Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Átadták a 2021. évi Az év oktatója és Az év dolgozója kitüntetéseket a Corvinuson

A hagyományokat követve minden évben Pedagógusnap alkalmából köszönti a Budapesti Corvinus Egyetem az év legkiválóbb oktatóit és dolgozóit. Az év oktatója és Az év dolgozója elismerést az Egyetem Szenátusa adományozza.

A hagyományokat követve minden évben Pedagógusnap alkalmából köszönti a Budapesti Corvinus Egyetem az év legkiválóbb oktatóit és dolgozóit. Az év oktatója és Az év dolgozója elismerést az Egyetem Szenátusa adományozza a kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó kollégáknak az oktatási, valamint a szakmai szolgáltató területen. A szakmai vezetők jelölését követően a Kitüntetési Bizottság dönt a díjazottak személyéről, különös tekintettel a hallgatói véleményezésben elért eredményeik, illetve az Egyetem stratégiai célkitűzéseinek megvalósításban végzett munkájuk alapján.

Budapesti Corvinus Egyetem

 
Idén június 8-án zajlott a díjátadó ünnepség rendhagyó, hibrid módon: a járványügyi korlátozások enyhítése okán díjazottaink közül többen már személyesen vehették át kitüntetéseiket a Corvinus Faculty Clubjában, a távolmaradók élőben, online kapcsolódtak be a rendezvényre. Az Egyetem munkatársai Teamsen követhették a díjátadót.

Lánczi András rektor köszöntője elején hangsúlyozta, az elmúlt tanév komoly kihívások elé állította az Egyetemet, mert az átalakulással járó nehézségek mellett egy világjárvány hatásaival is meg kellett birkózni. Elmondta, hogy az egyetem vezetése nagyon alaposan mérlegelte a kitüntetettek eredményeit és munkáját; idén már kimondottan szempont volt, ki-hogyan tudott hozzájárulni az Egyetem megújulásához.
  
A Corvinus rektora arról beszélt, hogy egy nemzet, egy ország minőségét, teljesítményét nagyon jól lehet mérni a felsőoktatáson keresztül, ezért az ott dolgozó oktatók munkájának komoly súlya van. És egy egyetemen az akadémiai teljesítmény mellett ott vannak azok az eredmények is, amit az akadémiai szférát támogató szolgáltató területen dolgozók nyújtanak. Hangsúlyozta azt is, hogy az egyetemi átalakulás nem önmagáért, hanem a hallgatókért történik.

“Mit jelent tanárnak lenni”? – tette fel a kérdést tette a rektor, akit ez a dilemma már negyven éve foglalkoztat, hiszen őt magát is a pályán tartotta. Arany János Tanári jubileumra című, 1858-ban írt verséből idézett, amely üzenete, noha nem szívderítő, mégis rámutat, milyen nagy lehetőség tanárnak lenni egy közösségben:

“Quem dî odere” – hangzott a panasz
Évszázadok hosszú során keresztül;
“Quem dî odere” – és a régi átok
Mindegyre zúg, nem szűnt meg a panasz.
Kedv, ifjuság, erő szellem-vagyon
Ma is gyakorta mindhiába vesz:
Homályos a cél, tömkeleg az út,
S kit e pályára Isten átka sodrott,
Szívvérit ontsa bár, mint pellikán,
Hálátalanságot növel magának.”

„Quem di odere, paedagogum faecere” szól teljes egészben a versben idézett latin mondás, amely annyit tesz: „Akit az istenek gyűlölnek, abból tanárt csinálnak”. Lánczi András beszélt arról, hogy a tanári pályának valóban van egy nagyon nehéz, rögös oldala, ahol az ember rengeteg döntéshelyzetre kényszerül, így amikor visszatekint, pontosan látja, mennyi mindent csinált jól, mennyi mindent nem. A tanári pályán a hibázásnak az oktatás során sokkal nagyobb súlya, következménye van, sokakra nézve.

Ezért fontos annyira a minőségi teljesítményre való törekvés, ami az egyetemi megújulás egyik legfontosabb jelszava. A Corvinus rektora köszöntőjét azzal zárta, hogy az idén kitüntetettek mindannyian így teljesítettek, s ez az egyetem vezetése számára azt mutatja, egyetértenek a kitűzött célokkal, örömet és kihívást látnak a feladataikban, az oktatásban, és még professzionálisan is csinálják.

