Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Kitüntetésátadó Ünnepi Szenátusülés

Éves ünnepség a Corvinuson

2015. szeptember 24-én került sor Egyetemünk éves kitüntetés-átadó ünnepségére. Ezen alkalomból adtuk át az elismeréseket kiemelkedő oktatói tevékenységért, valamint Egyetemünk fejlesztéséért és jó hírnevének öregbítéséért. Most részesültek elismerésben legjobb hallgatóink a kiváló tanulmányi és sporteredményeikért, valamint közösségi munkájukért. Első napirendi pontként az elmúlt tanév során átvett oktatói, dolgozói kitüntetéseket és kinevezéseket, illetve hallgatói díjakat jelentettük be.

Egyetemünk hallgatójának állítottak emléket szülei a Sádt Győző Alapítvány létrehozásával. Az Alapítvány működtetésével az elmúlt 22 évben pontosan 316 egyetemi hallgatónkat támogatta. Idén 12 hallgató kapta meg a Sádt-díjat.

 • Balogh Turul
 • Béres Kamilla Éva
 • Dusza Eszter
 • Fehér Sára
 • Hódi Aletta
 • Kurucz Gabriella
 • Lillin Éva
 • Magó Mónika
 • Nagy Ádám
 • Szenthe Kata
 • Takács Sára
 • Udvardi Edit


Állami és egyetemi kitüntetések:


Államalapító Szent István ünnepe alkalmából Áder János köztársasági elnök úr a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesítette Hrotkó Károly professzor urat nemzetközileg is elismert tudományos munkája, egyetemi oktatói és vezetői munkája, valamint a kínai-magyar műszaki tudományos együttműködés fejlődését szolgáló tevékenysége elismeréseként.


Az Egyetem oktatói és kutatói közül többen szereztek tudományos fokozatot:

Sikeresen habilitált:

 • Berlinger Edina Gazdálkodástudományi Kar
 • Hajdu Ottó Közgazdaságtudományi Kar
 • Horváth Dóra Gazdálkodástudományi Kar
 • Kenesei Zsófia Gazdálkodástudományi Kar
 • Kengyel Ákos Közgazdaságtudományi Kar
 • Mandják Tibor Gazdálkodástudományi Kar
 • Marjainé Szerényi Zsuzsanna Gazdálkodástudományi Kar
 • Nagy Sándor Gyula Közgazdaságtudományi Kar
 • Pintér Miklós Közgazdaságtudományi Kar
 • Takács Sándor Gazdálkodástudományi Kar
 • Zilahy Gyula Gazdálkodástudományi Kar
 • Zsóka Ágnes Gazdálkodástudományi Kar


Egyetemi tanári kinevezést kapott:

 • Benczes István Zsolt Közgazdaságtudományi Kar
 • Dobos Imre Gazdálkodástudományi Kar
 • Elekes Zsuzsanna Társadalomtudományi Kar
 • Gajduschek György Közgazdaságtudományi Kar
 • Hajnal György Közgazdaságtudományi Kar
 • Hegedűs Attila Kertészettudományi Kar
 • Hideg Éva Gazdálkodástudományi Kar
 • Medvedev Péter Közgazdaságtudományi KarVárosiné Demeter Krisztina Gazdálkodástudományi Kar
 • Vincze János Közgazdaságtudományi Kar2015-ben a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián az Országos Tudományos Diákköri Tanács döntése alapján négy kolléga kapott

Mestertanári Aranyérmet

 • Friedrich László Ferenc tanszékvezető egyetemi docens, Élelmiszertudományi Kar
 • Hegedűs Attila egyetemi tanár, Kertészettudományi Kar
 • Hoschke Ágoston professor emeritus, Élelmiszertudományi Kar
 • Wimmer Ágnes egyetemi docens, Gazdálkodástudományi Kar


Pro Scientia Aranyérmet kapott:

