Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Pályázati felhívás MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj a 2019/2020-ban és azt megelőzően felvetteknek

2020/2021. tanév 2. félév

Budapesti Corvinus Egyetem a Magyar Nemzeti Bankkal való együttműködés keretében, pályázatot hirdet a 2020/2021. tanév 2. félévére a közgazdasági elemző mesterképzési szak magyar nyelven folyó képzésen, nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatók támogatására.

Budapesti Corvinus Egyetem

 1. Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszáma legfeljebb 25 fő.

2. Az ösztöndíjra az alábbi hallgatók pályázhatnak:

a) a közgazdasági elemző mesterképzési szakon tanulmányokat folytatnak és a 2020/2021. tanév 2. félévében, és ezt megelőzően legalább egy aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek ezen a szakon;

b) az a) pont szerinti szakon legalább 24 kreditet megszereztek, a 2020/2021/2. félévet megelőző utolsó aktív félévben;

c) az a) pont szerinti szakon előírt mintatanterv összes kreditjének időarányosan legalább 80%-át teljesítették;

d) 2020/2021/2. félévet megelőző utolsó aktív félévben megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott számtani átlaga legalább 4,00.

3. A pályázatot a Neptun „Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető „MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj Pályázat 2020/21/2. félév 1” kérvényen keresztül kell benyújtani. A pályázati felhívás elérhető továbbá az Egyetem honlapján. A pályázati időszak 2021. április 26. 10:00 órától kezdődik.

4. A pályázat benyújtásának határideje 2021. április 30. 12:00 óra. A határidő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, illetve hiányos pályázatot a bíráló bizottság nem veszi figyelembe.

A pályázat felhívása és részletes leírása itt található!

Vágólapra másolva
GEN.:2021.07.27. - 21:37:24