Budapesti Corvinus Egyetem

  
Az Egyetem szolgáltató területeinek idei díjazottjait Domahidi Ákos kancellár köszöntötte. Beszédében egy német nyelvterületen ismert metaforát idézett, amely szerint az Egyetem olyan, mint az ember: a fej az oktatók és a kutatók, a test a diákok, az oktatási-kutatási tevékenységet segítő adminisztráció pedig a lélek.
  
A „fej”, az oktatók és kutatók képviselik az Egyetem alaptevékenységét, a tudásátadásban vallott intézményi értékeket. A „test”, ami a legfeltűnőbb, legmozgékonyabb rész: a hallgatók, akik hírét viszik az Egyetemnek. Ők keveset érzékelnek abból a munkából, ami a háttérben zajlik, pedig a támogató szervezetek dolgoznak azon, hogy az oktatási-kutatási impulzusok mellett a diákok mindennapjait kényelmesebbé, élményszerűbbé tegyék az Egyetemen. A „lélek” éppígy láthatatlan, mégis elemi mozgató erő, amellyel foglalkozni, ápolni kell.
   
Domahidi Ákos hangsúlyozta, ezért fontos minden évben megállni egy-egy pillanatra és kiemelni azokat a kollégákat, akik különösen sokat tettek hozzá az Egyetem működéséhez és megújulásához. A kancellár kiemelte, hogy a szolgáltató területtel való közös munka nem pusztán támogatásról, segítésről, hanem az együttműködésről szól, mert a közös sikerek csak így tudnak megvalósulni.

Domahidi Ákos felidézte, hogy még nincs egy éve, hogy a megújuló Corvinus szervezetéhez csatlakozott. Elmondta, hogy olyan kollégákkal van szerencséje együtt dolgozni, akik lenyűgöző profizmussal és kitartással álltak helyt az elmúlt nehéz időszakban. Köszöntője végén egy Henry Ford gondolatot idézett: „Az akadály az a rémisztő dolog, amelyet akkor látunk, ha levesszük szemünket a célról.” Zárszóként azt üzente a kollégáknak, hogy a megújulási folyamat útján továbbra se veszítsék szem elől és fókuszáljanak a közös célra; s tegyék ezt olyan láthatatlan munkával, ahogy a lélek is munkálkodik bennünk.

Budapesti Corvinus Egyetem

 
AZ ÉV OKTATÓI 2021-BEN
 
Badics Milán Csaba tanársegéd, a Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet munkatársa a tehetséggondozásban végzett kiemelkedően elkötelezett és eredményes munkájáért.

Milán fantasztikus eredményeket ért el a tehetséggondozás területén, különösen a TDK dolgozatok mentorálásában. Ezt mi sem példázza jobban: 2021-ben 13 OTDK hallgatói díjazottal büszkélkedhet – ebből 4 első, 3 második, 2 harmadik helyezettel és 4 különdíjassal. Emellett koordinátorként kiválóan gondozza és fejleszti a Befektetések mesterszakos tárgyat, HalVel eredménye is messze átlagon felüliek.

Borbásné Dr. Szabó Ildikó egyetemi docens, az Informatikai Intézet munkatársa a minőségi oktatásért és a jelentős oktatásmódszertani fejlesztések terén végzett eredményes munkájáért.

Ildikó az elmúlt években több szak- és oktatásmódszertani fejlesztési projektben vett részt. Kialakította a gazdaságinformatikus szakmai gyakorlat vállalati partnerségi rendszerét, emellett kidolgozta a vállalati problémákra épített hallgatói projekteken keresztüli komplex vizsgateljesítés menetét: ez utóbbi a szak fejlesztése szempontjából meghatározó irány, mintapéldája a piaci partnerek oktatásba való bevonásának.

Dr. Dudás Gábor János adjunktus, a Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet munkatársa a gazdaságinformatikus hallgatók jogi képzésének megújításában végzett munkájáért, valamint az online oktatásban elért sikereiért.

Gábor az elmúlt évben alapjaiban újította meg a gazdaságinformatikus hallgatók jogi képzését. Az oktatási anyagba sikerrel emelte be a digitális világhoz és adatvédelemhez kapcsolódó jogi problémák tárgyalását. Gyakorlati – ügyvédi – tapasztalatát kiválóan építi be oktatói munkájába, és kiemelkedően sikeresen felelt meg az online oktatásból fakadó újszerű követelményeknek.

Dr. Erdei József egyetemi docens, a Corvinus Nyelvvizsgaközpont igazgatója az angol Nemzetközi Kapcsolatok szaknyelv oktatása során végzett kiemelkedő szakmai és pedagógiai munkájáért.