 • Máté Klaudia, a Tájépítészeti és Településtervezési Kar hallgatója. Témavezetője: Csemez Attila, egyetemi tanár
 • Mezőfi László, a Kertészettudományi Kar hallgatója.
  Témavezetői: Markó Gábor adjunktus, Markó Viktor egyetemi docens


Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának különdíját kapta

 • Mészáros Tamás, a Társadalomtudományi Kar hallgatója. Témavezetője: Csicsmann László, egyetemi tanár
 • Papp Ágnes, a Kertészettudományi Kar hallgatója a Földművelésügyi Minisztérium OTDK díját és a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának különdíját is elnyerte.
  Témavezetői: Palkovics László egyetemi tanár, Petróczy Marietta adjunktus, Lantos Anna PhD hallgató


A Konferencián Egyetemünk mind a hat karának hallgatói kiváló eredményeket értek el. Összesen 29 első díjat, 34 második díjat, 24 harmadik díjat és 43 különdíjat kaptak hallgatóink.


Egyetemünk hallgatói véleményezési rendszere alapján a „Év oktatója”, kitüntetést a következő kollégáink vehették át.

Az „Év oktatója 2014/2015” díj kitüntetettjei:

 • Balogh Péter István, Tájépítészeti és Településtervezési Kar
 • Fehér Péter, Gazdálkodástudományi Kar
 • Király Gábor, Társadalomtudományi Kar
 • Kutasi Gábor, Közgazdaságtudományi Kar
 • Láng Blanka Klára, Gazdálkodástudományi Kar
 • Márki Edit, Élelmiszertudományi Kar
 • Móricz Péter, Gazdálkodástudományi Kar
 • Németh András Olivér, Közgazdaságtudományi Kar
 • Pásti György, Kertészettudományi Kar
 • Polákovits Sarolta, Társadalomtudományi Kar
 • Sipos László, Élelmiszertudományi Kar
 • Sütöriné Diószegi Magdolna, Kertészettudományi Kar
 • Zsembery Levente Ferenc, Gazdálkodástudományi KarAz „Év dolgozója” díjat a Pedagógusnap alkalmából vehettek át kollégáink.

Az „Év dolgozója 2014/2015” díj kitüntetettjei:

 • Aradi Judit, Kertésztudományi Kar, Dékáni Hivatal
 • Borhi Anita, Gazdasági Igazgatóság, Humánerőforrás Iroda
 • Csukáné Nemes Márta, Élelmiszertudományi Kar, Hűtő- és Állatitermék Technológia Tanszék
 • Fazekasné Orosz Éva, Társadalomtudományi Kar, Dékáni Hivatal
 • Juhász Ildikó Gabriella, Közgáz Campus Igazgatóság, Rendezvényszervezési Csoport
 • Kiss Krisztiánné, Kertészettudományi Kar, Kísérleti Üzem és Tangazdaság
 • Kiss Roland, Műszaki és Informatikai Igazgatóság, Üzemeltetési és Beruházási Iroda
 • Koltai Melinda Judit, Közgazdaságtudományi Kar, Dékáni Hivatal
 • Pap-Vári Edina, Fejlesztési Rektorhelyettesi Iroda
 • Pergel Katalin, Egyetemi Könyvtár és Levéltár
 • Sáfrányos Attila, Budai Campus Igazgatóság, Létesítménygazdálkodási Iroda
 • Sebestyén Imre, Központi Tanulmányi Igazgatóság
 • Stefán Irén, Gazdálkodástudományi Kar, Vállalatgazdaságtan Intézet
 • Szebényi Gábor, Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Kert- és Szabadtér Tervezési Tanszék
 • Varga Erika, Gazdálkodástudományi Kar, Dékáni Hivatal
 • Veszeli Andrea, Műszaki és Informatikai Igazgatóság, Informatikai Szolgáltató KözpontAz Egyetem dékánjaként magas színvonalon végzett munkájának, valamint kiemelkedő szakmai, alkotói, kutatói és vezetői tevékenységének elismeréseként Aranyérem kitüntetésben részesült:

 • Hrotkó Károly, a Kertészettudományi Kar leköszönő dékánja
 • Trautmann László, a Közgazdaságtudományi Kar leköszönő dékánja
 • Vatai Gyula, az Élelmiszertudományi Kar leköszönő dékánja


Második napirendi Rostoványi Zsolt rektor úr tartotta meg ünnepi köszöntőjét.

