Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

„Kornai munkássága megkerülhetetlen” – Online könyvbemutatót tartott a Corvinus

A járványhelyzetre való tekintettel szeptember 23-án online mutatták be a Systems, Institutions, and Values in East and West: Engaging with János Kornai’s Scholarship című könyvet, amelyben Kornai János munkásságára reflektálnak tanulmányaikkal elismert magyar és külföldi kutatók. A könyvbemutatón külföldi és magyar közgazdászok tisztelegtek a világhírű professzor előtt.
Budapesti Corvinus Egyetem
 „Az embernek 92 évesen motivációra van szüksége, hogy éljen. Nekem ez a mai napig a munka és a kutatás. Köszönöm mindannyiótoknak, hogy még ennyi év után is adtok nekem olyan gondolatokat, amivel érdemes foglalkoznom!”. Az egy órás könyvbemutató végén Kornai János ezzel köszöntötte azt a közel 140 embert, akik élőben követték a rendhagyó, online könyvbemutatót.

Kornai köszönetnyilvánítása elsősorban azoknak szólt, akik két évvel ezelőtt, 2018-ban megszervezték a 90. születésnapját ünneplő konferenciát a Budapesti Corvinus Egyetemen, valamint azoknak, akik előadóként részt vettek ezen, hiszen a most megjelent könyv kilenc tanulmányának gondolatai előadás formájában hangoztak el ezen a konferencián.

A bemutatón Rosta Miklós, a kötet egyik szerkesztője, a Budapesti Corvinus Egyetem Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszékének vezetője köszöntötte a világ számos pontjáról bekapcsolódott nézőket, illetve megköszönte a kötet szerzőinek, név szerint Kornai Jánosnak, Bruno Dallagonak, Geoffrey M. Hodgsonnak, Jankovics Lászlónak, Krenyácz Évának, Martin József Péternek, Mihályi Péternek, Gerard Rolandnak és Szelényi Ivánnak a munkájukat. Elmondta, hogy a könyvben olvasható tanulmányok szerzői hűek maradnak a Kornai által képviselt filozófiához, hiszen kutatásaik során empirikus tapasztalatokból indultak ki, miközben olyan elméleti keretrendszerbe ágyazták azokat, amely figyelembe veszi társadalmi kontextus jelentőségét.

Véleménye szerint Kornai János elméletei többek között azért maradandóak, mert minden korban újabb és újabb megvilágításba kerülnek és így relevanciájuk nem veszít erejükből. A kötet címválasztását magyarázva megjegyezte, hogy bár Kornai köztudottan a nyugati értékekkel azonosul, de élettapasztalatai és kutatásai miatt érti a keleti kultúrák értékrendszert is, így értékválasztása megalapozott. Rosta Miklós végül felidézte Kornai egyik korábbi interjújában található mondását, miszerint ő „fél lábbal a főáramú közgazdaságtanon belül, fél lábbal pedig azon kívül áll”. Ez szerinte követendő példa a közgazdászok számára a társadalmi jelenségek minél jobb megértése érdekében.

Erik Berglöf, az LSE professzora Sanghajban töltött karanténjából jelentkezett be, hiszen szeptemberétől az Asian Infrastructure Investment Bank vezető közgazdászaként kezd dolgozni Pekingben. Kiemelte, hogy a könyv címében szereplő három fogalom (Systems, Institutions and Values – magyarul: rendszerek, intézmények és értékek) mennyire pontosan összefoglalják Kornai teljes munkásságát, hiszen mindhárom kulcsfontosságú volt Kornai pályája során. Berglöf professzor beszédében kitért arra, hogy Kornai milyen jelentős hatást gyakorolt a kínai gazdaságpolitikára és a jelenlegi kínai gazdasági és politikai folyamatok milyen izgalmas kérdéseket vetnek fel, amelyekre Kornai is reflektált legutóbbi írásaiban.

