Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Egyedülálló közösségi tér a Corvinus Egyetemen – Fókuszban a hallgatók és az ügyintézők összekapcsolása

2020-12-01 12:31:08

Új coworking tér a Budapesti Corvinus Egyetemen

Új, hallgatóbarát, innovatív és barátságos coworking teret épített a Budapesti Corvinus Egyetem. A közösségi tér összekapcsolja a hallgatókat és a tanulmányi ügyintézőket, így rugalmassá és gyorsabbá teszi a kommunikációt. A projekt kihívásairól, a befektetés sikerességéről és a coworking tér funkcióiról kérdeztük Major Pétert, a projekt vezetőjét.

Könnyebb adminisztráció és ügyintézés 

A coworking irodák egyre elterjedtebbekszerte a világban, hiszen rugalmasak, jól kihasználhatóak és ötlettámogatók.Magyarországon még csak gyerekcipőben jár, de ha a világ vezető egyetemeinkörülnézünk, azt láthatjuk, hogy számos egyetemen találhatók már coworkingterek. “Éppen ezért döntött úgy a Corvinus Egyetem is, hogy kialakít egy olyanközös teret, ahol a tanulmányi ügyintézés a hallgatók között történik. Akonvencionális hallgatói ügyintézés során az adminisztráción van ahangsúly, míg az új coworking rész kialakításával egy paradigmaváltás jöttlétre, ami lehetővé teszi, hogy közel kerüljünk a hallgatókhoz.“ – hangsúlyozza ki Major Péter a Corvinus Hallgatói Szolgáltatások vezetője.


Budapesti Corvinus Egyetem
 

Az egyetemen kialakított coworking térkülönlegessége abban rejlik, hogy sokkal több funkciót tölt be, mint egyhagyományos coworking iroda:

  1. Közelebb kerülni a hallgatókhoz: avisszajelzések szerint a hallgatók egyik legnagyobb problémája az ügyintézésiidő rövidsége volt. Túl formálisnak tartották amihez nehéz igazodni. Acoworking rész lehetővé teszi a gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézést, hiszenoktatási időben, a hét minden munkanapján várják ott hallgatóinkat a HallgatóiSzolgáltatások munkatársai, akihez bármilyen problémával lehet majd fordulni.
  2. Fókuszban a hallgatók támogatása: atanulmányi ügyek adminisztrációja mellett eddig is hangsúlyt kapott az ehhezszorosan kötődő tanácsadás. A jövőben ennek szélesítése és mélyítése a cél – atanulmányokhoz kötődő támogató feladattól a karrier tanácsadásig. “Ahallgatók bármilyen problémával fordulhatnak felénk” – mondja Major Péter.
  3. Barátságos, biztonságos környezet:“szeretnénk egy komfortos, otthonos közeget biztosítani, ahol új projektekszülethetnek, ahol a hallgatók bármikor leülhetnek tanulni, beszélgetni ésmindemellett technikai eszközzel is fel van szerelve – konnektoroktólkezdve a monitorokig”– teszi hozzá Major Péter.


Befektetés a közösségépítésbe

Habár az egyetemnek ez egy jelentősberuházás volt, Major Péter szerint “a coworking iroda kiépítése azegyik legjobb befektetés az egyetem részéről, hiszen ezzel tényleg kitűnhetközép-európai társai közül. Nagyon kevés egyetem rendelkezik olyanszolgáltatással, ami összeköti az egyetemi közeg két oldalát – a hallgatókat ésaz egyetem dolgozóit”. Ahogy már egy régebbi interjúban is említettük, aCorvinus megújulásának egyik fő célja, hogy Közép-Európa vezető egyetemévéváljon. Ehhez azonban nemcsak az oktatás terén kell innovatívnak és egyedineklenni, hanem a szolgáltatások terén is.

Amellett, hogy a coworking irodaegyszerűbbé teszi a diákok életét, a közösségépítésben is komoly szerepevan. “A diákok tényleg közösen tudnak tanulni, gondolkozni, ésprojektmunkákban részt venni. Az iroda területén vannak olyan nagyobb méretűasztalok, ahol akár öten-hatan is elférnek. Az egész corvinusosközösségépítésben nagyon sokat tud segíteni, és abban, hogy a tanulók otthonérezzék magukat.” – mondja Major Péter.

Vírus nélküli időszakban az egyiklegnagyobb előnye az új irodának, hogy a tanulók bármikor használhatják. Amíg akonzultációs szobákat előre meghatározott időszakban lehet csak használni,ráadásul még foglalni is kell, a coworking terület mindig nyitva áll ahallgatók számára. “A könyvtári szobák inkább hasonlítanak atárgyalótermekhez, a coworking rész teret ad a szabadságnak és akreativitásnak, miközben beépül az egyetem mindennapjaiba. Ezt a koncepciótszeretnénk végigvinni az összes coworking térnél, amit a jövőben fogunkkiépíteni az egyetemen.” – hangsúlyozza Major Péter.


Budapesti Corvinus Egyetem

 

Belsőépítészeti kihívás és a projektsikeressége

“A közösségi tér kialakítása óriásikihívás volt, hiszen a Corvinus épülete egy nagyon patinás, sajátosarchitektúrájú épület, amiben nehéz volt egy 21. századi, modern közösségiteret kialakítani” – mondja Major Péter. A közösségi tér két oldalátegy-egy zöldfal teszi még impozánsabbá, ami nyugalmat és otthonosságot is ad ahelynek.


A projekt ötlete a Hallgatók általkitöltött (közel 1000 visszajelzés) tavaszi felmérése alapján vetődött fel, ígya sikerességét is ilyen módon fogják mérni. “A tavaszi felmérésbenszámos kérés érkezett a diákok felől a hallgatói közösségi terek kapcsán, amita coworking iroda kiépítésével szeretnénk megoldani. Akkor mondhatjuksikeresnek a coworking rész megépítését, ha a 2021-es kérdőívben a jóvalmagasabb pontszámot fognak kapni és tényleg visszaigazolják a tanulók, hogyezzel az új térrel értéket teremtettünk számukra.”


Írta: Belayane Najoua

Borítókép: ÖrsiZsanett

A teljes cikket a Közgazdász Online hallgatói blogon is megtalálod.

Vágólapra másolva
GEN.:2022.01.21. - 19:28:03