József kiemelkedő szakmai és pedagógiai munkáját az évek óta rendre kitűnő hallgatói értékelések is tükrözik. A látókört szélesítő, izgalmas nemzetközi témák mellett tanítványai kiemelik az órák kiváló módszertanát és mindig felszabadult hangulatát: József órái sokak számára váltak emlékezetessé és jelentenek maradandó élményt. Az Egyetem már 2008-ban Egyetemi Kitüntető Oklevéllel, 2015-ben Egyetemért Emlékéremmel ismerte el eredményeit.
Dr. Felsmann Balázs Tibor adjunktus, a Vezetéstudományi Intézet munkatársa folyamatos oktatásinnovációs tevékenységéért, a nagylétszámú online oktatásra való átállás során alkalmazott módszertani fejlesztéseiért.

Balázs az online oktatásra való átálláskor elsőként alkalmazott olyan előadói módszereket, amellyel a nagylétszámú (több száz fős) hallgatóság figyelmét és lelkes elismerését is elnyerte. A Stratégiai és üzleti tervezés tárgyra kapott kiugróan magas hallgatói visszajelzésének híre egy évvel ezelőtt az egész Egyetemet bejárta, és komoly inspirációt jelentett munkatársainak a legnehezebb időszakokban. Példamutató aktivitással, folyamatos innovatív ötletekkel járul hozzá az oktatásfejlesztési feladatokhoz, például GM alapszakon egy teljesen új, “elitképző” jellegű angol nyelvű specializáció kifejlesztésének felelőse volt.

Dr. Filyó Janka adjunktus, a Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet munkatársa az online oktatás során erőn felül nyújtott szervezői, innovációs és pedagógiai munkájáért.

A hallgatók mindent megtesznek, hogy bejussanak Janka szemináriumaira. Évek óta kiugróan magas értékelést kap a hallgatói véleményezések alkalmával. 2016-ban Az év oktatója volt. A távoktatás során ezernyi ötlete volt, melyet kollégáival szívesen megosztott. A pandémia alatt is próbálta a hallgatói igényeket mindenben kiszolgálni, az oktatás minőségét a szokásos magas színvonalon megtartani. Rendkívül terhelhető kolléga, az oktatásszervezésben erőn felül vállal feladatokat. Folyamatosan törekszik az innovációra, formabontó megoldásokat javasol, javaslatát következetesen végig viszi, megvalósítja. A releváns diák- és szakmai szervezetekkel jó kapcsolatot ápol.

Dr. Huszák Loretta adjunktus, a Vállalkozásfejlesztési Intézet munkatársa a Danube Cup vállalkozásindítási verseny szervezéséért, s ezáltal az Egyetem nemzetköziesedése területén elért eredményekért.

Loretta 2019 óta vesz részt a Danube Cup vállalkozásindítási verseny szervezésében. A Budapesti Corvinus Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által 2015 óta közösen szervezett megmérettetését nemzetközivé téve idén már 4 ország 7 vezető gazdaságtudományi egyeteme száll ringbe a Danube Cup elnyeréséért. A Startup Safari Budapest fesztivál részeként jelentkező IdeasGoLive by Danube Cup megszervezésében végzett munkája elismeréseként részesül kitüntetésben.

Katona Márton Tamás tanársegéd a Gazdaság- és Közpolitika Intézetben végzett kiváló oktatói tevékenységéért, különleges munkabírásáért, közösségépítő aktivitásáért.

Márton évek óta kiemelkedő oktatói teljesítményt nyújt az Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszéken, HalVel eredményei – melyek minden félévben több mint 150 hallgató visszajelzésén alapulnak – messze átlagon felüliek, gyakran a legmagasabbak. Kreatív és innovatív pedagógus, oktatási terhelése jelentős, nagylétszámú előadásokat is tart. Márton az elmúlt időszakban új tárgyat is elindított, emellett részt vesz az Intézményi közgazdaságtan oktatásában is. Az intézeti demonstrátorok munkáját ő fogja össze, kiváló és eredményes oktatói munkáját mutatja, hogy a demonstrátorok majd’ mindegyike az ő korábbi tanítványa.

Dr. Kelemen Zoltán adjunktus, a Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézete munkatársa kiváló pedagógiai érzékéért, a hallgatókat mindig támogató hozzáállásáért, valamint a nemzetközi tanulmányok alap-és mesterszak hallgatóitól kapott kiemelkedő oktatói visszajelzéseiért.