Bernard Chavance, a párizsi Diderot Egyetem gazdasági professzora számos meghatározó könyvet írt az összehasonlító gazdasági rendszerekről és intézményekről, ezen belül különösen nagy figyelmet szentelt a szocialista rendszereknek és a posztszocialista átalakulásnak. A nemzetközi hírű professzor azt hangsúlyozta, hogy Kornai fontos dichotómiák vizsgálatával (pl. centralizáció vs decentralizáció, piac vs bürokrácia, kemény vs puha költségvetési korlát) járult hozzá a közgazdaságtudományhoz. Kiemelte, hogy a most bemutatott könyv írásai illeszkednek Kornai rendszerparadigma elméletéhez. Felhívta a figyelmet arra, hogy Kornai szocialista rendszerelemzésében található híres kauzalitási lánc milyen maradandó elmélet, hiszen annak első blokkja, a politikai rendszer mind a mai napig valóban meghatározza az adott rendszer alaptulajdonságait, gondoljuk akár Kínára, akár Magyarországra. Kornai munkásságát megkerülhetetlennek nevezte, többek között azért, mert előbb a szovjet típusú gazdaságról írt nemzetközi szinten is elismert könyvet, később pedig a manapság már a világ egyik legnagyobb gazdaságának számító Kínát tanulmányozta – komoly hatást gyakorolva ezzel a kínai tudományos életre.

Csaba László, a Budapesti Corvinus Egyetem és a CEU professzora, az MTA rendes tagja elmondta, hogy miután elkezdte, nagyon nehéz volt letennie a könyvet, annyira sok érdekes felvetéssel találkozott a tanulmányokban. Szerinte nem szabad egyik kategóriába vagy iskolába beleerőltetni Kornai gondolkodását, annyira egyedülálló: „Ahhoz hogy megértsük Kornai elméleteit, képesnek kell lennünk az outside the box-típusú gondolkodásra.”

Az akadémikus szerint Kornai munkáinak hatása a közgazdasági gondolkodásra meghaladja néhány Nobel-díjas közgazdászét is, így hiába nem kapta meg soha a legrangosabb tudományos díjat, elismertsége ezen messze túlmutat. Dicsérte, hogy a könyv bemutatja Kornai János munkásságának sokszínűségét, egyedül a Kínával és a hibrid rendszerek vizsgálatával kapcsolatos témát hiányolta a gyűjteményből.

A könyv másik szerkesztője, Piroska Dóra, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságpolitika és Munkagazdaságtan Tanszékének docense az 1998-ban Kornai 70. születésnapja alkalmából megjelent tanulmánykötettel hasonlította össze a most elkészültet. Míg a korábbi kötetben publikált tanulmányok mind a közgazdaságtannal és azon belül is elsősorban a matematikai módszertant alkalmazó irányzatokkal foglalkoztak, a mostani kötetben megjelent tanulmányok több társadalomtudományi diszciplína irányából is vizsgálják az egyes területeket, interdiszciplináris megközelítést alkalmazva. Az elmúlt évtizedekben már Kornai János munkásságát is ez jellemezte.

A kötetet kiadó Central European University Press ügyvezető elnöke, Frances Pinter is köszöntötte Kornait. Kiemelte, hogy még a mostani, rendhagyó online körülményekkel együtt is hatalmas megtiszteltetés számára találkozni egy ilyen jelentős közgazdásszal. Megosztotta a közönséggel azt a személyes történetét, hogy korábbi könyvkiadójában már találkozott Kornai egyik kiadás előtt álló munkájával, és kellemes meglepetés volt számára, hogy a nemzetközi közgazdasági kánonban ritka módon egy magyar kutató könyvét jelentetheti meg. A mai napig jól emlékszik, milyen pontos és jól kidolgozott elméletek szerepeltek abban a könyvében is. Ő is hangsúlyozta, hogy Kornai az egyik legfontosabb közgazdasági gondolkodó, aki az interdiszciplinaritás elvét nem csak szóban hangoztatja, hanem munkásságában ezt meg is valósította.

A bemutató végén Kornai János köszöntötte a hallgatóságot, majd külön köszönetet mondott a Budapesti Corvinus Egyetemnek és oktatóinak, amiért megszervezték a 2018-as konferenciát, most pedig a tanulmányokból összeállított könyv is megjelenhetett.

Az angol nyelven megjelent Systems, Institutions, and Values in East and West: Engaging with János’s Kornai’s Scholarship című könyv online már megrendelhető az Amazon webáruházából.

Piroska, D., & Rosta, M. (Eds.). (2020). Systems, Institutions, and Values in East and West: Engaging with János Kornai's Scholarship. Budapest; New York: Central European University Press.

Vágólapra másolva