Harmadik napirendi az egyetemi kitüntetéseket adtuk át.

Professor Emeritus címet adományozott a Szenátus Kállay Miklós, a Kertészettudományi Kar oktatója részére

Egyetemi magántanári címet kapott:

 • Czakó Ágnes
 • Gelencsér Éva Mária
 • Nagy Gyula


Címzetes egyetemi tanári címet kapott:

 • Arnold Schuh
 • Kovács Zoltán


Címzetes egyetemi docensi címet kapott:

 • Beck Tibor
 • Blénesi Éva
 • Heil Péter Bálint
 • Holtzer Péter
 • Kristin Faurest
 • R. Eszéki Eszter
 • Reményi Mária Lujza
 • Szegedy-Maszák Ildikó

A Budapesti Corvinus Egyetem Aranyérme kitüntetést a Szenátus adományozza és azon egyetemi dolgozók és nyugdíjasok kapják, akik eredményes vezetői voltak az Egyetemnek vagy hosszabb ideig kiemelkedő oktató és tudományos tevékenységet folytattak/folytatnak.

A Budapesti Corvinus Egyetem Aranyérem kitüntetettjei:

 • Bauer András, a Gazdálkodástudományi Kar dolgozója
 • Blahó András, a Közgazdaságtudományi Kar oktatója
 • Kállay Miklós, a Kertészettudományi Kar oktatója
 • Kardosné Kaponyi Erzsébet, a Társadalomtudományi Kar oktatója
 • Nováky Erzsébet Lucia, az Egyetemi Doktori Tanács elnöke, a Gazdálkodástudományi Kar oktatója


Az Egyetemért Emlékérem kitüntetést a Szenátus adományozza azoknak az egyetemi dolgozóknak és Egyetemen kívüli személyeknek, akik kiemelkedő szerepet játszottak az Egyetem hírnevének öregbítésében, tekintélyének növelésében. Az idei kitüntetettek:

 • Bara Zoltán, Közgazdaságtudományi Kar
 • Benczes István Zsolt, Közgazdaságtudományi Kar
 • Erdei József, Társadalomtudományi Kar
 • Gelei Andrea, Gazdálkodástudományi Kar
 • Gerzson László, Tájépítészeti és Településtervezési Kar
 • Koncz Katalin, Közgazdaságtudományi Kar
 • Szabó-Bakos Eszter, Közgazdaságtudományi Kar
 • Szalai József, Kertészettudományi Kar
 • Zsóka Ágnes, Gazdálkodástudományi Kar


A Rektori Kitüntető Oklevelet, valamint a Kancellári Kitüntető Oklevelet azon kollégáink érdemelték ki, akik kiemelkedő munkájukkal segítették az Egyetem céljainak elérését.


Rektori Kitüntető Oklevelet kapott:

 • Erős-Honti Zsolt, Kertészettudományi Kar
 • Halász Júlia, Kertészettudományi Kar
 • Kazainé Ónodi Annamária, Gazdálkodástudományi Kar


Kancellári Kitüntető Oklevelet kapott:

 • Erős Anikó, Adminisztratív Igazgatóság
 • Ruschel Rita, Gazdálkodástudományi Kar, Marketing és Média Intézet
 • Salamon Katalin, Egyetemi Könyvtár és Levéltár
 • Surányi-Szebedinszki Bernadett Szandra, Külső Kapcsolatok Igazgatósága
 • Szalontai Erikai Mária, Közgazdaságtudományi Kar, Dékáni Hivatal
 • Tóth Krisztina Lívia, Gazdasági Igazgatóság

Negyedik napirendi pontként hallgatói díjakat és kitüntetéseket adtunk át.


