Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Átadták a Corvinus Egyetem 2020. évi kitüntetéseit

Idén rendhagyó módon, online keretek között zajlott november 24-én a Corvinus Egyetem hagyományos díjátadó ünnepsége, ahol az Egyetemért Aranyérem, az Egyetemért Emlékérem és a Kitüntető oklevelek elismeréseket (virtuálisan) adták át a Szenátus nevében az Egyetem vezetői.
Budapesti Corvinus Egyetem 
Lánczi András rektor megnyitójában kiemelte, hogy ez az ünnepség minden évben az egyik legfontosabb esemény az intézmény életében. Ilyenkor tudja az egyetemi közösség együtt ünnepelni azokat a kollégákat, akik az elmúlt esztendőben a legtöbbet tették a Corvinusért. Az elmúlt év több szempontból is rendkívüli volt, s nem csak a világ működését globálisan újraíró koronavírus járvány miatt. Lánczi András elmondta, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem egy átalakulási folyamat kellős közepén tart, ezért is kiemelkedően fontos azon munkatársak elkötelezett munkájának elismerése, akik a megújulási folyamatban sokat tettek, illetve hosszú és eredményes szakmai pályafutásukkal öregbítették a Corvinus hírnevét.

Anthony Radev, a Corvinus Egyetem elnöke hangsúlyozta, mennyire fontos egy ilyen kihívásokkal és nehézségekkel teli év, mint az idei vége felé közeledve egy pillanatra megállni és ünnepelni. Megköszönte a díjazottak helytállását, szakértelmét és elhivatottságát, ami kifejezett inspirációt jelent számára, mert ahogy fogalmazott: ők a valódi példa arra, mit is jelent az, Corvinusosnak lenni.

Domahidi Ákos kancellár köszöntőjében Arisztotelészt idézte: "Azok vagyunk, amit ismételten teszünk. A kiválóság ezért nem cselekedet, hanem szokás."

Idei kitüntetettjeink - megfogalmazása szerint - kiválóságukkal, azaz szakmai tudásukkal, elkötelezettségükkel, hatalmas munkabírásukkal, a megújulásra való képességükkel és kollegialitásukkal példaként szolgálnak minden egyetemi polgár számára.
 
A Budapesti Corvinus Egyetem Aranyérme kitüntetést azon egyetemi kollégáknak adományozza az Egyetem Szenátusa, akik eredményes vezetői vagy vezetői voltak az Egyetemnek, vagy hosszabb ideje kiemelkedő oktató és tudományos tevékenységet folytatnak/folytattak.

Budapesti Corvinus Egyetem Aranyérme kitüntetésben részesült 2020-ban:

Dr. Aczél Petra, az egyetemi megújulással kapcsolatos projektekben való aktív részvétele, valamint kiemelkedő intézetvezetői munkája elismeréseként.

Dr. Gyenge Magdolna, a Vezetői Számvitel Tanszék tanszékvezetői és a Gazdálkodástudományi Kar gazdasági dékánhelyettesi minőségében éveken át végzett kiemelkedő és lelkiismeretes munkája elismeréseként.

Dr. Michalkó Gábor, a doktori képzés megújítása területén végzett kiemelkedően eredményes gyakorlati és elméleti munkája elismeréseként.

Nagy Zsuzsanna, az Egyetemi Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése és a nemzetközi színvonal elérése érdekében nagy szakmai hozzáértéssel és sikeresen végzett, több évtizedes munkája elismeréseként.

Marcalekné Kormos Cecília, a Gazdálkodástudományi Kar Tanulmányi Irodájának vezetőjeként, majd az egyetemi megújulási folyamat részeként létrejött Hallgatói Szolgáltatások területén a tanulmányi adminisztráció megújítása során végezett kiemelkedően eredményes munkájának elismeréseként.
Budapesti Corvinus Egyetem
Az Egyetemért Emlékérem kitüntetést azoknak az egyetemi kollégáknak (vagy Egyetemen kívüli személyeknek) adományozza a Szenátus, akik kiemelkedő szerepet játszottak az Egyetem hírnevének öregbítésében, tekintélyének növelésében.

Egyetemért Emlékérem kitüntetésben részesült 2020-ban:

Dr. Elekes Zsuzsanna, az oktatásban és kutatásban végzett, az egyetem hírnevét öregbítő munkájáért, vezetői tevékenységéért, a közösség szolgálatáért.