Zoltánnak nagyon régi corvinusos múltja van: alap- és mesterszakos tanulmányait is Egyetemünkön végezte, majd a doktori képzést is itt teljesítette. 2016 óta dolgozik a Egyetem Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézetének Nemzetközi Kapcsolatok Tanszéken, ahol a magyar és az angol nyelvű Nemzetközi tanulmányok szak kötelező és választható tárgyak oktatásában egyaránt részt vesz. Kiváló kolléga, akire nem csak kollégái, hanem hallgatói is mindig számíthatnak. Magas színvonalú munkáját a kimagasló HalVel értékek is jól tükrözik.

Dr. Keresztúri Judit Lilla adjunktus, a Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet munkatársa kiemelkedő oktatási, oktatásfejlesztési és közösségépítő tevékenységéért, valamint rendkívül eredményes specializációvezetői munkájáért.

Lilla a tanszék egyik legnépszerűbb oktatója, évek óta kiemelkedő a HalVel eredménye. Élen jár az oktatásmódszertani fejlesztésekben, kidolgozta a Vállalati Pénzügyi Információs Rendszerek tárgyat, az R-programozás oktatásához saját jegyzetet készített. Specializációvezetőként sokat tett a Pénzügy mesterszakos közösségépítésért. A Pénzügy Mester Klub alapítója és főszervezője.

Dr. Walter György egyetemi tanár, a Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet munkatársa kiemelkedő angol és magyar nyelvű oktatási tevékenységéért, az új digitalizációs technikák tananyagba való beépítéséért, folyamatos tartalmi és módszertani újításaiért.

György jelentős tartalmi és módszertani fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt években, amikor csapatmunkában megújította a Vállalati Pénzügyek évfolyamtárgyat. Ma már új példatár, új szemináriumi segédlet, Moodle-tesztek, magyarázóvideók, egyéb digitalizációs eszközök segítik az oktatást. A Beruházási és finanszírozási döntések tárgyát is megújította, most még nagyobb hangsúlyt kapnak az interaktív módszertani technikák: a gyakorlati problémamegoldás, a csapatmunka, a játékok és a szimulációk. Az általa oktatott angol nyelvű tárgyak is rendkívül népszerűek a hallgatók körében, HalVel eredménye évek óta kimagasló.

Stanley Allen Ward Jr mesteroktató a hallgatók idegen nyelvű kommunikációs készségeinek fejlesztéséért végzett lelkiismeretes és áldozatos munkájáért.

Stanley speciális oktatási területe miatt (Intercultural Communications, Business Negotiations, Business English, Business Communications, and International Debate) óriási a kereslet a szervezeten belül az általa oktatott tárgyakra és a munkájára. Magas oktatási terhelésében erőn felül helytáll, minőségi eredményeit a kiemelkedő HALVEL visszajelzések is igazolják.

Budapesti Corvinus Egyetem

 
AZ ÉV DOLGOZÓI 2021-BEN

Árva-Tóth Szilvia példamutató elkötelezettségéért, kiemelkedő tudásáért, az Egyetem közösségéért és a Vállalati és Intézményi Kapcsolatok csapatáért végzett áldozatos munkájáért.

Szilvia a VIK nagyra becsült munkatársa több, mint tíz éves munkatapasztalattal a háta mögött, a pénzügyi mellett irodavezetői feladatokat is ellát. Példamutató munkáját önállóan, pontosan, felelősségteljesen és gyorsan végzi. Kiépítette és karbantartja a VIK pénzügyi belső kontrolling és jelentés rendszerét, az értékesítést támogató és figyelő szerződésnyilvántartó, illetve számla kontrolling rendszerét. Aktív támogatást nyújt a vezetőségnek az üzleti terv és költségsorok követésében, emellett pedig szűnni nem akaró lelkesedéssel dolgozik a közösség összetartásán, a csapatszellem megerősítésén.
Czintula Attila a Székesfehérvári Campus üzemeltetése, beruházásai és fejlesztése során tanúsított pontos, megbízható és lelkiismeretes munkájáért.

Attila létesítményüzemeltetési koordinátorként a Székesfehérvári Campus megalakítását követően a kezdetektől fogva proaktívan részt vesz az ingatlanok üzemeltetési és infrastrukturális fejlesztési feladatiban. Jelentős szerepet vállalt a Campus B épület tervezési és kivitelezési feladataiban: a kivitelezési szakaszban az építészeti, belső építészeti, tervezési művezetési feladatokban, a próbaüzem során és a máig is tartó garanciális időszakban is. A campuson tartott rendezvények előkészítésében, lebonyolításában aktívan közreműködik. Az oktatók munkáját mindig segítőkészen támogatja, a hallgatók és kollégisták visszajelzéseit figyelembe véve segíti még komfortosabbá tenni a hallgatói és kollégiumi életet.

