Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Egy éve alapítványi fenntartású a BCE

Az első év eredményei és a közeljövő fókuszai.

A Budapesti Corvinus Egyetem 2019. július 1-től állami fenntartású egyetemből alapítványi fenntartású magánegyetemmé vált. Az ország egyik legjobb, szakterületén pedig a legjobb felsőoktatási intézménye, a Corvinus Egyetem ezzel az első modellváltó intézmény szerepét is vállalta, és ennek megfelelően az elmúlt egy évben elindította megújulási programját. Az évforduló alkalmából beszámolunk az első év eredményeiről és a közeljövő stratégiai céljairól.

Az egy évvel ezelőtti modellváltás mögött az a szándék húzódottmeg, hogy a Corvinus Egyetem amagánegyetemi státusszal összefüggő rugalmasabb szabályozási környezet,valamint közvetlenebb fenntartói figyelem és irányítás eredményeképpen képesséváljon az eddigi teljesítményének átfogó növelését célzó megújulási programvégrehajtására.

Az átalakulás óta eltelt egy évben a Corvinusmegteremtette a változásra képes szervezeti kereteket: a kari struktúralebontásával csökkentette az irányítási szinteket, és ezzel rugalmasabbá tettea szervezetet. Megújította több stratégiailag fontos, támogatói területét (kommunikáció,HR, hallgatói szolgáltatások, alumni, nemzetközi kapcsolatok, vállalati ésintézményi kapcsolatok), és kialakította az új működési környezetnek megfelelőpénzügyi-gazdálkodási hátteret.

Az Egyetem változásra ösztönző javadalmazási rendszertalakított ki munkatársai számára. A Corvinust fenntartó alapítvány biztosítottaaz első évre a változási programok finanszírozásához szükséges pénzügyiforrásokat, 2020-ban a korábbi évhez képest 30 százalékkal több forrás állrendelkezésre humán és infrastrukturális fejlesztésekre.

A Corvinus Ösztöndíj bevezetésével az Egyetemmegteremtette a teljesítményelvet erősítő hallgatói ösztönzési rendszert is: asaját ösztöndíj és a tanulmányi juttatások jogosultsági feltételei jelentősenerősítették a társadalmi háttértől független tehetséges hallgatók bevonzását ésa teljesítmény, szorgalom kultúráját. Az új ösztöndíjrendszerrel elsődlegescélunk, hogy a Corvinuson lelkes, tehetséges, az Egyetemhez kötődő hallgatóktanuljanak, akiknek identitása későbbi életszakaszukban is megmarad ésalumniként is elkötelezettséget mutatnak az Egyetem iránt.

Alapos előkészítés után 2020 szeptemberétől négy szakunkújul meg: alkalmazott közgazdaságtan alapszak, nemzetközi gazdálkodás alapszak,közgazdasági elemző mesterszak, executive MBA. Ezeken a szakokon a piaciigényeket folyamatosan követő, módszertanában, szemléletében, tartalmábanegyaránt megújult képzésekkel találkozhatnak az új hallgatók.

Corvinus

 

A Budapesti Corvinus Egyetem fontos történelmi hagyománya az interdiszciplinárisszemlélet. Képzéseink átalakításánál, új képzéseink létrehozásánál a jövőben isfolyamatosan törekszünk a szakterületi határok lebontására, hiszen a 21. századmunkaerőpiacának elsősorban több tudományterület határán otthonosan mozgó,magasan képzett szakemberekre van szüksége. A megújuló Corvinus ezért agazdálkodástudományi, közgazdasági és társadalomtudományi területek egymástmegtermékenyítő együttműködésére épít, valamint a legújabb technológiák és azazokról szerzett ismeretek gazdasági-társadalmi tudásba való integrációjáratörekszik. Az elkövetkező évek fontos stratégiai fókusza regionálisankiemelkedő oktatási programok létrehozása.

A megújuló Corvinus célja, hogy folyamatosan növeljenemzetközileg jegyzett, társadalmilag releváns kutatási eredményeinek számát ésjövőbe mutató, innovatív tudásprojekteket valósítson meg a legnagyobb,legdinamikusabban fejlődő vállalatokkal, kiemelt közintézményekkel, társadalmiszervezetekkel. Mindehhez pedig világszínvonalú, elkötelezett oktatókra éskutatókra van szüksége az Egyetemnek. Éppen ezért a Budapesti Corvinus Egyetemfeladatának tekinti, hogy az Egyetemen dolgozó kollégák számára megerősítse afolyamatos fejlődés, szellemi kibontakozás lehetőségeit, hazahívja a külföldönélő, kiváló egyetemeken dolgozó magyar közgazdászokat és társadalomtudósokat,valamint Budapestre csábítson mind fiatal, feltörekvő, mind szakmailag márbizonyítottan kiemelkedő külföldi tudósokat.

Az elmúlt egy évben rengeteg változás zajlott az Egyetemen.Úgy gondoljuk, ezek a változások akkor lesznek igazán tartósak és mindannyiunkszámára előnyösek, ha a változásokról közös gondolkodásba minél több egyetemipolgár bevonódik – legyen hallgató, akadémiai vagy támogató munkatárs. Ezért akövetkező időszakban új formák kialakításával még tovább fogjuk ösztönözni azt,hogy a hallgatók és a kollégák minél aktívabb résztvevői legyenek a megújulásifolyamatnak.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.24. - 00:29:51