Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Pályázati kiírás Diákszervezeti Ösztöndíjra – 2021. június

A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 31. §-a és 1. sz. melléklet 11. pontja alapján pályázatot hirdet Diákszervezeti ösztöndíj 2021. június hó-napra 2021. június hónapra.

A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 31. §-a és 1. sz. melléklet 11. pontja alapján pályázatot hirdet Diákszervezeti ösztöndíj 2021. június hó-napra 2021. június hónapra 2021. május havi tevékenység alapján.

Corvinus

 A pályázat célja: a Diákszervezeti Ösztöndíj a BCE HÖK által akkreditált diákszervezetek-ben végzett vezetői és egyéb – diákszervezeti vezető pozícióhoz vagy tagsághoz köthető – te-vékenységeket támogató egyetemi ösztöndíj.

A pályázás feltételei: a Diákszervezeti Ösztöndíjra pályázhatnak a mellékelt dokumentum 1. pontjában megadott diákszervezetek nyilvántartásba vett azon tagjai, akik alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben az Egyetemen teljes idejű képzésben tanulmányo-kat folytatnak és a pályázat benyújtásakor az Egyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendel-keznek.

Az ösztöndíj időtartama: a Diákszervezeti ösztöndíj havonta megpályázható egyszeri, hatá-rozott összegű ösztöndíj.

Az ösztöndíj összege: a Diákszervezeti Ösztöndíj havi maximális összege a mindenkori egy főre jutó hallgatói normatíva 1,5-szerese.

A pályázati időszak kezdete: 2021. 06. 01. 10:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 06. 09. 12:00

További részletek és a pályázás feltételei itt találhatók.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.07.27. - 22:12:14