Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Este jönnek a ponthatárok

A Corvinusra most is sok pont kell.

Az országos átlag felett tartják a ponthatárokat az egyetemen, a hallgatók 80 százaléka pedig térítésmentesen tanulhat. Ma este hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Egy számot már biztosan tudni lehet: átlagosan negyedével kevesebben jelentkeztek idén egyetemre, főiskolára, mint 2019-ben. Egyetemi források szerint a jelentkezők létszámának csökkenése országosan, átlagosan a ponthatárok csökkenését vetíti előre. Ugyanakkor lesznek olyan szakok is, ahol a korábbiaknál magasabb felvételi pontszámokra kell számítani.

Bár a ponthatárok kihirdetésének megszokottkísérőrendezvénye, a Pont Ott Parti idénelmarad, ma este 8 órakor a felvételizők – a bevált gyakorlat szerint –SMS-ben közvetlen értesítést kapnak a friss ponthatárokról. A 2020/2021-estanév felvételi eljárása során a felsőoktatásba jelentkezők létszáma országosanátlagosan 25%-kal csökkent, ez pedig – egyetemi források szerint – a ponthatárok csökkenését vetíti előre.

Oktatási szakértők a létszámcsökkenést alapvetően két okra vezetik vissza. Azelsődleges ok, hogy a 2020-as tanévtől kötelezővé tették az emelt szintűérettségit: csak azokat vehetik fel egyetemre, főiskolára, akik rendelkeznekilyen bizonyítvánnyal, márpedig ez a nehezítés sokakat visszatart. Ugyanakkor ademográfiai folyamatok is közrejátszanak: a középiskolások száma csökkent azelmúlt években, így eleve alacsonyabb bázisról indul a felvételizők száma.

Átlag feletti ponthatárokra kell számítani a Corvinuson

A vírusjárvány és a gazdasági helyzet kevésbé okolható ezekért a statisztikákért:február 15-ig kellett ugyanis beadni a jelentkezéseket – mondta a Portfolio-nakSzántó Richárd, a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Alapképzésekért felelősdékánja, aki úgy látja, hogy a jobb minőségű képzést adó egyetemeket ezek ahatások kevésbé sújtják.

Szántó szerint a Corvinuson továbbra is az országos átlag fölött tartják aponthatárokat: ezt a dékán alapvetően azzal indokolta, hogy a BCE-nek – atavaly nyári átalakítás óta kiemelt – célja, hogy tömegképzés helyett minőségioktatást biztosítson, egyfajta elitképzést hozzon létre, és tíz éven belülKelet-Közép Európa legmagasabban jegyzett gazdasági, társadalomtudományiegyeteme legyen.

Bár összességében kevesebb diákot vesznek fel, a kulcsszakokon emelik a létszámot,de csökkentik a csoportok méretét. Így működik majd az ország egyiklegnépszerűbb szakjának számító Gazdálkodási és menedzsment szak esetében is:az egyetem zászlóshajójának is nevezett alapszaknak kiemelt szerepet szánnak aképzési portfólióban, ezért ezen a szakon a tervek szerint 60-70%-kal többhallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptembertől, mint tavaly. A távlati cél,hogy az utolsó évben specializálódjanak a hallgatók: a Gazdálkodási ésmenedzsment szakon például 15 specializáció közül választhatnak majd a tervekszerint.

Teljesen megújult ugyanakkor a Közgazdasági elemző mesterszak, ami magyarul ésangolul is tanulható. Itt is az volt a cél, hogy gyakorlatias, kis csoportosórák keretében folyjon az oktatás. A képzés negyedéves blokkokban zajlik, ígyaz oktatási is koncentráltabb lesz. A Corvinus célja egyébként, hogy a piacielvárások megfelelően minden szakját megújítsa a következő években. AKözgazdasági elemző mesterszak mellett első körben az Alkalmazottközgazdaságtan és a Nemzetközi gazdálkodás alapszakokat, illetve a vezetőképzéslegfelső kategóriáját jelentő Executive MBA programját is újragondolta azegyetem.

A dékán kiemelte: az egyetem alapítványi fenntartásával a többség továbbra is térítésmentesen, Corvinus ösztöndíjjaltanulhat: az alapszakokon a hallgatók mintegy 80%-a kap ösztöndíjat,. Amesterszakokon még magasabb ez az arány: ott akár a 85%-ot is elérheti azösztöndíjas hallgatók aránya.

Az angol nyelvű képzéseket a magyar egyetemisták is kedvelik

Az országos csökkenő trend ellenére a Corvinus legnagyobb létszámú éslegnépszerűbb szakjai, a nemzetközi tanulmányok, a nemzetközi gazdálkodás, akommunikáció- és médiatudomány, valamint a gazdálkodási és menedzsment alapszakokmegtartották magas jelentkező számukat, sőt, az angol nyelvű képzések esetében ezmég növekedést is mutat. Nem véletlenül igyekeznek erősíteni az angol nyelvűoktatást, többek között a Nemzetközi gazdálkodás alapszakkal és a csak angolulelérhető Nemzetközi tanulmányok, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Nemzetköziadózás mesterszakkal: ezek a képzések a magyar hallgatók körében is népszerűek.

Stratégiai célkitűzés az egyetem „nemzetköziesítése”. Szántó Richárd szerint ennekkét iránya van: egyrészt folyamatosan növelik a Corvinuson tanuló külföldihallgatók számát, és ezen belül cél, hogy több diákot vonzzanak akelet-közép-európai régióból. Másrészt külföldön is magasan jegyzett,nemzetközi hírű oktatók tanítanak az angol nyelven folyó képzéseken, így a magyaranyanyelvű hallgatók számára is nemzetközi alternatívát nyújtanak, vagyis nemkell külföldre menniük ahhoz, hogy nemzetközi színvonalú képzést kapjanakidegen nyelven. A ponthatárok megállapításánál ezt a szempontot is figyelembevették.

Budapesti Corvinus Egyetem


Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.20. - 13:26:50