Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Részletek a távoktatásról

Távoktatásra áll át a Corvinus, ami a szorgalmi időszak mellett a vizsgaidőszakra is vonatkozik. Az Elnöki Testület legújabb rendelkezésében a részletszabályokat is rögzíti, melyben a távoktatás mellett többek között a kollégiumok helyzete, a vizsgák és záróvizsgák szabályai, valamint a szakmai gyakorlat elfogadásának szabályozása a veszélyhelyzet alatt és a munkavállalókra vonatkozó szabályok is szerepelnek.
Budapesti Corvinus Egyetem
Az első félév hátralevő része teljes egészében online formában marad a Corvinuson, ami a kurzusokra, konzultációkra, beszámolókra és a vizsgákra is vonatkozik. Személyes konzultáció csak egyedi esetben, az oktatóval előre egyeztetve tartható.

Szintén online intézhetik tanulmányi ügyeiket a hallgatók a nemrég elindult “Intézd Online” platformon (erről itt írtunk részletesen), valamint az egyetemi e-mail-címről a hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu-ra küldött levélben. Nagyon indokolt esetben személyes ügyintézéshez itt foglalható időpont.

Bezárnak az olvasótermek a Corvinus Könyvtárban, az online szolgáltatások és a kölcsönzés ugyanakkor továbbra is elérhetőek lesznek, az utóbbit előre igényelni kell a könyvtár honlapján. A beiratkozás csak a Corvinus hallgatóinak és munkatársainak elérhető, és a lejáró olvasójegyeket nem hosszabbítják meg.   

Az egyetem épülete csak munkavégzés céljából, valamint indokolt esetben személyes konzultáció vagy ügyintézés miatt látogatható. A kötelező lázmérés (37.8 °C) és maszkviselés továbbra is érvényben marad. Az egyetem területére 19 óra után senki sem léphet be, de a már bent tartózkodó dolgozók maradhatnak zárásig, azaz 22 óráig. Az egyetem hétvégén zárva tart, a C épület viszont a szombati online órák miatt szükség esetén 7-19 óra között látogatható az oktatók számára. A Faculty Club és a sportlétesítmények szintén bezárnak, a büfék működéséről az egyetemmel egyeztetve az  üzemeltetők döntenek.

Az egyetemi kollégiumok bezárnak, a lakhatási szerződéseket felfüggesztik, de hatályban maradnak. Bérleti költséget erre az időszakra nem számítanak fel, ugyanakkor a személyes tárgyak a kollégiumban maradhatnak, így rögtön vissza lehet költözni, amennyiben a szabályozás ezt lehetővé teszi. Ezekhez a tárgyakhoz előzetes bejelentkezés és egészségügyi nyilatkozat után bármikor hozzáférhetnek a hallgatók, valamint végleges kiköltözés esetén a kauciót is visszakapják.

Rendezvények személyes jelenléttel nem szervezhetők, a munkahelyi értekezletek, megbeszélések és testületi ülések a biztonsági intézkedések betartásával tarthatók meg. 

A Testnevelés óra az eddig teljesített személyes részvétel és a hátralévő hetek online részvétele alapján teljesíthető. Utóbbiról a tárgyfelelősök Moodle, Teams és Neptun felületeken adnak tájékoztatást.

Budapesti Corvinus Egyetem 

A szakmai gyakorlat elfogadásának szabályozása veszélyhelyzet alatt

A járvány a szakmai gyakorlatokat is érinti. Akik szabályosan megkezdték azt, és a gyakorlóhely továbbra is fogadja őket, az eredeti szabályok szerint igazolhatják a gyakorlatukat. Az egyetem ugyanakkor új megoldásokkal segíti azokat a hallgatókat, akiket a gyakorlati hely a járvány miatt nem tud tovább fogadni.

