Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Kerülj közelebb karriercéljaidhoz! – tanácsadás a legprofibbaktól

Karriertanácsadási programunk új szolgáltatásként indult el 2020 tavaszán, amiről már hallhattatok.

Folytatjuk a témával kapcsolatos korábbi interjúnkat. Olvassátok Pintér Fanni, pálya- és karriertanácsadó pszichológus és HR-szakember, illetve Széles Zsuzsanna, munkaerőpiaci tanácsadó és közgazdász tanácsait, tapasztalatait. Hamarosan podcast sorozat is indul, a legaktuálisabb karriertémákkal.Napjainkban nagy kihívást jelent érvényesülni a munkaerőpiacon, különösen pályakezdőként. A Corvinuson a hallgatók már az egyetemen, a tanulmányaikkal összehangolva élhetnek egy olyan professzionális szolgáltatással, melynek segítségével szakmai életútjukat tudatosan alakíthatják.

Budapesti Corvinus Egyetem

 

· Milyentípusú kérdésekkel keresik meg a tanácsadókat a hallgatók?

Eltérő okok éshelyzetek miatt érzi úgy valaki, hogy jelentkezik a karriertanácsadásra. Volt,aki döntési szituációban fordult hozzánk, volt, aki elbizonytalanodott atervezett karrierútját illetően, előfordult, hogy szakirányválasztássalkapcsolatos kérdéssel jelentkezett valaki, de a pandémia által okozottmunkaerőpiaci változások kapcsán is megkerestek minket. Általánosságbanelmondható, hogy a konzultációk hatására önmagát és motivációit fogja jobbanmegérteni, kompetenciáit és céljait tisztábban látni, így kerülve közelebb asaját megoldásához.

· Milyenélményekkel, tapasztalatokkal és eredményekkel bővülhet a hallgatók szakmaiszemlélete?

A karriertervezés, karrierépítés egy élethosszig tartófolyamat, melynek során számtalan döntést kell meghoznunk. A tanácsadások,tréningek során olyan tudás, gondolkodásmód és készségek sajátíthatóak el, amika későbbiekben is elővehetőek, használhatóak. Ha tudatosan tudunk gondolkodnicéljainkról, vágyainkról akkor ez a folyamat egy aktív és adaptív építkezéslehet. A szakmai önfejlesztés, önismeretolyan fontos támpontok, amelyek segítenek abban, hogy megtaláljuk a sajátutunkat, a munkaerőpiaci ismeretek, szemlélet pedig abban, hogy könnyebbenigazodjunk el a munka világában.

· Atanácsadók közvetlen kapcsolatot létesítenek a munkaerőpiaccal?

Igen és nem. Igen, mert hatékonyan segítünk abban, hogy ahallgatók eligazodjanak a munkaerőpiaci változások között, és kövessék atrendeket: figyelemmel követjük a munkaerőpiac alakulását, a releváns ésaktuális infókért szakértőkkel, munkaerőpiaci szereplőkkel vesszük fel akapcsolatot. Hamarosan induló új szolgáltatásaink (pl. szakértői podcastbeszélgetések) is azt a célt szolgálják majd, hogy releváns tudáshozjuthassanak a hallgatók.

Több síkon is támogatjuk a hallgatókat a számukra isoptimális pozíció elnyerésében. Munkánkban ezért az önismeret, önfejlesztés mellett megjelenik apraktikum is: hogyan írjak CV-t, hogyan keressem meg és szerezzem meg az adottállást, de a konkrét állásközvetítéssel nem mi foglalkozunk.

· Mia piaci értéke ennek a szolgáltatásnak?

A karriertámogatás értéke abbanrejlik, hogy a hallgatók az egyetem keretei között, a tanulmányaikkalösszehangolva élhetnek egy olyan professzionális szolgáltatással, aminek asegítségével személyes életútjukat tudják tudatosabban alakítani. A maiegyetemisták lesznek a jövő munkavállalói, menedzserei, vezetői és döntéshozói,ezért a coaching, a tréningek hamarosan mindenképp az életük részévé válnak ésnem véletlenül, a tudatosság, önfejlesztés nélkülözhetetlen a munkában, akár avégzett munka színvonala, akár a munkavállaló életminősége szempontjából. Nemelhanyagolható szempont, hogy a hallgató anélkül vehet részt a HallgatóiTámogatás tanácsadásain, csoportjain, hogy mélyen a zsebébe kellene nyúlnia,hiszen a pszichológia, karrier és tanulási tanácsadást, tréningeket az egyetemtérítésmentesen biztosítja, ami az egyetemi évek alatt összességében többszázezer forint megtakarítást, tulajdonképpen önmagára fordított, de mégisingyenes befektetést jelent.

· Hogyantudnak jelentkezni a Hallgatók?

Azegyéni karriertanácsadásra email-ben tudnak jelentkezni a hallgatók. A careersupport@uni-corvinus.hu címrevárjuk a megkereséseket, melyekre egy munkanapon belül válaszolunk. Megkönnyítia szervezést, ha a jelentkező már az emailben megfogalmazza két-három mondatbanazt a témát, amelyben támogatást keres és ha jelzi, hogy milyen idősávokmegfelelőek az egyéni konzultációra. A csoportos programjaink esetében mindigkülön kitérünk a jelentkezés módjára, feltételeire.

· Mia következő aktivitás a hallgatók számára?

Podcast sorozatotindítunk ebben a félévben, a Közgazdász Online-nal együttműködésben, aholhavonta egy vagy két podcast epizódban pszichológiai, karrier- és tanulásfókuszú témákat járunk körül szakemberekkel. Emellett nemsokára meghirdetjükkövetkező csoportunkat is.

Figyeljétektehát karriertanácsadóink által kínált lehetőségeket, aktivitásokat az egyetem honlapján, a KözgazdászOnline-on,a Corvinus Hírekben, a social mediában, és éljetek a lehetőségekkel.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.24. - 08:14:17