Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Doktori Iskolák ügyeinek online lebonyolítása

A legfontosabb információk egy helyen

Május4-ével sikeresen zárult a Corvinus Doktori Iskolákba való jelentkezés. ABudapesti Corvinus Egyetem 2020. április 30-án közétett elnöki testületirendelkezése alapján összeszedtük számotokra a legfontosabb információkat aDoktori Iskolák cselekményeinek online történő lebonyolításával kapcsolatban.

 

Milyencselekményeket érint az online lebonyolítás?

A komplexvizsgákat, az értekezéstervezet-vitákat és a nyilvános disszertáció védéseket.

Csak alebonyolítás módja változik vagy a követelmények is?

Kizárólag alebonyolítás módja változik, a követelmények az Egyetemi Doktori Szabályzatbanés az egyes doktori iskolák Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakszerint változatlanok maradnak.

Kiketérint az online lebonyolítás?

Minden,komplex vizsgára jelentkezett másodéves doktori hallgatót, továbbá minden olyanhallgatót, aki már leadta az értekezéstervezetét vagy a disszertációját ésszámukra a doktori eljárásban illetékes testület már kijelölte az értékelő,illetve bíráló bizottságot.

Milyenplatformon kerülnek lebonyolításra az online doktori cselekmények?

A MicrosoftTeams felületén, így minden érintettnek (jelölt, témavezető, bizottság tagok,meghívottak) rendelkeznie kell ilyen szoftverrel, stabil internettel, valamintkép-és hang egyidejű továbbítására alkalmas számítógéppel.

Melyek azonline lebonyolítás legfontosabb elemei?

A hallgatók,illetve a szervezésben közreműködő munkatársak minden dokumentációt (a doktoricselekmény jellegétől függően beadandót, értekezéstervezetet, disszertációt,szakmai-tudományos életrajzot, opponensi véleményeket, az azokra adott választ,a hangalámondással ellátott prezentációt) előre feltöltik a Corvinus DoktoriIskolák honlapjára, így biztosítják a szükséges nyilvánosságot.

Bárkirészt vehet érdeklődőként az online doktori cselekményeken, akinek van Teamsszoftvere?

Sajnos atechnikai lehetőségek egyelőre még korlátozottak, a Teams értekezlethez történőtömeges csatlakozás jelentősen rontaná a kép-és hangminőséget, amelyveszélyeztetné az adott doktori cselekmény sikeres lebonyolítását. Így ajelölten, a témavezetőjén, a bizottság tagjain és a meghívottakon, illetve arészvételi szándékukat előre jelzetteken kívül nincs mód a spontán érdeklődökrészvételének biztosítására.

Lehet-ekérdéseket megfogalmazni, észrevételeket tenni a benyújtott dolgozatokkalkapcsolatban?

Igen, azértekezéstervezet-vita és a disszertáció nyilvános védés előtt bárki kérdéseketfogalmazhat meg, észrevételeket tehet a Corvinus Doktori Iskolák honlapjárafeltöltött dolgozatokkal kapcsolatban, amelyek érdemi részére a jelölt adoktori cselekmény keretében válaszol.

Csak akoronavírus elleni védekezés időszakában lesznek online doktori cselekményekvagy ez a lehetőség a jövőben is megmarad?

Az ElnökiTestület visszavonásig biztosította az online doktori cselekmények lehetőségét,de a doktori képzés megújítása projekt keretében tervezzük, hogy ez a műfaj másrendkívüli helyzetekben (tartós külföldön tartózkodás, betegség, várandóságstb.) is alkalmazható.

*** 

A fentiinformációkat tartalmazó dokumentum itt tekinthető meg. 

Kapcsolódó hírek

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.19. - 12:03:13