Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Constraining Government – Balázs Zoltán legújabb könyve Lexington Books gondozásában

2021 tavaszán jelent meg a Lexington Books gondozásában Balázs Zoltán egyetemi tanár könyve

2021 tavaszán jelent meg a Lexington Books gondozásában Balázs Zoltán egyetemi tanár, a Corvinus Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola vezetőjének legújabb könyve Constraining Government címmel. A mérsékelt kormányzat megbecsült klasszikus elmélet. A zsarnokság és az anarchia megelőzéséhez egyaránt a legjobb orvosság. Az elméletet azonban az alkotmány- és a közválasztás diszciplínái túlságosan is technikai megközelítésben tárgyalják, normatív kifejtése pedig inkább az elmélettörténet keretein belül marad.

Budapesti Corvinus Egyetem


Ez a könyv analitikus keretet alkalmaz. A mérséklet témáját tágabb távlatba helyezi, amellett érvel, hogy a kormányzás miért szükségképpen korlátozott tevékenység. Szophoklész és Shakespeare egy-egy drámájának segítségével vázolja föl a zsarnokság problémáját, a rend és az anarchia összefüggéseit. Majd megmutatja, hogy maga a politikaelmélet mint ’tevékenység’ miként állít föl újabb korlátokat. Még a korlátlan kormányzást célul kitűző elképzelések is belső korlátokba ütköznek, s így nem-szándékolt következményként igazolják a kormányzás szükségképpeni korlátozottságát.

Az elmúlt években megerősödött az ún. politikai realizmus a politikaelméletben, amely az intézmények helyett a személyek fontosságát emeli ki a kormányzásban. A könyv ezt is elemzi, s arra jut, hogy ebben az esetben a mérséklet erénye valóban fontos, ám ennek gyökere a szégyen jelenségében van, amely saját személyünk feletti hatalmunk korlátja. Mivel a kormányzás is nagyrészt hatalmi cselekvés, s ha azt valóban személyes tevékenységnek fogjuk föl, akkor a szégyen központisága itt is megerősítést nyer, amiből pedig a mérséklet szükségességének belátása fakadhat: a hatalomgyakorlás hatékonyabb a teljhatalom birtokának látszatánál.Ezután a könyv a három jól ismert hatalmi ágat elemzi, de itt is a személy által gyakorolt hivatal, tisztség, azaz a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói szerepkörök felől nézve. Mindegyiket három dimenzióban tárgyalja: normál- és kivételes állapot, személyes és intézményi aspektusok, valamint kormányzás és antikormányzás. Mindegyik dimenzióban az adott tisztség belső korlátjaira mutat rá. A legutolsó részben a kormányzás három politikai felfogását tekinti át, s kitér a hatalmi ágak elválasztásának elvére is.

Balázs Zoltán közgazdász-politológus, az MTA doktora, a Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézetének munkatársa, valamint az ELKH TK Politikatudományi Intézetének tanácsadója. A Közgázon végzett (1990), 2012-ben tért vissza az Egyetemre oktatni. Elsősorban politikaelméleti és morálfilozófiai témákkal foglalkozik, ezen belül a politika számára kiváltképpen fontos viszonyok (hatalom, bizalom, tekintély, politikai kötelesség), értékek elemzésével, a kormányzás politikaelméletével. Nemcsak a kanonikus és klasszikus politikaelméleti művekre és megközelítésekre támaszkodik, hanem nagymértékben szépirodalmi művekre is. A magyar eszmetörténet egyes vonatkozásaihoz is hozzászólt, valamint a nemzetközileg is egyre ismertebb Kolnai Aurél fenomenológiai gyökerű politikaelméleti és morálfilozófiai gondolkodását is igyekszik minél szélesebb körben hozzáférhetővé tenni. Jelentős esszéírói és publicisztikai munkássága is van, továbbá számos könyv fordítója.

Legutóbbi könyvei: The Principle of the Separation of Powers: A Defense (Rowman and Littlefield, 2016), Irányzatok a magyar politikai gondolkodásban (Molnár Csabával) (Osiris, 2020), Homérosz Napja. Esszék. (Gondolat, 2020). Tanulmányai angol, német, lengyel nyelven jelentek meg. Több kisebb téma mellett jelenleg a politikai utódlás (political succession) témakörével foglalkozik.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.08.05. - 11:49:09