Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Egy éve alapítványi fenntartású a BCE

A Budapesti Corvinus Egyetem 2019. július 1-től állami fenntartású egyetemből alapítványi fenntartású magánegyetemmé vált. Az ország egyik legjobb, szakterületén pedig a legjobb felsőoktatási intézménye, a Corvinus Egyetem ezzel az első modellváltó intézmény szerepét is vállalta, és ennek megfelelően az elmúlt egy évben elindította megújulási programját. Az évforduló alkalmából beszámolunk az első év eredményeiről és a közeljövő stratégiai céljairól.

Az egy évvel ezelőtti modellváltás mögött az a szándék húzódott meg, hogy a Corvinus Egyetem a magánegyetemi státusszal összefüggő rugalmasabb szabályozási környezet, valamint közvetlenebb fenntartói figyelem és irányítás eredményeképpen képessé váljon az eddigi teljesítményének átfogó növelését célzó megújulási program végrehajtására.

Az átalakulás óta eltelt egy évben a Corvinus megteremtette a változásra képes szervezeti kereteket: a kari struktúra lebontásával csökkentette az irányítási szinteket, és ezzel rugalmasabbá tette a szervezetet. Megújította több stratégiailag fontos, támogatói területét (kommunikáció, HR, hallgatói szolgáltatások, alumni, nemzetközi kapcsolatok, vállalati és intézményi kapcsolatok), és kialakította az új működési környezetnek megfelelő pénzügyi-gazdálkodási hátteret.

Az Egyetem változásra ösztönző javadalmazási rendszert alakított ki munkatársai számára. A Corvinust fenntartó alapítvány biztosította az első évre a változási programok finanszírozásához szükséges pénzügyi forrásokat, 2020-ban a korábbi évhez képest 30 százalékkal több forrás áll rendelkezésre humán és infrastrukturális fejlesztésekre.

A Corvinus Ösztöndíj bevezetésével az Egyetem megteremtette a teljesítményelvet erősítő hallgatói ösztönzési rendszert is: a saját ösztöndíj és a tanulmányi juttatások jogosultsági feltételei jelentősen erősítették a társadalmi háttértől független tehetséges hallgatók bevonzását és a teljesítmény, szorgalom kultúráját. Az új ösztöndíjrendszerrel elsődleges célunk, hogy a Corvinuson lelkes, tehetséges, az Egyetemhez kötődő hallgatók tanuljanak, akiknek identitása későbbi életszakaszukban is megmarad és alumniként is elkötelezettséget mutatnak az Egyetem iránt.

Alapos előkészítés után 2020 szeptemberétől négy szakunk újul meg: alkalmazott közgazdaságtan alapszak, nemzetközi gazdálkodás alapszak, közgazdasági elemző mesterszak, executive MBA. Ezeken a szakokon a piaci igényeket folyamatosan követő, módszertanában, szemléletében, tartalmában egyaránt megújult képzésekkel találkozhatnak az új hallgatók.

Corvinus 

A Budapesti Corvinus Egyetem fontos történelmi hagyománya az interdiszciplináris szemlélet. Képzéseink átlakaításánál, új képzéseink létrehozásánál a jövőben is folyamatosan törekszünk a szakterületi határok lebontására, hiszen a 21. század munkaerőpiacának elsősorban több tudományterület határán otthonosan mozgó, magasan képzett szakemberekre van szüksége. A megújuló Corvinus ezért a gazdálkodástudományi, közgazdasági és társadalomtudományi területek egymást megtermékenyítő együttműködésére épít, valamint a legújabb technológiák és az azokról szerzett ismeretek gazdasági-társadalmi tudásba való integrációjára törekszik. Az elkövetkező évek fontos stratégiai fókusza regionálisan kiemelkedő oktatási programok létrehozása.

A megújuló Corvinus célja, hogy folyamatosan növelje nemzetközileg jegyzett, társadalmilag releváns kutatási eredményeinek számát és jövőbe mutató, innovatív tudásprojekteket valósítson meg a legnagyobb, legdinamikusabban fejlődő vállalatokkal, kiemelt közintézményekkel, társadalmi szervezetekkel. Mindehhez pedig világszínvonalú, elkötelezett oktatókra és kutatókra van szüksége az Egyetemnek. Éppen ezért a Budapesti Corvinus Egyetem feladatának tekinti, hogy az Egyetemen dolgozó kollégák számára megerősítse a folyamatos fejlődés, szellemi kibontakozás lehetőségeit, hazahívja a külföldön élő, kiváló egyetemeken dolgozó magyar közgazdászokat és társadalomtudósokat, valamint Budapestre csábítson mind fiatal, feltörekvő, mind szakmailag már bizonyítottan kiemelkedő külföldi tudósokat.

Az elmúlt egy évben rengeteg változás zajlott az Egyetemen. Úgy gondoljuk, ezek a változások akkor lesznek igazán tartósak és mindannyiunk számára előnyösek, ha a változásokról közös gondolkodásba minél több egyetemi polgár bevonódik – legyen hallgató, akadémiai vagy támogató munkatárs. Ezért a következő időszakban új formák kialakításával még tovább fogjuk ösztönözni azt, hogy a hallgatók és a kollégák minél aktívabb résztvevői legyenek a megújulási folyamatnak.

Vágólapra másolva