Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Információk a 2020/2021-es tanév tavaszi félév zárásáról, szeptembertől jelenléti oktatásra készül a Corvinus

Online vizsgaidőszak, online mesterszakos felvételik, a vírushelyzet miatt kitolódott szakmai gyakorlatok befejezése, szeptembertől jelenléti oktatás. Többek között ezekről a témákról is döntött a Budapesti Corvinus Egyetem Elnöki Testülete 2021. április 23-ai ülésén. A Corvinuson szeptemberben a 2021/2022-es tanév jelenléti oktatással indul, de a vezetés felkészül arra is, hogy ha a tanév során a vírushelyzet esetleges kedvezőtlenül alakul, online oktatásra állnak át. A 2020/2021-es tavaszi félév a kormányzati iránymutatásokkal összhangban változatlanul digitális formában valósul meg, ezért ebben a félévben személyes megjelenést igénylő oktatási esemény (bármilyen kurzus, konzultáció, vizsga) továbbra sem szervezhető. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.

A SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló 58/2020. (XI. 13.) számú Elnöki Testületi rendelkezés teljes dokumentuma az aktuális módosításokkal együtt itt tekinthető meg.


Corvinus Stock Photos 

2020/2021-es tavaszi félév vizsgaidőszaka, a záróvizsgáztatás menete

A teljes tavaszi félévben - a kormányzati iránymutatásokkal összhangban - változatlanul marad a digitális oktatás. Minden vizsga online zajlik a Moodle, illetve a Teams felületén. A Moodle-ban megvalósuló írásbeli vizsgák maximum résztvevőszáma 450 fő, ha az időpont betelik, további időpontot kell hirdetni. A Teamsen zajló szóbeli számonkérés során fejhallgató nem használható, kihangosított hangszórón keresztül kell vizsgázni.

A tavaszi félév záróvizsgái is online zajnak: az írásbeli rész a Moodle-ban, a szóbeli rész a Teams-en keresztül. Az online záróvizsga idején abban a helyiségben, ahol a hallgató vizsgázik, más személy nem tartózkodhat, az online vizsgát kihangosított hangszórókon keresztül lehet letenni, fejhallgató nem használható.

További részletek a Moodle és Teams vizsgák bonyolításának módjáról a rendelkezésben olvashatók.


Tájékoztató a 2020/2021-es tavaszi félév vizsgaidőszakának menetéről

  Mesterszakos felvételi vizsgák formája és időpontja

A felvételi vizsgák – a pótfelvételi eljárás és az intézményi felvételi vizsgák is – írásbeli esetén a Moodle, szóbeli esetén a Teams felületén zajlanak.

Az általános központi felvételi eljárás mesterszakos írásbeli felvételi vizsgáinak (Moodle) időpontja: 2021. május 18-19. A mesterszakos szóbeli felvételi vizsgák (Teams) időpontja: 2021. május 31. és június 4. között.


Beiratkozás 2021/2022-es tanév I. félévére

A beiratkozás részleteiről és menetéről a Hallgatói Szolgáltatások a honlapon ad tájékoztatást, illetve Neptun üzenetben értesíti az érintett hallgatókat.


Tavaszi félévben végzett hallgatók okleveleinek átvétele

A 2020/2021. tanév II. félévében végző hallgatók az oklevél átvételének rendjéről az Egyetem honlapján kapnak tájékoztatást.


Szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezések

Ha a járványügyi korlátozások miatt a szakmai gyakorlóhely átmenetileg nem tudja biztosítani a hallgató számára a szakmai gyakorlat befejezését, a hallgató könnyítésekkel élhet:

  1. ha rendelkezik olyan munkatapasztalattal (munkaviszony, megbízási jogviszony stb.), amely illeszkedik az adott szak képzési és kimeneti követelményeihez, elismerhető a szakmai gyakorlat teljesítéseként (a pontos feltételek a rendelkezésben olvashatók);
  2. az eddig elvégzett szakmai gyakorlatáról igazolást kérhet a szakmai gyakorlóhelytől, majd a korlátozások megszűnését követően folytathatja (ugyanott vagy máshol) szakmai gyakorlatát;
  3. ha a hallgató egyik módon sem tudja teljesíteni az előírt szakmai gyakorlatot, méltányossági kérelmet nyújthat be és mentesítést kérhet a szakmai gyakorlati idő egy részének letöltése alól.

A szakmai gyakorlatra vonatkozó további részletek és pontos feltételek a rendelkezés 1.sz. mellékletében olvashatók.Vágólapra másolva
GEN.:2021.07.25. - 23:22:00