Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Komoly versenyelőnyben a Corvinuson végzettek

Diplomaosztó ünnepség

A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának Diplomaosztó Ünnepségei (2015. július 14.)

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója volt a díszvendége a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar diplomaosztójának 2015. július 14-én, kedden délelőtt. A diplomaosztók díszvendégei ünnepi beszédeikben az Európát meghatározó folyamatok és változások mellett az Egyetem kiválóságairól is részletesen szóltak a hallgatósághoz. Az 2014/2015-ös tanév során a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán alapképzésen 272 fő, mesterképzésen 149 fő szerzett diplomát.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, egy közösség, vagy akár egy végzős hallgató szempontjából a folyamatos, nagy volumenű változások által kettéosztott világban a győztessé válás feltétele a képesség a gyors reagálásra, változtatásra és a körülvevő folyamatok felismerésére.

A tárcavezető a hallgatókhoz intézett beszédében a következőket mondta: „Akik a Corvinuson végeznek, azok komoly versenyelőnyből indulhatnak (…), ugyanis az elmúlt évek bebizonyították, hogy a Corvinuson szerzett tudás versenyképes, és ez a tudás, amit Önök megszereztek az elmúlt 3 esztendőben, versenyképes a gyorsan változó világ körülményei közepette is. (…) A Corvinus mindig felismerte a világban zajló változásokat; mindig gyorsan tudott reagálni rájuk és mindig felkészítette hallgatóit az ezen változásokból fakadó követelményekre.

Szíjjártó Péter
 
A Corvinus akkor is felismerte a világ változásait, amikor egyértelműen a keleti tudományok felé fordulva a világ gyorsan fejlődő régióival vette fel a kapcsolatot és felkészítette a hallgatókat arra, hogy a keleti világgal hogyan kell bánni, hogyan kell kommunikálni. És ugyanígy, a Corvinus felismerte a világ változásait akkor is, amikor a Kormány déli nyitási stratégiájával összhangban, azt támogatva, mexikói, argentin, vagy éppen dél-afrikai egyetemekkel vett fel kapcsolatot és biztosította a partneri együttműködés lehetőségét, ugyanígy amikor brazil hallgatókat, vagy kolumbiai egyetemistákat fogadnak.”

Szijjártó Péter miniszter úr rámutatott arra is, hogy a végzős hallgatók alapképzésének megkezdése, 2012 óta is jelentős változások történtek úgy az európai, mint a globális színtéren. 2012-ben még jóval kevésbé volt jelen az Európai Unió fogalomtárában a terrorizmus, egészen más típusú gazdasági kihívások álltak a világ előtt és összehasonlíthatatlanul kevesebben érkeztek térségünkbe a világgazdaságilag és politikailag instabil régióiból; mindennek kezelésére egy közös álláspont kidolgozását látja hatékony megoldásnak a tárcavezető. A gazdasági változások közül a jelenlegi görög válságot említette, majd hozzátette, hogy ez az Európában elfogadott gazdaságpolitika néhány ponton megbukott és a helyzet fenntarthatatlan lett. Kijelentette, hogy Európa három év alatt nagyon sokat veszített a versenyképességéből. Ahogyan minden nagy változás, a jelenlegi helyzet is két részre osztja a világot: győztesekre és vesztesekre. Szijjártó Péter szerint Magyarország egy eltérő gazdaságpolitikával hamarosan a győztesek közé sorakozhat fel.

Szijjártó Péter a Corvinus jogelődjén, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem nemzetközi kapcsolatok, valamint sportmenedzsment szakán diplomázott 2002-ben, így Egyetemünk alumnusaként is vett részt az ünnepségen. Egyetemünk és a Külgazdasági és Külügyminisztérium közötti partnerség természetesen az együttműködési területek széles körét öleli fel.

„..személyes megjegyzésként a végén hadd sorjázzam ide, hogy az a munka, amit én volt közgázos hallgatóként végzek, az napról-napra követeli a friss erőt, a friss tudást, ezért nagyon remélem azt, hogy Önök közül majd néhányukkal az elkövetkező esztendőkben sikeres végzős közgázos hallgatóként egy sikeres Magyarországért dolgozhatunk majd együtt.”

Miniszter úr beszéde végén a fenti jókívánság mellett gratulált az elmúlt 3 évben elért eredményekhez, sok sikert kívánt végzős hallgatóinknak a munkaerőpiacon és személyes életükben rájuk váró kihívások megoldásában.

