Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Közösen a siker útján – javaslatok a Corvinus megújulásához

Az elmúlt időszakban is tovább folytatódott az Egyetem megújulását előkészítő munka. A megújulásért felelős projektszervezet 5 alprojektjében az oktatók, hallgatók és más munkatársak bevonásával dolgozzák ki a megújuló Corvinus működésének kereteit. A projektszervezetet segítő tanácsadó testület ülésein a legfontosabb stratégiai kérdések kerülnek napirendre, a Corvinus 2030 műhelybeszélgetései során pedig nemzetközi és hazai tapasztalatok áttekintése mellett oszthatják meg a résztvevők a megújulással kapcsolatos javaslataikat.
Mindezen platformok mellett a projektszervezet a megujulas@uni-corvinus.hu címen is várja az Egyetem oktatási és kutatási színvonalának javítására tett további javaslatokat, ötleteket, felvetéseket. Az alábbiakban az ide érkezett javaslatokat tekintjük át, bízva abban, hogy a megosztott gondolatok mások számára is inspirációt jelentenek arra, hogy javaslataik megfogalmazásával hozzájáruljanak a Corvinus 2030 projekt sikeréhez.

Munkavállalók számára biztosított szolgáltatások bővítése
Az egyik hozzászóló kolléga több olyan javaslatot is megosztott, amelyekkel a megújuló Corvinus vonzóbbá válhat a munkavállalók számára. Ehhez járulhat hozzá kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások nyújtása a munkavállalók számára, amely bevett gyakorlat a munkavállalók tudására mint fő erőforrásra építő szektorokban. A hallgatóknak nyújtott mentális segítségnyújtáshoz hasonlóan az oktatók és más munkatársak számára is szükséges ilyen szolgáltatásokat biztosítani, amely segíti a munkatársakat a stressz és a terhelés kezelésében. A magasabb oktatási színvonal és a kétnyelvűség elérését támogathatja az oktatásmódszertani szolgáltatások bővítése. A hozzászóló kolléga szerint kulcsfontosságú lenne a munkavállalók segítése a karriertervezésben, mint ahogy a vezetőképzés is, hiszen sok munkatárs oktató-kutató háttérrel, vezetői ismeretek nélkül kerül vezetői pozíciókba.

Képzési programok struktúrájának átalakítása
Egy másik hozzászóló a képzések „csereprogram-kompatibilitásával” és a struktúrájával kapcsolatban fejtette ki gondolatait. Meglátása szerint a Corvinusnak is követnie kéne a mintatantervek kialakításának azt a módját, amely a választható tárgyakat egy félévbe csoportosítja, így jelentősen egyszerűsítve a hallgatók számára a nemzetközi csereprogramokban való részvételt. A másik javaslat szerint a képzések legfontosabb szakmai tárgyait mélyebben, nagyobb kreditértékű, kevésbé szétaprózott kurzusok formájában lenne szükséges oktatni, ezzel párhuzamosan pedig csökkenteni lehetne a szakhoz nem szorosan kapcsolódó tárgyak számát.

A képzések jellege, tartalmi kérdések
Érkezett felvetés azzal kapcsolatban is, hogy mi a feladata egy 21. századi egyetemnek. A hozzászóló szerint el kell dönteni, hogy az egyetem „széleskörű ismeretek” vagy „tényleges tudás” átadására fókuszál, utóbbi esetben pedig érdemes visszaállítani a szigorlatok rendszerét a legfontosabb tárgyak esetében. Ehhez kapcsolódó fontos kérdés még a filozófia és elmélettörténet szerepe és súlya a tantervekben („Igaz-e az a megközelítés, hogy csak az tudományegyetem, ahol mindenki tanul filozófiát, és az a közgazdasági egyetem, ahol van mindenki számára kötelező Közgazdasági elméletek története oktatás?”), valamint az is, hogy mennyire várható el a szakkönyvek olvasása a hallgatóktól.

Az oktatási portfolió bővítése
Egy hozzászóló szerint „a német nyelvű oktatási tér kiépítése és bővítése” a Corvinus számára nagy lehetőség lenne, hiszen ezt az egyre fontosabb feladatot más intézmények nem töltik be megfelelően. Nagy társadalmi igény lenne a hozzászóló meglátása szerint olyan, „általános műveltségképzésbe ágyazott társadalmi szakmai” kiegészítő vagy posztgraduális képzésekre, amelyek „angol és plusz egy idegen nyelv szerves beiktatásával” gyakorlatias, használható ismereteket adnak és készségeket fejlesztenek. A Corvinus nyugati egyetemek mintájára biztosíthatna tanulmányi lehetőségeket célzottan az idősebb generációk tagjai számára is – ez a szegmens annak ellenére nagyon elhanyagolt az oktatási piacon, hogy a társadalmi hasznai jelentősek lehetnének.

Nagyon köszönjük az eddig beérkezett észrevételeket, és a megujulas@uni-corvinus címre továbbra is várjuk a javaslatokat az Egyetem hosszú távú stratégiájával és átalakulásával kapcsolatban A beérkezett levelekre kéthetente témacsoportonként reagálunk, és természetesen figyelembe vesszük őket az előkészítő munka során. 
 
Üdvözlettel:
Kommunikációs Igazgatóság
Vágólapra másolva