Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Doktori Iskolák ügyeinek online lebonyolítása

Május 4-ével sikeresen zárult a Corvinus Doktori Iskolákba való jelentkezés. A Budapesti Corvinus Egyetem 2020. április 30-án közétett elnöki testületi rendelkezése alapján összeszedtük számotokra a legfontosabb információkat a Doktori Iskolák cselekményeinek online történő lebonyolításával kapcsolatban.

 

Milyen cselekményeket érint az online lebonyolítás?

A komplex vizsgákat, az értekezéstervezet-vitákat és a nyilvános disszertáció védéseket.

Csak a lebonyolítás módja változik vagy a követelmények is?

Kizárólag a lebonyolítás módja változik, a követelmények az Egyetemi Doktori Szabályzatban és az egyes doktori iskolák Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint változatlanok maradnak.

Kiket érint az online lebonyolítás?

Minden, komplex vizsgára jelentkezett másodéves doktori hallgatót, továbbá minden olyan hallgatót, aki már leadta az értekezéstervezetét vagy a disszertációját és számukra a doktori eljárásban illetékes testület már kijelölte az értékelő, illetve bíráló bizottságot.

Milyen platformon kerülnek lebonyolításra az online doktori cselekmények?

A Microsoft Teams felületén, így minden érintettnek (jelölt, témavezető, bizottság tagok, meghívottak) rendelkeznie kell ilyen szoftverrel, stabil internettel, valamint kép-és hang egyidejű továbbítására alkalmas számítógéppel.

Melyek az online lebonyolítás legfontosabb elemei?

A hallgatók, illetve a szervezésben közreműködő munkatársak minden dokumentációt (a doktori cselekmény jellegétől függően beadandót, értekezéstervezetet, disszertációt, szakmai-tudományos életrajzot, opponensi véleményeket, az azokra adott választ, a hangalámondással ellátott prezentációt) előre feltöltik a Corvinus Doktori Iskolák honlapjára, így biztosítják a szükséges nyilvánosságot.

Bárki részt vehet érdeklődőként az online doktori cselekményeken, akinek van Teams szoftvere?

Sajnos a technikai lehetőségek egyelőre még korlátozottak, a Teams értekezlethez történő tömeges csatlakozás jelentősen rontaná a kép-és hangminőséget, amely veszélyeztetné az adott doktori cselekmény sikeres lebonyolítását. Így a jelölten, a témavezetőjén, a bizottság tagjain és a meghívottakon, illetve a részvételi szándékukat előre jelzetteken kívül nincs mód a spontán érdeklődök részvételének biztosítására.

Lehet-e kérdéseket megfogalmazni, észrevételeket tenni a benyújtott dolgozatokkal kapcsolatban?

Igen, az értekezéstervezet-vita és a disszertáció nyilvános védés előtt bárki kérdéseket fogalmazhat meg, észrevételeket tehet a Corvinus Doktori Iskolák honlapjára feltöltött dolgozatokkal kapcsolatban, amelyek érdemi részére a jelölt a doktori cselekmény keretében válaszol.

Csak a koronavírus elleni védekezés időszakában lesznek online doktori cselekmények vagy ez a lehetőség a jövőben is megmarad?

Az Elnöki Testület visszavonásig biztosította az online doktori cselekmények lehetőségét, de a doktori képzés megújítása projekt keretében tervezzük, hogy ez a műfaj más rendkívüli helyzetekben (tartós külföldön tartózkodás, betegség, várandóság stb.) is alkalmazható.

*** 

A fenti információkat tartalmazó dokumentum itt tekinthető meg. 

Vágólapra másolva
GEN.:2021.06.20. - 07:52:35