2015 februárjában került sor a Budapesti Corvinus Egyetem és a Külgazdasági és Külügyminisztérium közötti együttműködési megállapodás aláírására. Ahogyana diplomaosztó ünnepségen elmondott beszédében Rostoványi Zsolt rektor úr fogalmazta, „ez az együttműködés – mint a dokumentum hangsúlyozza – a két intézmény közötti érdek- és értékazonosságra épül. A megállapodás értelmében a minisztérium a továbbiakban is támaszkodik a BCE jelentős szakmai tapasztalataira a diplomáciai utánpótlás képzésében, továbbá a diplomataképzés megújításában.”

Ünnepi beszédében Rektor úr kiemelte továbbá, hogy Egyetemünk nemzetközi kapcsolatok képzésről alkotott koncepciója, a rész-diszciplinák egy helyre összpontosítása teljes mértékben egybeesik a Külügyminisztérium jelenlegi strukturális átalakításának irányával, a klasszikus értelemben vett külügyek, a külgazdaság és a kultúrdiplomácia egy helyen történő integrálásával, amint azt a minisztérium névváltoztatása is jelzi.

Szíjjártó Péter, Corvinus
 

Az Egyetem mottója így szól: tudásom az én segítőm. Önök abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a legjobb segítőt, az itthon elérhető lehető legjobb oktatást és ennek megfelelően versenyképes tudást szerezhettek meg itt, a Budapesti Corvinus Egyetemen. A Corvinus kiváló oktatói karának, színvonalas képzési programjának és a hallgatók válogatott összetételének köszönhetően a régió egyik legjobb egyetemének számít. – Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter e szavakkal köszöntötte a diplomaosztó ünnepség résztvevőit.Véleménye szerint a Corvinus kiváló oktatói karának, színvonalas képzési programjának és a hallgatók válogatott összetételének köszönhetően a régió egyik legjobb egyetemének számít. Az az összetett tudásanyag és szemlélet, amelyet itt kaptak a végzett hallgatók, számos tudományterület tapasztalataiból tevődik össze. Olyan ismeretekkel és képességekkel lettek gazdagabbak, amelyek képessé teszik őket összetett társadalmi problémák megértésére és a kezükbe adják a megoldáshoz vezető eszközöket is.

Miniszter úr kiemelte, hogy az itt megszerzett tudás nemzetközileg is keresett és elismert, és biztatta a frissdiplomásokat a külföldi tapasztalatszerzésre. Hozzátette, hogy a Magyarország kapuin kívül megszerzett tudást természetesen hozzák haza, és itt kamatoztassák, hiszen sok múlik rajtuk. A legnagyobb kihívás egy frissen végzett társadalomtudós számára, hogy itthon találja meg a sikerét, ami lehet – sőt, valószínű –, hogy nehezebb, mint máshol.

Diplomaosztó 2015
 

… Magyarország története egy küzdelmes, de gyarapodó, fejlődő ország története. Egy olyan országé, amely a történelmi viszontagságok után végre határozott jövőképet talált magának és kivívta annak esélyét, hogy Európa élvonalába kerüljön. ezt a történetet együtt írja 10-11 millió magyar állampolgár, …Magyarország olyan hely, ahol tényleg bármit elérhetnek, amit célként tűznek ki maguk elé. Lehet, hogy kicsit nehezebb, mint másutt, de tudniuk kell, hogy mindenki Önöknek drukkol, hiszen az egyéni sikerek sokaságából tevődik össze az ország sikere” – tette hozzá Miniszter úr.Zárógondolatként a tárcavezető lányai kérésének eleget téve nem hagyhatta ki beszédéből a Punnany Massifot sem. „Jöjjön hát két inspiráló sor – bár nem vagyok rajongó, de a mondás nagyon jó!” – mondta Seszták. „Benned is rejtőzik valahol egy hős, próbáld ki, Te vagy a felelős!” Kiemelte, hogy a mindennapi életben kell ezzé a bizonyos hőssé válni, és ehhez a felelősséget át kell érezni.

Én úgy gondolom, hogy egyrészt ezért a szép, hosszan, kitartóan végzett tevékenységért mindenképpen dicséret és elismerés illeti meg Önöket, és természetesen dicséret és elismerés illeti meg Önöket, szülők-hozzátartozók, tanári kar, hiszen tudjuk, az oktatás eredményessége alapvetően ettől a háromszögtől függ; a tanulók, oktatók-tanárok és a szülők együttműködése. – mondta el ünnepi beszédében Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója.Végzett diplomás emberként hallgatóink figyelmét a közösség építés felelősségére hívta fel, hiszen az egy olyan társadalmi tőke, amely a kapcsolatrendszer révén nagy mértékben hozzá tud járulni egy ország társadalmi gazdasági fejlődéséhez.

DIplomaosztó 2015, Corvinus

 

Sokat kell tenni azért, hogy az itt megszerzett tudás a többszörösét hozza. Bibliai hasonlat a Talentum. Az gazdálkodik jól a Talentumával aki többet hoz ki belőle. És én azt kívánom Önöknek, hogy minél többet hozzanak ki magukból. – e szavakkal zárta Főigazgató úr beszédét.

