Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Mérföldkő a Corvinus Egyetem átalakulásában

2019-04-24 14:41:20

Célegyenesbe fordult Egyetemünk modellváltásának jogi előkészítő folyamata

  A fenntartói jogköröket jelenleg gyakorló Prof. Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter a Corvinuson tartott vezetői tájékoztatón, majd ezt követően sajtótájékoztatón jelentette be, hogy benyújtja a Maecenas Universitatis Corvini (MUC) Alapítvány alapító okiratát a bíróságnak.   A rendezvényen a miniszter bemutatta az Alapítvány vezető testületeinek leendő tagjait. A kuratórium elnökének Hernádi Zsoltot, a MOL Nyrt. elnök-vezérigazgatóját kérte fel a miniszter. A kuratórium további tagjai: Csák János, üzletember, címzetes egyetemi tanár; Lánczi András, a Corvinus rektora; Martonyi János, jogász, egyetemi tanár, volt külügyminiszter; Palotai Dániel, az MNB ügyvezető igazgatója. A felügyelőbizottság elnöke Bártfai Béla jogász, a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség vezérigazgatója, tagjai Chikán Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, volt rektora, volt gazdasági miniszter és Jánoskuti Levente, a McKinsey and Company irodavezető partnere lesznek. Az Alapítvány vagyonellenőre Bogdán Tibor ügyvéd lesz.
Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter Egyetemünk modellváltásának újabb fontos mérföldkövéről tájékoztatta az Egyetem vezetőségét, a Szenátus tagjait és több meghívott vendéget; a konzisztórium tagjait és volt rektorokat. A zárt körű tájékoztatót követően a miniszter, Lánczi András rektor és Hernádi Zsolt, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumának felkért elnöke a Corvinus Faculty Clubban a sajtó munkatársainak beszélt a fejleményekről.  

A Kormány előterjesztése alapján az Országgyűlés a tavaszi időszakban elfogadta azokat a törvényeket, amelyek megteremtették annak kereteit, hogy 2019. július 1-jétől a Budapesti Corvinus Egyetem új, alapítványi formában működjön. Elkészült a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány alapító okirata, így az Alapítvány bejegyzését követően megnyílik a lehetőség arra, hogy a Corvinus megújult modellben folytassa tevékenységét – fogalmazott Palkovics László. Az alapító okirat benyújtásával befejező szakaszához érkezett az egyetem működési-fenntartási modelljének megújulását biztosító jogi előkészítő folyamat – mutatott rá a miniszter.

A vagyonkezelő alapítvány alapító okirata tartalmazza az Alapítvány célját, tevékenységét, induló vagyonát, valamint vezető és ellenőrző szerveinek tagságát. Az öt fős kuratórium tagjait a tárcavezető mint az alapító Magyar Állam nevében eljáró Kormány képviselője kérte fel a posztra, melyet mindannyian elfogadtak. A testület elnöke Hernádi Zsolt, a MOL Nyrt. elnök-vezérigazgatója lesz, felkért tagjai: Csák János üzletember, címzetes egyetemi tanár; Lánczi András, a Corvinus Egyetem jelenlegi rektora; Martonyi János jogász, egyetemi tanár, volt külügyminiszter; Palotai Dániel, az MNB ügyvezető igazgatója.

A kuratórium mellett három fős felügyelőbizottság fog működni, valamint az alapító okirat rendelkezik a vagyonőri pozícióról, amelyet egy 9 évre választott személy tölt majd be és az Alapítvány gazdálkodásának törvényességi felügyeletét fogja ellátni. A felügyelőbizottság elnöke Bártfai Béla jogász, a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség vezérigazgatója, tagjai Chikán Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, volt rektora, volt gazdasági miniszter és Jánoskuti Levente, a McKinsey and Company irodavezető partnere. Az Alapítvány vagyonellenőre Bogdán Tibor ügyvéd lesz.

Az alapító az Alapítvány kuratóriumának átadja az alapítói jogokat, így az alapítónak a továbbiakban nem lesz hatásköre az Alapítvány ügyeiben.
  Lánczi András rektor, aki a jövőben kuratóriumi tagként is szerepet vállal a megújuló Corvinus vezetésében emlékeztetett: az idei felvételi jelentkezési eredmények is bizonyítják a Corvinus népszerűségét, az egyetem presztízse megkérdőjelezhetetlen. A további fejlődéshez, a világszínvonal eléréséhez azonban a modellváltás elkerülhetetlen volt. Lánczi András úgy fogalmazott: „a Corvinus megújulásának folyamatában alapelveink: igényesség és teljesítmény. Ezek mentén kezdtük el a tavalyi év második felében azt a belső, szakmai munkát, amelyben mintegy 120 kolléga vesz részt intenzíven”. Mint mondta: „a Corvinus Egyetem modellváltása nemzeti vállalkozás, amely a hallgatók, oktatók, kutatók számára és közvetve a magyar gazdaságnak, társadalomnak is jelentős előnyöket jelent majd”. 

 

A fenntartói jogokat gyakorló Alapítvány kuratóriumának vezetésére a miniszter Hernádi Zsoltot kérte fel. A MOL elnök-vezérigazgatója elmondta: egy ilyen folyamatban részt venni komoly kihívás, felelősség és lehetőség. A MOL egy közel 40 országban jelenlévő, magyarországi központú multinacionális cég, amely elkötelezett hazánk versenyképességének erősítése mellett. A MOL ezért évtizedek óta élen jár a hazai oktatás, és a frissdiplomás tehetségek támogatásában. Példaként említette a MOL 2007-ben elindított Groww nevű programját, mely keretében eddig 2007 óta 2100 pályakezdőnek adtak versenyképes munkahelyet, 80 százalékuk ma is a cégnél dolgozik. Néhány éve indították el a SEED vezetőképzést, melyre eddig 22 országból 500 jelentkeztek. 3 egyetemmel is duális képzési együttműködésük van, stratégiai partnerségek keretében pedig az elmúlt években több milliárd forintot fordított a MOL a hazai felsőoktatás támogatására.

