Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Publikációs pályázat a “A klímaváltozás hatásaiból eredő kihívások” c. tanulmánykötethez

2021-10-18 14:18:29

A Külügyi Műhely Alapítvány pályázatot hirdet kéziratok leadására a 2022 első félévében megjelenő, a “A klímaváltozás hatásaiból eredő kihívások – Válogatott tanulmányok a globális éghajlatváltozás jogi, politikai, gazdasági és társadalmi vonatkozásairól” munkacímű tanulmánykötetben történő publikáláshoz.

Külügyi Műhely Alapítvány pályázatot hirdet kéziratok leadására a 2022 első félévében megjelenő, a A klímaváltozás hatásaiból eredő kihívások – Válogatott tanulmányok a globális éghajlatváltozás jogi, politikai, gazdasági és társadalmi vonatkozásairól munkacímű tanulmánykötetben történő publikáláshoz.

A kötet célja, hogy különböző földrajzi távlatokban – országos, regionális, kontinentális, globális szinten – elemezze a klímaváltozás okozta negatív hatásokat és az azt enyhíteni/megoldani kívánó intézkedéseket. A téma kidolgozásához a szerző által szabadon megválasztott módszertan segítségével jogi, politikai, gazdasági, társadalmi, biztonsági és egyéb aspektuson keresztül közelíthet. A tanulmány feltérképezheti egy-egy társadalmi csoport, állam, nemzetközi szervezet vonatkozó programjait, látásmódját.  

 

Nem vitás, hogy a klímaváltozás korunk egyik legsúlyosabb, globális szintű környezeti problémája, amely eltérő mértékben, de a Föld minden államára és teljes népességére hatást gyakorol. A hatások és kihívások alapos tudományos feldolgozására szükség van, nemcsak a témával foglalkozó szakemberek, hanem a társadalom széles körének tudatosítása érdekében is. 

 

Szerzők részére támasztott elvárások: 

 • A tanulmányokért a szerzők külön díjazásban nem részesülnek. 
 • A tanulmánykötetben való publikálási szándékot magyar nyelvű cím és absztrakt egyidejű beküldésével jelezhetik a szerzők. 
 • A kéziratok maximális és elvárt terjedelme 40.000 leütés, amelyeket a felhíváshoz melléklet szerzői útmutató alapján kell elkészíteni. 
 • A beküldött tanulmányok szakmai és nyelvi lektorálás után jelennek meg – a szerző vállalja az esetleges javítások határidőben való elvégzését. 
 • Szerzői nyilatkozat csatolása, miszerint a kézirat máshol nem jelent meg. 

Határidők:  

 • 2021. október 24-ig lehet megküldeni a publikáció magyar nyelvű címét és 300 szavas absztraktját a kmszerkesztoseg@gmail.come-mail címre. 
 • 2021. október 31-ig a beérkezett absztraktokat elbírálják. 
 • 2022. február 15-ig kell megküldeni a véglegesnek szánt kéziratokat. 
 • 2022. március 15-ig megküldik a szerzőknek a lektori véleményt az esetleges javítási javaslatokkal együtt. 
 • 2022. március 31-ig szükséges megküldeni az esetlegesen javított kéziratot. 
 • 2022. április 5-ig a tanulmánykötet-tervezet korrektori, tördelési és nyomdai leadása megtörténik. 
 • 2022. május 31-ig tervezzük a tanulmánykötet megjelenését. 
 • 2022. június 1. – október 31. között a tanulmánykötet népszerűsítése. 

A részletes pályázati felhívás elérhető ezen a linken. 

További kérdés esetén akmszerkesztoseg@gmail.com e-mail címen lehet érdeklődni. 

A Külügyi Műhely Alapítvány honlapján is elérhető a felhívás.

Kapcsolódó hírek

Kapcsolódó események

Vágólapra másolva
GEN.:2021.11.27. - 15:10:08