Kacsirek László, a Nemzetközi Gazdálkodás/International Business szak fejlesztésében és vezetésében végzett több mint egy évtizedes magas színvonalú munkája elismeréseként.

Dr. Keszey Tamara Nóra, a nemzetközi publikációs és tudományos tevékenysége elismeréseként.

Dr. Major Klára, az oktatásban és kutatásban végzett magas színvonalú munkája, az átalakulásban végzett kiemelkedő szerepe és vezetői tevékenysége elismeréseként.

Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna, a környezetgazdaságtani kutatások és az oktatás megújításának területén végzett kiemelkedően eredményes gyakorlati és elméleti munkája elismeréseként.

Mike Károly, a Közgazdaságtudományi Kar dékáni, valamint az akadémiai műhelyekért felelős rektorhelyettesi munkája elismeréseként.

Szűcs Balázs Árpád, magas szintű oktatási és kutatási tevékenységéért, a Fudan-Corvinus Double Degree program szakfelelősi feladatainak ellátásáért, illetve a Pénzügyi Laboratórium felelőseként végzett sikeres munkássága elismeréséül.

Városiné Dr. Demeter Krisztina, a kutatásban és kutatásszervezésben végzett kiemelkedően eredményes munkássága elismeréseként.

Vargáné Bédy Margit, a tanulmányi adminisztrációban több évtizede magasszínvonalúan végzett, a teljes tanulmányi adminisztrációt támogató önfeláldozó munkájáért.

Dr. Skaliczky Andrea, az Egyetemi működtetés területén végzett magas színvonalú munkája, vezetői munkája, valamint az egyetem jó hírnevének öregbítés érdekében végzett tevékenységéért.

Budapesti Corvinus Egyetem 
Az Egyetemi Kitüntető Okleveleket azon kollégáink érdemeltek ki, akik kiemelkedő munkájukkal segítették az Egyetem céljainak elérését. Egyetemi Kitüntető Oklevélben részesült 2020-ban:

Ágai Krisztián, kutatási titkárként végzett kiemelkedően eredményes, magas színvonalú, lelkiismeretes munkája elismeréseként.

Cserniczky Krisztina Margit, a Programmenedzsmentben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

Dr. Csordás Tamás Viktor, a marketingkommunikáció területén végzett széles körű tananyagfejlesztési és szervezési munkája elismeréseként. 

Goldstein Katalin, az angol gazdasági szaknyelv, az angol nyelvű módszertani és kompetenciafejlesztő tárgyak oktatásában végzett kiemelkedő szakmai és pedagógiai munkája elismeréseként.

Dr. Kocsis Tamás, a környezetgazdaságtan és annak alkalmazásai területén végzett kiemelkedően eredményes kutatási, kutatásszervezési, oktatói és oktatásszervezési munkája elismeréseként.

Lukácsné Dr. Balogh Irén, a leíró és következtető statisztika területén végzett eredményes oktatói és oktatásszervezési munkája elismeréseként. 

Matolay Réka, a társadalmi felelősségvállalás innovatív megoldásainak meghonosítása és az intézményi akkreditáció területén sok éven keresztül végzett kiemelkedően eredményes munkája elismeréseként.

Bágyi Andrea, a képzésfejlesztés, az oktatásszervezés, valamint a hallgatói tanulmányi- és vizsgaügyek jogi, ügyviteli támogatása területén végzett kiemelkedő és eredményes munkája elismeréseként.

Tóth Csaba, a tanulmányi adminisztrációban, a Neptun működtetésben végzett évtizedes magasszínvonalú munkája és megoldásorientált hozzáállása elismeréseként.

Horváth Béla, a Székesfehérvári Campus alapítása és eredményes működtetése területén végzett kiemelkedően eredményes munkája elismeréseként.

Kiss Roland, az egyetem épített infrastruktúrájának fejlesztése és felújítása területén végzett kiemelkedően eredményes munkája elismeréseként. 

Pajger Gabriella, a pénzügyi folyamatokban végzett kiemelkedően eredményes és lelkiismeretes munkája elismeréseként.

Vörösmarthy Katalin, a pénzügyi folyamatokban végzett kiemelkedően eredményes és lelkiismeretes munkája elismeréseként.

Gratulálunk minden kedves Díjazottunknak!

Az esemény ezen a linken visszanézhető!

Corvinus Egyetem épülete  
Vágólapra másolva