Hernádi Zsolt szerint az elmúlt évek tendenciája, hogy egyre több magyar fiatal választja a külföldi felsőoktatást. 2017-ben már 12%-kal nőtt a korábbi évhez képest ez a szám. A felkért kuratóriumi elnök kiemelte: ahogy az egyetemek versenyeznek a tehetséges diákokért, a vállalatok is versenyeznek a szakmailag magasan képzett friss diplomásokért. Közös érdeke Magyarország akadémiai és az üzleti szektorának, hogy a legtehetségesebbek itthon maradjanak. Mint mondta: ez csak úgy tud megvalósulni, ha Magyarországon is elérhető lesz a világ vezető intézményeivel versenyképes felsőoktatás.

 Szerinte a Corvinus modellváltása nem más, mint befektetés a jövőbe.  Itt az idő ugyanis, hogy az eddig ki nem aknázott szakmai lehetőségekkel élve növeljék a Corvinus nemzetközi elismertségét.


A Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriuma

 

Elnök

Hernádi Zsolt

Közgazdász, üzletember, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. elnök-vezérigazgatója, a Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja. Korábban a Magyar Takarékszövetkezeti Bank vezérigazgatói pozícióját töltötte be. A Budapesti Corvinus Egyetem volt hallgatója, díszpolgára, címzetes egyetemi tanára, a Rajk Szakkollégium alumnusa. A MOL Nyrt. elnök-vezérigazgatójaként elkötelezett a felsőoktatás támogatása mellett.

 

Tagok

Csák János

Közgazdász, üzletember, műfordító, a Design Terminál és a Brain Bar elnöke és társtulajdonosa, az Arete Zrt. elnöke, a Richter Nyrt. és a Bank of China Magyarország igazgatósági tagja. A Magyar-Szlovák Kereskedelmi Kamara társelnöke, a Széll Kálmán Alapítvány alapítója, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány felügyelőbizottságának tagja. Korábban a MOL és a Westel elnöki pozícióját töltötte be. 2011-14 között Magyarország nagykövete volt az Egyesült Királyságban. A Budapesti Corvinus Egyetem volt hallgatója, címzetes egyetemi tanára, a Corvinus Megújulás Projekt tanácsadó testületének vezetőjeként aktív szerepet vállalt az átalakítás szakmai előkészítésében.

 

Lánczi András

Filozófus, politikatudós, egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora, a Center for European Renewal elnöke. Korábban a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézetének vezetője és a Századvég Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Fulbright-ösztöndíjasként a Louisiana State University Eric Voegelin Institute vendégkutatója volt. A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság-és Jogtudományi Osztálya, Politikatudományi Bizottságának tagjaként, illetve a Magyar Akkreditációs Bizottság Társadalomtudományi Bizottságának tagjaként is dolgozott.

 

Martonyi János

Jogtudós, ügyvéd, egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa. 1998-2002 és 2010-2014 között Magyarország külügyminisztere. Évtizedek óta publikál tanulmányokat és esszéket a nemzetközi kapcsolatok, a versenypolitika és a versenyjog, az európai integráció és a közösségi (európai) jog, valamint a globális szabályozások és a közép-európai együttműködés témájában.

 

Palotai Dániel

Közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank gazdaságtudományi és kiemelt ügyekért felelős ügyvezető igazgatója, főközgazdásza. A Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke. Tagja az Európai Központi Bank Monetáris Politikai Bizottságának és az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának. A Budapesti Corvinus Egyetem oktatója, korábbi hallgatója. Korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium Makrogazdasági főosztályát vezette.

 

 

A Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány felügyelőbizottsága

Elnök

Bártfai Béla

Jogász, a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség vezérigazgatója. Korábban dolgozott az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkáraként, a Legfelsőbb Bíróságon volt bíró, tanácselnök, a Miniszterelnöki Hivatalban és a Pénzügyminisztériumban tevékenykedett közigazgatási államtitkárként, valamint a Fundamenta Magyar-Német Lakástakarékpénztár elnök-vezérigazgatójaként dolgozott. Publikációi pénzügyi és adójogi területen jelentek meg.

 

TAGOK

Chikán Attila

Közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa és Versenyképesség Kutatóközpontjának igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Svéd Királyi Mérnöki Akadémia külső tagja. A Rajk Szakkollégium elnöke, alapító igazgatója. Korábban a Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem rektora, valamint gazdasági miniszter volt.

Jánoskuti Levente

Közgazdász, a McKinsey and Company irodavezető partnere, a Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja. A Budapesti Corvinus Egyetem volt hallgatója, az Universität Passau és a London Business School alumnusa. 

 

 

A Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány vagyonellenőre

Bogdán Tibor

Ügyvéd, a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda partnere, az igazságügyi miniszter főtanácsadója. Korábban az Igazságügyi Minisztériumban töltött be vezető pozíciókat, 1990-1993. között az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára volt, illetve a Janus Pannonius Tudományegyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanított.


Vágólapra másolva
GEN.:2022.01.27. - 05:43:18