Faragó Andrea az Egyetemi Könyvtár szolgáltatásait segítő, elkötelezett és kivételes hatékonyságú munkájáért.

Andrea 20 éve dolgozik a könyvtárban. 10 éve titkárságvezetőként nem csupán önállóan ellátja a könyvtár operatív működtetésével kapcsolatos összes feladatot, de gyors, pontos, megbízható döntéselőkészítő munkája nélkülözhetetlen a sűrűn változó szabályok és szoros határidők közepette. Igazi “jolly joker”; a folyamatokat ésszerűsítő, gyakori javaslatai mellett olyan munkakörén kívül eső feladatokat is átlát és ellát, mint a bibliometriai adatok kezelése, publikációs adattáblák rendezése. Elkötelezettségét az Egyetem korábban Kitüntető Oklevéllel ismerte el.

Gedó Krisztina a Kommunikáció és Szociológia Intézet hatékony működésének kialakításában és fenntartásában végzett eredményes, közösségformáló munkájáért.

A Corvinus szervezeti megújulása során 2020 januárjában megalakult Kommunikáció és Szociológia Intézet hatékony működésének kialakításában titkárságvezetőként Krisztina sikeres és értékteremtő munkát végzett, új titkársági rendet, gördülékeny folyamatokat alakított ki. Több mint 15 éves corvinusos tapasztalataira támaszkodva az új intézeti közösség számára biztos pontot és tudást jelent, példaadó a lelkesedése, proaktivitása és alapossága. Már egy ízben, 2012-ben elnyerte Az év dolgozója címet.
Kovács Eszter az Egyetem pályázati projektmenedzsment területén végzett, folyamatosan magas színvonalú, kiemelkedő munkájáért.

Eszter az egyetem munkatársa már több, mint 10 éve. Kiváló és alapos munkájával hozzájárult a korábbi Kutatásfejlesztési Igazgatóság felállásához. Az évek folyamán megszerzett tapasztalatokat projektmenedzserként remekül kamatoztatja a Pályázati projektmenedzsment mindennapi munkájában. Kiemelkedő precizitásával és dokumentálási rendszerével hatékonyan hozzájárul az összetett egyetemi folyamatokhoz.

Kövesdi Gábor a Corvinus Nyelvvizsgaközpontban egy évtizede végzett kiemelkedő szakmai színvonalú, lelkiismeretes munkájáért.

Gábor a Corvinus Nyelvvizsgaközpont hangtechnikusa. Kereken egy évtizede szakmai profizmussal, megbízhatóan, példamutató lelkiismeretességgel és kötelességtudattal végzi munkáját. Olyan területen dolgozik, ahol nem lehet hibázni, és ő nem is teszi. A 2020-ban, az elsők között akkreditált online nyelvvizsgánk sikeres bevezetése nem történhetett volna meg Gábor áldozatvállalása és szakmai tudása nélkül.

Palkovits Nóra a Hallgatói Támogatás pszichológiai- és mentálhigiénés szolgáltatásainak megújítása érdekében végzett kreatív és magas színvonalú szakmai munkájáért.

Nóra tanácsadó szakpszichológus, korábban a Diáktanácsadó Központ munkatársa volt, 2020 januárja óta a Hallgatói Támogatás pszichológiai-és mentálhigiénés támogatás egységének a vezetője. Nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel vitte tovább az egyetemi tanácsadásban eddig felhalmozódott szakmai értékeket az új szervezeti struktúrában is, és ezzel együtt a COVID járvány támasztotta kihívásokra is kreatívan, hatékonyan reagált. Nóra vezetése alatt kidolgozták a hallgatói tanácsadás online módszertanát, a tanévben 300 magyar és külföldi hallgató vett részt egyéni pszichológiai tanácsadásban. Az ismeretterjesztő és prevenciós munkát online csatornákon elérhető self help anyagok, munkafüzet, podcastok és szakmai írások támogatták.

Dr. Várszegi Anna az Egyetem gazdasági jogi feladatainak ellátásában végzett kiemelkedő színvonalú munkájáért.

Anna három éve a Gazdasági és Munkajogi Szolgáltatások vezető jogászként dolgozik. Kiváló jogérzékkel kezeli a sokrétű jogi szaktudást igénylő szerződéseket, jogi állásfoglalásait rendkívüli alaposággal és igényességgel készíti el, támogatva ezzel a vezetői döntéseket.

Kitüntetésátadó


Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.17. - 06:57:12