvevő hallgatók minél nagyobb arányban jussanak el a PhD fokozatmegszerzéséig, továbbá versenyképes tudásukkal a hazai és a nemzetközitudományos élet sikeres szereplőivé váljanak.

Idén akoronavírus-járvány miatt a doktori képzésre pályázók rendhagyó módon,kizárólag elektronikusan küldték el jelentkezéseiket, amelyeketmeghosszabbított határidővel, egészen május 4-ig lehetett megtenni. A kialakultrendkívüli helyzetben a doktori iskolák programjaikat online módon tudtáknépszerűsíteni különböző online kiadványokkal, doktorandusz hallgatókbeszámolóival és a leendő hallgatók így nyerhettek betekintést a doktoriképzésbe. Egy különleges online nyílt nap is megrendezésre került. A reggel kilenctőldélig tartó eseményen egyes doktori iskolák képviselőivel és hallgatóivallehetett „találkozni”, akik a szükséges technikai információk mellettmegosztották tapasztalataikat és élményeiket a doktori képzéssel kapcsolatban.

Amíg 2019-ben89-en jelentkeztek a meghirdetett 59 állami ösztöndíjas helyre, addig 2020-ban114-en, ez a szám idén 9 költségtérítéses jelentkezővel egészül ki. Az egyetemáltal biztosított aktív kommunikációnak elsődleges célja az volt, hogy aCorvinus leendő, tehetséges doktoranduszai minden szükséges információtmegkaphassanak a képzésekkel és jelentkezésekkel kapcsolatban. A mostjelentkezettek átlag életkora 31 év, a legfiatalabb 23, a legidősebb 61 éves.

Ajelentkezettek többsége (87%) Magyarországon született, de találkozhatunk azEgyesült Királyságból, Ghánából, Hollandiából, Indiából, Kanadából, Kínából,Szaúd-Arábiából, Szerbiából és Törökországból származókkal is.

A jelentkezők54%-a rendelkezik Corvinus-diplomával. A jelentkezők számára a doktori iskoláka következő hetekben online felvételi vizsgákat szerveznek. A StipendiumHungaricum ösztöndíj program keretében már lezajlott az online doktorifelvételi vizsga, a 180 jelentkezőből 51 külföldi hallgató kezdheti megszeptemberben a PhD tanulmányait a Corvinus Doktori Iskolákban.

Mindenjelentkezőnek sok sikert kívánunk a felvételihez!  

Kapcsolódó hírek

Vágólapra másolva
GEN.:2021.08.02. - 06:46:54