Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Támogatta a Szenátus a Szervezeti és Működési Rend módosítását

2021-10-22 14:49:17

Október 19-én tartott ülésén támogatta a Szenátus az SZMR módosítását, illetve a Felvételi Szabályzat módosításáról is döntött.

Kapcsolódó hírek

Kapcsolódó események

Corvinus

Első napirendi pontként a Szervezeti és Működési Rend módosítását terjesztette a Szenátus elé Barta Márton stratégiai vezető. A tervezett módosítások az akadémiai vezetés szerkezetét, a szolgáltató területek egyes kancellári irányítás alatt álló funkcióinak szervezeti átalakítását, illetve jog- és hatásköri kérdéseket érintenek. Utóbbival Barta elmondása szerint az Egyetem transzparensebb és agilisabb működése a cél.

A tervezet szerint a jövőben a rektor munkáját négy rektorhelyettes segíti: általános rektorhelyettes, oktatási rektorhelyettes, kutatási rektorhelyettes és akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettes.

,,Három hónapig figyeltem, néztem az elém kerülő előterjesztéseket, az egyetem működését. Nagyon jó minőségű előterjesztések születnek az Egyetemen, ami viszont hiányzott, hogy nem voltak feltétlenül konzisztensek más területek, intézetek hasonló kezdeményezéseivel. Például megnéztük a kutatási projekteknél a személyi jellegű ráfordításokat és a projektekből születő kutatási teljesítményeket.  Volt, ahol négyszeres bérkülönbséget láttunk két projekt között, amelyekből végül ugyanolyan minőségű Q1-es publikációk születtek. Ez felveti azt a kérdést is, hogy mennyire bánunk jól magunkkal, mennyire kezeljük egymást egyenlően? Ezeknek a sokszor hagyományokból fakadó inkonzisztenciáknak, különbségeknek a kisimítása lenne például az akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettes feladata.” – indokolta Takáts Előd, hogy miért tartja szükségesnek egy új szerkezetű akadémiai vezetés és egy új rektorhelyettesi pozíció létrehozását.

Az akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettes feladata lenne a jövőben az Egyetem stratégiájának megvalósítását szolgáló policyk, szabályozási tartalmak kialakítása, bevezetése és megvalósulásuk ellenőrzése, illetve az akadémiai szabályozási tartalmak összehangolása. Takáts Előd szerint az új rektorhelyettesi pozícióval a legfontosabb cél, hogy az Egyetem múltbéli hagyományaival és döntéseivel is összhangban lévő stratégiai irányokat tudjon kijelölni a Vezetés.

A Szenátus elé terjesztett módosított Szervezeti és Működési Rend a mostani akadémiai műhelyekért felelős rektorhelyettesi pozíció helyett egy általános rektorhelyettesi posztot hozna létre. Az általános rektorhelyettes továbbra is ellátná az akadémiai műhelyek koordinációját, fejlesztését, feladata azonban kiegészülne az oktatási és kutatási rektorhelyettes munkájának összehangolásával.

,,Az általános rektorhelyettes lenne az a személy, aki a mátrix mindkét oldalát, tehát az oktatási és a kutatási területet is látja, és összehangolja a két terület működését.”- mondta Takáts Előd rektor.

Dunavölgyi Mária kérdésére a rektor elmondta, hogy az új rektorhelyettesi pozíciók minden Egyetemen belüli és kívüli pályázó számára nyitottak lesznek, a pályázatokat a Szenátus is megismeri és véleményezi majd.

További, akadémiai vezetést érintő tervezett változások a Szervezeti és Működési Rendben:

  • a Corvinus  Institute for Advanced Studies (CIAS) közvetlen rektori irányítás alá kerül, vezetője pedig dékáni pozíciót kap;
  • a Corvinus Doktori Iskolák vezetője főigazgatói elnevezés helyett dékáni elnevezést kap;
  • a nemzetközi rektorhelyettes új neve nemzetközi vezető lesz, ezzel párhuzamosan megszűnik a nemzetközi terület feletti rektori irányítás;
  • létrejön a részképzési vezetői pozíció.

