Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Mit nyújt az egyetem fogyatékossággal élő hallgatóinak?

Egyetemünk számára elengedhetetlen fontosságú a speciális szükségletű hallgatók támogatása és segítése

Egyetemünk számára elengedhetetlen fontosságú a speciális szükségletű hallgatók támogatása és segítése. A Hallgatói Támogatás a sikeres diploma elérése céljából nyújt segítséget a speciális (képzési) igényű hallgatóknak. Fontosnak tartjuk, hogy akinek a képességei adottak, ahhoz, hogy bejusson egy felsőoktatási intézménybe, speciális igényei miatt ne ütközzön olyan akadályokba , amelyeket közösen megoldhatunk.

Budapesti Corvinus Egyetem

 

Afogyatékkal élő hallgatók szervezett támogatása jelentős múltra tekintvissza Egyetemünkön. 2004 óta létezik az egyetem fogyatékos ügyi szabályzata ésa Diáktanácsadó Központ irányítása alatt működő fogyatékos ügyi koordinátorirendszer, amely szervezte és működtette a fogyatékkal élő hallgatóktanulmányainak támogatási szisztémáját.

2020.szeptember1-től megújult a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi esélyegyenlőségétbiztosító egyetemi szabályzat, amely kiterjed a hallgatókat érintőtanulmányokra, oktatásszervezésre, beilleszkedésére, kollégiumi elhelyezésselkapcsolatos ügyekre, rekreációs és közösségi tevékenységekre.

Emellettlétrejött a Hallgatói Szolgáltatáson belül szakemberekből álló HallgatóiTámogatási csoport. A közösség egyik célja, hogy egyenlő hozzáféréstbiztosítson a hallgatónak a tanulmányaihoz és támogatást nyújtson aképzésük sikeres elvégezésében.

Jelenleg 72 fogyatékossággal élő hallgató szerepelaz egyetemi nyilvántartásunkban (70 magyar hallgató és 2külföldi) A 70 magyar hallgató közül 2-en a székesfehérvári Campuszon tanulnak. Eza létszám , nem eállandó, mivel függ ahallgató pillanatnyi élethelyzetétől, a szakvélemények érvényességétől,illetve a diagnosztizált állapotoktól.

A támogatáscélja, hogy az egyenlő bánásmódnak megfelelően biztosítsaelsősorban a zökkenőmentes tanulást, bátorítsa éssegítse a külföldi csereprogramok részvételére azérintett hallgatókat, támogassa a karrierútjuk elkezdésében őket,valamint elősegítse a minél nagyobb mértékű beilleszkedésüket minda budapesti, mind a székesfehérvári Campuson.

Erreszolgálnak a tanácsadások, különböző programok és intézkedések aképzésük során. Az inkluzív szemlélet kialakításának segítésével ésterjesztésével a speciális szükségletű hallgatók is ugyanúgy részt vehetnekés élvezhetik az egyetemi életet. A konzultációk sorántörténik meg az igények felmérése, amely arra szolgálés fókuszál, hogy ezeket az igényeket minélnagyobb mértékben biztosítsuk számukra.

További cél azakadályok és hátrányok minimalizálása, a hatékony igényfelmérés és az igény érvényesítésemellett olyan körülmények biztosítása, amelyek lehetővé teszik számukra a tevékenységeknagy részének elvégzését. Ennek elősegítésére szolgálnak az

  • építettkörnyezeti akadálymentesség
  • látássérülteksegítése (útvonaltanítással, digitális tananyag stb.),
  • hallássérülteksegítése (információk leírásával, feliratozással, jelnyelvi tolmáccsal stb.),
  • informatikaiés kommunikációs hozzáférhetőség elősegítése (elérhető felolvasók,helyesírás és szinonima szótárak stb.),
  • környezetizajok minimalizálása (figyelem összpontosítására, zavaró hangok és fények csökkentésére stb.)

Ezeken túl egysokaknak életkönnyítő egyetemi szolgáltatás is helyet kapott a BudapestiCampuson. A speciális szükségletű hallgatók számára rendelkezésre áll egypihenőszoba, amely azt a célt szolgálja, hogy a kényelmesen berendezetthelyiséget a fogyatékkal élő, vagy tartósan beteg (cukorbeteg, transzplantáltstb.) hallgatók, valamint kisgyermekes szülők, várandós anyukák használhassák.A szoba alkalmas rövid pihenésre, kisgyermekek ellátására, vagy gyógyszerszedésdiszkrét és higiénikus megvalósítására.

Azérintettek jelenleg a fogyatékosságügyi koordinátornál a disability@uni-corvinus.hue-mail címen előzetes bejelentkezést követően vehetik igénybe a szobát.

A jövőbenszeretnénk kialakítani egy olyan foglalkoztatásirehabilitációs rendszert az egyetemen, amely elősegítheti atanulás-karrier átmenetet ezen hallgatóknál.

Módszertanifejlesztésekkel, információnyújtással és terjesztéssel területiszakemberek (HR coach szakemberek, szaktrénerek) bevonásával gondoljukmindezt megvalósíthatónak az ideális “a megfelelő ember – a megfelelőhelyre” szemlélet jegyében, amely a munkamódszerekre és azéletritmusra koncentrálva szakmai egyeztetésekkel járulna hozzá éstámogatná a megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedését.

A rendszer célirányosanegy modellprogramon keresztül vezethetné a hallgatót

a vágyott állásig,amellyel javítaná az információáramlást a szereplők között, csökkentené arendszerben lévő pontatlan folyamatokat és gyenge pontokat, mintpéldául a kommunikációs problémákat, érdekviszonyokat, területielhelyezkedést, versenypiaci kompetenciák összehangolását. Erősítenéa nyomon követési rendszert, hallgatói- és civilszervezetek együttműködésével pedig elérhető lenneegy teljeskörű mentorálási program.

Továbbra is fontos szemlélet az inkluzívtanulás, inkluzív munkahely kialakítása. A Hallgatói Támogatási csoportesélyegyenlősséggel foglalkozó munkatársa a későbbiekben is arra törekszik,hogy minél több társadalmi réteghez eljusson a fogyatékossági tudás és azesélyegyenlőség fontossága.

Amennyiben a témával kapcsolatban kérdésedmerülne fel, keresd bátran szakértő kollégánkat Rózsa Melindát a melinda.rozsa@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.24. - 08:22:13