Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Fotelvirológus és covidinka

Dr. Veszelszki Ágnes, egyetemünk tanszékvezető docense készített szótárt a karanténhoz kötődő új szavakból.

A koronavírus az élet számos területére hatással van: a hétköznapjainkra, a biztonságérzetünkre, a családi életünkre, az étkezési szokásainkra, a munkavégzésünkre, a tanulás módjára. Nem kivétel a változás alól a nyelvhasználat sem. Korábban sosem látott sebességgel, szinte napról napra jelentek meg új szavak, néhány hét leforgása alatt több száz. Dr. Veszelszki Ágnes, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi docense ezeket az új szavakat gyűjtötte össze és jelentette meg július közepén a Karanténszótár: Virális tartalom című kötetében.

„A maradjotthonka,a maszkdivat, a járványszett vagy éppen a maszkot is magába foglalótrikini jellemzi leginkább a koronasikket? A home office-bantöltött napot feldobhatja a karanténkovászolás, este pedig a karantornaután jöhet a karantinivel kísért covideo-party. Na de mit szólmindehhez az aperitif törzs?”

A2020 elején megjelent koronavírus-járvány hatására számos új kifejezés jelentmeg a nyelvben, vagy éppen korábban ritkán használt szavak elevenedtek fel. Dr.Veszelszki Ágnes nyelvész, a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció- ésMédiatudomány Tanszék tanszékvezető egyetemi docense a pandémia magyar nyelvihatásait vizsgálta. A kutatás egyik eredménye a napokban megjelent Karanténszótár,amely négyszáz, 2020 januárja és júniusa között keletkezett, akoronavírus-járvánnyal és a karanténhelyzettel kapcsolatos kifejezésttartalmaz.

Budapesti Corvinus Egyetem

Egyesszavak jelentése magától értetődő, mint például a home ovi, a karanténhájvagy a vizespalacksúlyzó; de vannak köztük olyanok is, amelyek nemegyértelműek, és a magyarázatuk is felér szinte egy szociokulturálislátlelettel. A könyv valóban szótár: a címszótrövid definíció vagy magyarázat követi, és – ha van a másik fogalomnakkidolgozott szócikke – utalások más szavakra, végül minden szócikketpéldamondat zár.

Néhány példa Veszelszki Ágnes Karanténszótárcímű kötetéből:

Kenyérszűz: Az a személy, akimég nem sütött korábban kenyeret, ám a kijárási korlátozás alatt – hogy minélritkábban legyen szükséges boltba menni – kenyérsütésbe fog, akár saját kovászfelhasználásával. Egyszerű recept, ez méga kenyérszüzeknek is menni fog!

Fotelvirológus: A képzetlen, csupán(ál)hírek olvasásából tájékozódó, de a vírusról határozott véleménnyelrendelkező személy megnevezése. A koronavírus-járvány idején nagyon sokálszakértő jelent meg, akik a közösségi médiában valós vagy valótlaninformációkat terjesztettek. Többen felszínes tájékozódás alapján a vírussalkapcsolatban is megnyilvánultak. Imádom a fotelvirológusokat: mindig mindentjobban tudnak, mint a kutatók.

Covidinka: Az angol covidiotszó magyar megfelelője. A covid és az idiot (hülye, bolond) szavak vegyülése.1. A betegséggel nem foglalkozó személy, aki tagadja a vírus létezését vagylebecsüli a tüneteit, ezért a járvánnyal kapcsolatos utasításokat sem tartjabe. 2. Olyan személy, aki pánikol, túlságosan nagy készleteket halmoz fel abevásárlás során. Rájátszik a kövidinka magyar szőlőfajta nevére. → covidiot,covidióta Ne legyél covidinka!

Szókincsünk folyamatosan bővül, új kifejezésekmindig születnek egy nyelvben, ez önmagában nem ismeretlen jelenség anyelvészek előtt. Történelmi események, a hétköznapi élet megváltozása, amegváltozó életkörülmények mind hozzájárulnak az új szavak és kifejezésekmegjelenéséhez. A jelenlegi szókincsbővülési folyamat tempója és a képződő újszavak mennyisége azonban a kutatókat is meglepte a koronavírus-járvány kapcsán.

„Új szavak állandóan jelennek meg anyelvben, a ritkábban használtak pedig elavulnak, maga a szókincs változásaegyáltalán nem újkeletű jelenség. Sok-sok viszonylag új szó köthető például adigitális kommunikációhoz, a közösségi média használatához. Ám abban az esetbena szókincsgyarapodás sebessége nem ilyen léptékű volt: az elmúlt húsz-harmincévben folyamatosan jelentek meg az új szókincselemek (gondoljunk csak aszkájpolásra, lájkokra vagy éppen a spamre). Ezzel szemben a világméretűkoronavírus-járvánnyal, a karanténnal, az életünk teljes megállításával, lelassításávalolyan teljesen újszerű helyzetben találtuk magunkat néhány hónap alatt, hogynem voltak fogalmaink az új, nyelven kívüli jelenségek megnevezésére. Ez anyelven kívüli ok indokolhatja az új szóteremtések robbanásszerű megjelenését” – magyarázza dr. Veszelszki Ágnes.

A kötet a napokban jelent meg, az alábbi linken megrendelhető, és hamarosanelérhető lesz a Budapesti Corvinus Egyetem könyvtárában is. Érdemes elolvasniegy finom karantea mellett.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.20. - 13:55:36