A kancellári irányítás alatt álló egyes szolgáltató területeken is lesznek szervezeti átalakulások. A javaslat értelmében megszűnik az Infrastrukturális Szolgáltatások szervezeti egység, feladatait a most létrejövő Beszerzés, Campus Szolgáltatások és Informatika szervezeti egységek veszik át. Változik a kancellár helyettesítésének rendje is, a jövőben a pénzügyi vezető lesz jogosult helyettesíteni a kancellárt.

Az SZMR módosításának harmadik területe jog- és hatásköri kérdéseket érint. A javaslat lényege, hogy egyértelműen meghatározza a Szabályzat, milyen típusú jogkörök gyakorolhatóak az Egyetemen. A korábbiakhoz képest fontos változás, hogy egyszerűbb megítélésű ügyekben önálló képviseleti jogot is gyakorolhatnak a munkatársak, illetve hogy vezetői státusszal nem rendelkező munkatárs is vállalhat pénzügyi kötelezettséget. A pénzügyi ellenjegyzést pedig bizonyos pénzügyileg tiszta és meghatározott értékhatár alatt kivezetné az Egyetem működéséből a módosítás.

Virág Miklós az SZMR tervezett módosításával kapcsolatban elmondta: a Szenátus a múltban is mindig megadta a jogot a mindenkori rektornak, hogy olyan szervezeti struktúrában vezethesse az Egyetemet, amelyben garanciát lát tervei megvalósulására.

A vita nagy része nem is a tervezett módosítások körül zajlott, hanem a Szenátus jövőbeli összetételéről. Az újonnan létrejövő akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettesi pozícióval ugyanis plusz egy fővel nőne a hivatalból szenátusi tagok aránya. Toronyai Gábor, a Corvinus Szakszervezetének elnöke szerint erre a megoldás a választott tagok plusz két fővel való bővítése lenne. Kováts Gergely hozzátette, aggályosnak látja a hivatalból Szenátusba kerülő tagok számának növelését, mert szerinte a Szenátusnak különböző egyetemi érdekek egyeztetési színterének kell maradnia. Ha nő a hivatalból delegált tagok létszáma, félő Kováts szerint, hogy a Szenátus egyre inkább menedzsment szintű döntések fórumává alakul át. Az ülésen résztvevők sok szempontot ütköztettek a Szenátus összetételéről, képviseleti szerepéről. Anthony Radev elnök például azt is felvetette, hogy a jövőben érdemes lenne átgondolni a szolgáltató területet képviselő választott tagok arányát.  Az ő képviseletük nagyon alacsony a jelenlegi Szenátusban, noha az egyetem munkatársainak közel fele szolgáltató területen dolgozik.

Takáts Előd javaslatára végül azzal a kiegészítéssel támogatta a Szenátus 20 igen, 3 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett a SZMR módosítását, hogy az akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettes tanácskozási joggal vesz majd részt a Szenátuson, de nem kap szavazati jogot. A SZMR tervezett módosítása ezt követően a Kuratórium elé kerül.

Megszavazta a Szenátus a Felvételi Szabályzat módosítását is, amelyet Szabó Lajos oktatási rektorhelyettes terjesztett elő. A jövőben elnöki testületi hatáskörbe tartozik a képzések meghirdetése és a felvételi keretszámok meghatározása. Szakmai megfontolások alapján módosulnak a mesterképzések felvételi követelményei is. Fontos változás még, hogy a Vezetés és szervezés angol nyelvű mesterképzésbe a jövőben beépülnek a CEMS képzés felvételi kritériumai. Az új Felvételi Szabályzat november 1-től hatályos. 

Utolsó napirendi pontként a Vállalati belső és vezetői coach szakirányú továbbképzési szak angol nyelven történő, keresztféléves indítását fogadta el a Szenátus. Fehér Péter szakirányú képzésekért felelős dékán elmondta, mostanra gyűlt össze annyi tapasztalat a magyar nyelvű képzéssel, hogy levelező formában, angol nyelven is elindítsák a képzést keresztfélévben. Az előzetesen tervezett napirend szerint szavazott volna a Szenátus a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosításáról is, az ülés elején azonban Takáts Előd ennek a napirendi pontnak a következő ülésre való halasztását kérte.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.11.27. - 13:44:17