Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

AMBA által akkreditált intézmény a BCE

2020-06-30 12:17:28

A Budapesti Corvinus Egyetem akkreditációt szerzett a neves AMBA-től, az MBA-k Szövetségétől. Ez a nemzetközi szervezet a világ egyik vezető szaktekintélye a posztgraduális üzleti oktatás területén. A világon alig 300 üzleti iskola rendelkezik ezzel a minősítéssel, Magyarországon pedig elsőként a Corvinus szerezte meg.

Az AMBA akkreditációja egyet jelent alegrangosabb teljesítménnyel a posztgraduális üzleti oktatás területén. Aszigorú elbírálási kritériumok között szerepel a tanterv, az oktatás és ahallgatói részvétel színvonala, melyek alapján csak a legkiemelkedőbb képzéseknyerik el a minősítést.

Megszerzésével a Budapesti CorvinusEgyetem összes jelenlegi és korábbi MBA hallgatója meghívást kap az AMBAtagjainak globális közösségébe, amely több mint 150 országban, több mint 49 000hallgatót tömörít. A tagság lehetőséget kínál kapcsolatépítésre, szellemiújításra, karrierépítésre és számos más előnyre.

A Corvinus jelenleg két ExecutiveMBA-t és egy nappali tagozatos MBA-t kínál. Az AMBA akkreditációs testületetermészetesen ellátogatott az egyetemre, és az itt szerzett tapasztalataikalapján elismerően nyilatkoztak a képzéseken folyó oktatás gyakorlatiasságáról.Méltatták az egyetemen működő és erős vállalati, valamint közéleti kapcsolatokatis. A Corvinus hallgatóinak tapasztalatait is meghallgatták, akik dicsérték azMBA-s képzések során tapasztalt szervezeti támogatást. Az egyetem korábbi, márvégzett hallgatói pedig azt hangsúlyozták, hogy a Corvinus erős márkaneve éspozíciója a hazai és regionális egyetemi szférában kiemelten fontos a számukra. A látogató testület a már korábban,világszerte akkreditált üzleti iskolák felső vezetéséből, tehát nemzetköziszakemberekből állt.

AMBA

 

Fehér Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem szakirányú executiveprogramokért felelős dékánja így fogalmazott:

Az AMBA akkreditáció megszerzése nagyon fontosmérföldkő a Budapesti Corvinus Egyetem életében. Az, hogy egy alig 300 üzletiiskolát magába foglaló közösség részévé váltunk, mutatja elkötelezettségünketazzal kapcsolatban, hogy nemzetközi elismertségű és színvonalú executiveképzéseket teremtsünk meg. Szeretnénk kitartóan fejleszteni ezeket aprogramjainkat, hogy minél jobban felkészíthessük MBA hallgatóinkat a jövőkihívásaira az üzleti és gazdasági életben.

Anthony Radev, a Corvinus elnöke hozzáfűzte: 

A 2019-ben elindított CorvinusMegújulási Program kiemelten fontos eleme az AMBA akkreditáció megszerzése.Meggyőződésünk, hogy 2030-ra kitűzött célunk felé óriási lépést tettünk, és aCorvinus a közép-kelet-európai régió legjobb egyetemévé válik majd a gazdaság-és társadalomtudományok területén.

Az akkreditáció nemzetközi léptékű éshatású. Az AMBA vezérelve, hogy az akkreditált szakoknak a legmagasabbszínvonalat kell képviselniük, és tükrözniük kell a változó trendeket és azinnovációt a posztgraduális gazdálkodástani oktatásban.

Andrew Main Wilson, az MBA-k Szövetségének és az ÜzletiDiplomások Szövetségének (BGA) vezérigazgatója így nyilatkozott: 

A Budapesti Corvinus Egyetem kiválóegyetem és örömmel üdvözöljük őket a világ vezető üzleti iskoláinakhálózatában. Úgy gondoljuk, hogy az MBA, a DBA és a mesterképzési szakoknakfenn kell tartaniuk a legmagasabb színvonalat, és meg kell őrizniükaktualitásukat az iparágakban folyamatosan változó trendek és innovációközepette.

Az AMBA által akkreditált oktatásiintézmények listája itt található.

Az AMBA-ról és a BGA-ról:

A kiválóságban élén járó és azinnováció terén úttörő MBA-k Szövetsége (AMBA) több mint 50 éve működik a posztgraduális gazdálkodástani oktatáspártatlan hatóságaként. Az AMBA1967-ben határozta meg jövőképét, amely változó, bizonytalan világunkbannapjainkban is ugyanolyan időszerű, mint annak idején. Nemzetközi szintenelkötelezett az üzleti oktatás profiljának és minőségi színvonalának javításairánt, hogy ezzel az üzleti iskolák, a hallgatók és az öregdiákok, a munkaadók,a közösségek és a társadalom javát egyaránt szolgálja.

További információ a szervezetről.

Az Üzleti Diplomások Szövetsége (BGA) azoknak a világelső és nagypotenciállal rendelkező üzleti iskoláknak a nemzetközi tag- és akkreditációsszervezete, amelyek elkötelezettek a felelős gazdálkodási gyakorlatok és azélethosszig tartó tanulás iránt. A Szövetség célja, hogy pozitív hatást gyakoroljona hallgatókra, azok közösségeire és általában véve a gazdaságra.

További információa szervezetről.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.10.18. - 22:56:54