Elsőként azokat a hallgatókat köszöntöttük, akik Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterének döntése alapján Köztársasági ösztöndíjban részesültek.

Az Élelmiszertudományi Kar hallgatói közül:
• Bognár Erzsébet
• Csurka Tamás
• Elek Odett
• Földényi Zora
• Gerencsérné Gorka Ágnes Zsófia
• Izsó Tekla
• Viczencz Boglárka

A Gazdálkodástudományi Karról:
• Ambrusics Anna
• Bagyinka Flóra
• Balla Bettina
• Balogh Turul
• Baranyai Brigitta
• Boros Eszter
• Csanády Luca
• Dohos Dávid
• Erdei Flóra
• Gál Stefánia
• Gasparin Fruzsina
• Gazsi Tímea
• Gyúró László
• Haász Viktória
• Jelen Péter
• Kaba Eszter
• Koruhely Dániel
• Krausz Dóra
• Nagy Flóra Boglárka
• Pásztélyi Csenge
• Pató Máté Dávid
• Somodi Bianka
• Tóbiás Cintia Mónika
• Zemkó Boglárka
• Bihary Barbara
• Mányoki Anna¬
• Pásztor Dóra Mónika
• Stolcz Péter Csaba
• Welsz Edit

A Kertészettudományi Kar hallgatói közül:
• Bärnkopf András
• Dávid Orsolya
• Kerek Máté
• Lauschmann Dávid
• Reichhardt Borbála
• Szelényi Magdolna Olivia
• Együd Norbert
• Sivadó Balázs

A Közgazdaságtudományi Karról:
Epelley Nóra
• Horváth Bálint
• Jagadits András
• Németh Krisztián
• Nguyen Milán
• Varga Réka Evelin
• Horváth Kinga Zsófia
• Takács Sára

A Tájépítészeti és Településtervezési Kar hallgatói közül:
• Benkő Anna Ágnes
• Kóbori Dorottya
• Marosi Péter
• Sántha Eszter
• Varga Dalma Erzsébet

A Társadalomtudományi Karról:
• Békés Gáspár
• Bunford Gerda
• Gömböcz Dóra
• Görög Emőke
• Pálinkás Dániel
• Schneider Richárd
• Somogyi Anna Zsófia
• Takács Martin


Ünnepi Szenátusülésünk befejezéseként a Jó tanuló – Jó sportoló díjakat adtuk át azon hallgatóinknak, akik nem csak kiváló tanulmányi eredményükkel, hanem kiemelkedő sportteljesítményükkel is öregbítik intézményünk jó hírét.


Jó tanuló – Jó sportoló díjazottak:
• VI. helyezett: Szalay Viktória Réka, aki kosárlabdában ért el kitűnő eredményt
• V. helyezett: Tani Zsanett, aki atlétikában nyújtott kiváló teljesítményt
• IV. helyezett: Pálfi Dávid, aki tollaslabdában jeleskedett
• III. helyezett: Vásárhelyi Kinga, aki kosárlabdában nyújtott kiváló teljesítményt
• II. helyezett: Lendvay Dóra, aki sportaerobikban jeleskedett
• I. helyezett: Kiffer Dorina Lilla, aki evezésben nyújtott kiemelkedő teljesítményt

Minden kitüntetettnek gratulálunk a szép eredményekhez és további sikereket kívánunk úgy szakmai, mint személyes életükben!


A díjátadón készült képek elérhetőek IDE kattintva.

Kitüntetésátadó, Corvinus

 

 

Vágólapra másolva
GEN.:2021.07.27. - 22:41:26