“Jól döntöttek, hiszen piacképes, a gyakorlatban is hasznosítható ismereteket kaptak. S jól döntöttek amiatt is, mert egy olyan diplomát tarthatnak hamarosan a kezükben, amelyet a munkáltatók igen magasra értékelnek, a felmérések szerint az egyik legmagasabbra a magyarországi felsőoktatási intézmények diplomái közül.” – köszöntötte Dr. Rostoványi Zsolt rektor a végzős hallgatókat.

Ünnepi beszédében Rektor úr megemlítette, hogy a diplomaátadóra a Budapesti Corvinus Egyetem jubileumi tanévének keretében kerül sor. Egyetemünk ugyanis tíz esztendeje vette fel a Corvinus nevet, amely az elmúlt tíz esztendőben Magyarországon és külföldön egyaránt igazi márkanévvé vált. A felsőoktatási intézmények rangsorai is bizonyítják, hogy a Corvinus Egyetem az ország egyik elismert, vezető felsőoktatási intézménye: egyetemünk a különböző hazai rangsorokban rendre az első helyek valamelyikét foglalja el. A Corvinus Egyetemet a nemzetközi rangsorokban is jegyzik: a Quacquarelli Symonds (QS) elmúlt években közzé tett nemzetközi rangsoraiban három másik magyar egyetem társaságában Egyetemünk is helyet kapott a legjobb 700 között. A StudyPortal nemzetközi hallgatói elégedettségi felmérésében a legmagasabb, “KIEMELKEDŐ” (OUTSTANDING) kategóriába rangsorolta. A Gazdálkodási Kar képzései immáron „hagyományosan” ott szerepelnek a Financial Times a világ legjobb, üzleti ismereteket nyújtó képzéseiről készült világranglistája élvonalában. Egyetemünk a nemzetköziesedés terén már eddig is jó eredményeket tud felmutatni, több ízben is a legjobb hazai network-egyetemmé választották. Az Erasmus-csereprogramban legaktívabb európai intézmények utoljára közzé tett 100-as listájára két magyarországi egyetem került fel: a Corvinus és az ELTE.

Az elmúlt tanévben egyetemünk díszdoktora lett José Manuel Barroso, tőle idézett Rektor úr amikor azt mondta, hogy Európa jövője a tudományban, a tudásban és az innovációban rejlik, s a jelenleginél többet kell befektetni az oktatásba.

Corvinus

 
A Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa által a diplomaosztó előtti napon elfogadott előterjesztés a nemzetközi kapcsolatok képzés teljes vertikumát, a nemzetközi kapcsolatok (International Relations) valamennyi rész-diszciplináját egy helyre, a Társadalomtudományi Karra helyezi. Ez a változás várhatóan nem csak az oktatásra gyakorol majd pozitív hatást, hanem így sokkal jobban kiaknázhatóak lesznek a multidiszciplináris kutatási szinergiák is. Mindez teljes mértékben egybeesik a Külügyminisztérium jelenlegi strukturális átalakításának irányával.

Rektor úr kiemelt két együttműködési megállapodást is. Az egyik aláírására 2015 februárjában került sor a Budapesti Corvinus Egyetem és a Külgazdasági és Külügyminisztérium között. A megállapodás értelmében a minisztérium a továbbiakban is támaszkodik a BCE jelentős szakmai tapasztalataira a diplomáciai utánpótlás képzésében, továbbá a diplomataképzés megújításában. A másik megállapodás a BCE és a Magyar Nemzeti Bank között jön létre. Ennek egyik lényegi eleme a közgazdasági képzés támogatása a BCE Közgazdaságtudományi Karán, másik központi eleme viszont a BCE Társadalomtudományi Karán a gazdaságföldrajzi, geostratégiai és geoökonómiai jellegű és a fenntartható fejlődéssel, a környezeti fenntarthatósággal foglalkozó oktatási és kutatási tevékenység támogatása.

Rektor úr reagált a közelmúlt társadalmi-gazdasági kérdéseire is. Egyetértett abban, hogy a menekültkérdés Európa, az Európai Unió egyik első számú problémájává lépett elő, valamint hogy az Európai Unió sem uniós, sem nemzetállami szinten nem képes megfelelően kezelni ezt a komplex – gazdasági, politikai, szociális, kulturális stb. – problémakört”, megfelelő kezelése azonban továbbra is várat magára. Egyes országok – így Magyarország – kerítés felhúzásával próbálják csökkenteni a rájuk nehezedő nyomást. Még ha ez ideig-óráig hoz is eredményt, a probléma gyökerét nyilvánvalóan nem tudja kezelni. Az igazi megoldást az hozhatná, ha a menekültkérdést a keletkezési helyén lehetne orvosolni, ha a közvetlen kiváltó okokat lehetne megszüntetni. Erre azonban jelenleg sajnos nincs esély. Kerítések, falak építése – még ha szükségességük rövid távon indokolható is – mind konkrétan, mind metaforaként értelmezve negatív következményekkel jár.