Amennyiben a hallgatónak van az előírtaknak megfelelő, előzetesen megszerzett munkatapasztalata, azt szakmai gyakorlatként ismerik el. A munkatapasztalat elismerésének eljárásrendjéről később küld tájékoztatást az egyetem.

Ha nem rendelkezik ilyen munkatapasztalattal, a korlátozásokig elvégzett szakmai gyakorlatról az általános szabályok szerinti igazolás szükséges. Ebben az igazolásban azt is jelezni kell, hogy a szakmai gyakorlat a járvány következtében szakadt meg. A szakmai gyakorlat hátralévő részét a korlátozások megszűnését követően ugyanott vagy akár máshol is folytathatja a hallgató. Utóbbi esetben akkor nem kell együttműködési megállapodást kötni a gyakorlóhely és az egyetem között, ha a gyakorlatból kevesebb, mint hat hét van hátra.

Emellett a szakmai gyakorlatra vonatkozó határidőket felülvizsgálja az egyetem, és a lehetőségekhez mérten meg is hosszabbítja azokat. A szakmai gyakorlattal kapcsolatos problémákat a hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu címen lehet jelezni.

Budapesti Corvinus Egyetem 

A vizsgákat is online tartják meg 

A vizsgákat és számonkéréseket a szorgalmi időszakban és a vizsgaidőszakban egyaránt online tartják meg, minden esetben a Teams vagy a Moodle felületen. A vizsgákat Neptunon hirdetik meg, ahol a választott platformot is jelölniük kell az oktatóknak. A vizsgák meghirdetésének szabályairól a rendelkezés 1. Számú melléklete részletesen is beszámol.   

Vizsgameghirdetés, jegyek rögzítése:

  • a nagylétszámú (300 fő feletti) tárgyak vizsgakiírása, vizsgák létrehozása, vizsgák módosítása a Neptunban, Moodle írásbeli vizsga esetén -  Határidő: 2020.11.16.
  • további vizsgák vizsgakiírása, vizsgák létrehozása, vizsgák módosítása - 2020.11.23.
  • vizsgakiírás, vizsgák létrehozása, vizsgák módosításának végső határideje a Neptunban - Határidő: 2020.11.23.
  • megajánlott jegy rögzítése a Neptunban  - Határidő:  2020.12.21.
  • hallgató által a megajánlott jegy elfogadása - Határidő: 2021.01.04.
  • gyakorlati jegy rögzítése a Neptunban - Határidő: 2020.12.21.
  • írásbeli vizsga eredményének rögzítése - Határidő: vizsgát követő 3. munkanap
  • esszé jellegű írásbeli vizsga eredményének rögzítése - Határidő: vizsgát követő 5. munkanap
  • szóbeli vizsga eredményének rögzítése - Határidő: vizsgát követő 3. munkanap
  • a vizsgaidőszakban a vizsga és gyakorlati jegyek végső rögzítési határideje (nem záróvizsgázók számára) - Határidő:  2021.01.30.
A hallgatók vizsgajelentkezése: 
 
Őszi félévi vizsgákra jelentkezés (HALVEL kitöltők számára) alapszak, osztatlan szak 

2020.11.30. hétfő 7:45 - 2020.12.04. péntek 12:00

Őszi félévi vizsgákra jelentkezés (HALVEL kitöltők számára) mester és szakirányú továbbképzési szak 

2020.11.30. hétfő 13:15-2020.12.04.péntek 12:00

Őszi félévi vizsgákra jelentkezés minden nem záróvizsgázó hallgató számára   

2020.12.04.péntek 12:00-2021.01.21.csütörtök 23:59

Őszi félévi vizsgákra jelentkezés minden záróvizsgázó hallgató számára   

2020.12.04. péntek 12:00-2021.01.07.csütörtök 23:59

Budapesti Corvinus Egyetem


A záróvizsgák szintén online formában maradnak   

A záróvizsga írásbeli része a Moodle-ben vagy Teamsen tartható. A záróvizsga szóbeli része a Teamsen keresztül, élő hang- és videóhívással történik. Ahol komplex vizsga is van, a komplex vizsga szóbeli részét a szakdolgozat vagy diplomamunka védésével együtt szervezik meg. Az írásbeli rész eltérő időben a Moodle-ön zajlik majd. A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell letenni, amelynek elnöke és két tagja van.