Corvinus, diplomaosztó 2015
 
Arra biztatom Önöket – és remélem, meg is lesz erre a lehetőségük –, hogy próbáljanak minél kevesebb falat és minél több hidat építeni, legyenek nyitottak, nyitottak az új, a másmilyen iránt – zárta le a kérdéskört a Rektor úr. 

Végül az alábbi idézettel búcsúzott végzős hallgatóitól: “Engedjék meg, hogy egy harmadik díszdoktorunk gondolatával zárjam beszédemet. Ban Ki-Moon, az ENSZ főtitkára egyetemünkön tartott székfoglaló beszédében kiemelte, hogy az ENSZ és a Corvinus Egyetem célkitűzései azonosak: mindkét intézmény egy jobb világ megteremtésén fáradozik. Kívánom Önöknek, hogy a Budapesti Corvinus Egyetemen megszerzett tudás és szemlélet segítse Önöket abban, hogy közreműködhessenek a világ jobbá tételében.”

Dr. Csicsmann László, a Társadalomtudományi Kar dékánja köszöntőjében kiemelte, hogy a Társadalomtudományi Kar képzései a nemzetközi rangsorokban is megállják a helyüket. Az Eduniversal 2015-ös kelet-európai országokat tömörítő rangsorában a kommunikáció és médiatudomány mesterszak az előkelő 8. helyet foglalta el. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia társadalomtudományi szekcióiban az idei tanévben öt első helyet, nyolc második helyet, három harmadik helyezést és két különdíjat értek el a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói.

Ezt igazolja a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) sajtófőnökének véleménye is, aki az alábbi szavakkal méltatta az elmúlt hetekben a nemzetközi tanulmányok képzést az alapszak esetleges megszűnése kapcsán a sajtóban felröppent hírekre reagálva: „A KKM szempontjából az a leghasznosabb, ha az országban minél több helyen folyik színvonalas képzés nemzetközi tanulmányok szakon. A Corvinus Egyetemen zajló képzésről a KKM kimondottan jó véleménnyel van.”

Dékán úr beszédében kiemelte milyen fontosnak tartja a nemzetköziesítés stratégiáját. Ennek jegyében indultak a karon a kommunikáció és médiatudomány alapszakok angol nyelven azzal a céllal, hogy multikulturális akadémiai atmoszféra alakuljon ki a hallgatók tanulmányaihoz. 2015 szeptemberétől bárhatóan több mint 100 hallgató kezdi meg tanulmányait a Kar valamelyik angol nyelvű alapszakán. 2014 szeptemberében pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel közösen Kelet-Ázsia szakértő mesterszak indult. A Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézete pedig a Bolognai Egyetem Forli Campusával egy kelet-európa tanulmányok joint master partnerintézménye lett. A 2014/2015. tanév elején európai támogatással Jean Monnet Chair létesült a Nemzetközi Tanulmányok Intézet keretében, amely az európai integrációval kapcsolatos oktatást és kutatást mélyíti el.

Az ünnep percei ezek, az ünnep amikor megállunk egy pillanatra, visszatekintünk az elmúlt néhány évre, az együtt töltött időre. Remélem, hogy évek múlva, amikor visszagondolnak a Társadalomtudományi Karon eltöltött esztendőkre örömmel fogják tenni ezt, és nem keserű gyökereknek vélik. Ezekkel a mondatokkal búcsúzom Önöktől, kívánok Önöknek sok sikert mind a magánéletükben, mind szakmai karrierjükben és jó egészséget céljaik eléréséhez. Barroso szavait idézve: legyenek büszkék arra, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem diplomáját vehetik át, miként mi is büszkék vagyunk Önökre – zárta beszédét Dékán úr.

A Társadalomtudományi Kar diplomaosztó ünnepségein az alábbi képzések hallgatói vehették át diplomájukat:

nemzetközi tanulmányok BA, politológia BA, (a teljes fotóalbum ITT tekinthető meg), kommunikáció és médiatudomány BA, szociológia BA / Sociology BA, tanár-közgazdásztanár MA, pedagógus szakirányú továbbképzés, (a teljes fotóalbum ITT tekinthető meg) kommunikáció- és médiatudomány MA, nemzetközi tanulmányok MA / International Relations MA, politikatudomány MA, szociológia MA. (a teljes fotóalbum ITT tekinthető meg)

Vágólapra másolva
GEN.:2021.07.27. - 20:38:02