A záróvizsga pontos szabályait a rendelkezés záróvizsgákra vonatkozó melléklete részletesen taglalja, mindenképpen olvasd el, ha most fogsz záróvizsgázni! 

Záróvizsgaidőszak: 2020.12.07-11.- 2021.01.18-29.

Vizsgaidőszak, záróvizsgázó hallgatók számára:  2020.12.14 - 2021.01.09.

Érdemjegyek beírásának határideje: 2020.11.30.-2021.01.13.

Budapesti Corvinus Egyetem 

Az egyetemi dolgozók továbbra is bejárhatnak, a home officeról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönthet.

Az egyetemen a munkavégzés normál munkarendben zajlik, de a munkáltatói jogkör gyakorlói engedélyezhetik az otthoni munkavégzést, ha az nem hátráltatja a szervezeti egység üzemszerű, folyamatos működését.

Az otthoni munkavégzésre további szabályok is vonatkoznak. A vezetők és a járványügyi védekezés megszervezésében érintett munkatársak személyesen, előre egyeztetett időpontokban, valamint telefonon 0-24 órában kötelesek rendelkezésre állni. Az egyetemi és a saját számítógépek is használhatók, utóbbi esetben csak jelszóval védett fájlként menthető le egyetemi adat, és csak addig tárolható, amíg a munkavégzéséhez feltétlenül szükséges.

Ha a munkavállaló önhibáján kívül a járványban érintett, az esetet be kell jelenteni a coronavirusinfo@uni-corvinus.hu címre, a háziorvos részére, valamint jelezni kell a munkáltatói joggyakorló felé is. Ha munkavállaló munkaköre és egészségi állapota engedi, az önkéntes vagy hatósági karantén alatt otthonról is dolgozhat, és 10 napig köteles karanténban maradni. A karantén elhagyása csak a 10. napon vagy később, három tünetmentes nap után hagyható el, a tünetek megszűnését a háziorvos igazolja. Ha a munkavállaló egészségi állapota az otthoni munkavégzést nem teszi lehetővé, akkor betegállományba vagy táppénzes állományba mehet.

Ha a munkavállaló a saját felelősségére mégis külföldre utazik, hazatérve fizetés nélküli szabadság keretében hatósági karanténba kerül. A karantén idejét saját költségen, legalább két, 48 órás eltéréssel végzett negatív PCR-teszttel csökkentheti.

Ha a munkavégzés vagy az utazás az éjszakai kijárási tilalom idejére esik, az igazoló okiratot a munkáltatói joggyakorló adja ki. Az igazolás mintáját a Bér- és Munkaügy a munkahelyi vezetők számára e-mailben küldi meg.

A külföldi be- és kiutazásokat december 31-ig felfüggesztik. Belföldi utazásra 5 fő alatt továbbra is van lehetőség. Az egyetem kéri, hogy a mindenki tartózkodjon a magáncélú külföldi utazásoktól. Amennyiben a munkavállalók a moratórium időszaka alatt külföldi magánutat terveznek, a munkáltatónak előre be kell jelenteniük.

Minden beszerzési igény kezdeményezhető elektronikus formában a beszerzes@uni-corvinus.hu címen, a beszerzési igénylőlap csatolásával. Ezt a kötelezettségvállalóval előre egyezteti kell, és őt is csatolni kell a levélhez.

A rendelkezés 2-es számú melléklete a tavaszi félév kezdetének szabályait is taglalja, a bizonytalan helyzet miatt ugyanakkor ezek még februárig változhatnak.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.07.25. - 16:35:11