Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

A Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusának legfrissebb hírei

2020-06-26 08:39:22

A Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa 2020. június 23-án ülésezett.

Az alábbiakban összefoglaljuk a testület által tárgyalt témaköröket, a megszületett döntéseket és az elhangzott tájékoztatókat.

Rektori pályázat

A Szenátus eseti bizottságot hozott létre a rektori pályázati felhívás előkészítésére. A Kuratórium 2020. május 26-i ülésén döntött a rektori pozíció tartós betöltéséhez szükség pályázati folyamat elindításáról. A fenntartó július végéig kéri a Szenátus véleményét arra vonatkozóan, hogy a jogszabályi előírások mellett az egyetem átalakításának érdemi továbbviteléhez milyen karakterű, milyen képességekkel és tapasztalatokkal rendelkező vezetőt látna szívesen, illetve az elvárt tulajdonságok, képességek között milyen fontossági sorrendet állítana fel. A Bizottság feladata, hogy a fenntartói kérés mentén fogadja és összesítse a szenátus tagjainak javaslatát, valamint áttekintse a szenátus rektori pályázat véleményezésére vonatkozó eljárásrendet. A bizottság tagjai: Aczél Petra, Kováts Gergely Ferenc, Virág Miklós.

Szenátus Professor Emeritus cím adományozása

A Szenátus Professor Emeritus címet adományozott Dobák Miklós részére, aki a Vezetéstudományi Intézeten belül működő Vezetés és Szervezés Tanszék munkatársa, egyetemi tanára; valamint a 2003-ban alapított Teljesítménymenedzsment Kutatóközpont egyik alapítója. Címéhez ezúton szeretettel gratulálunk a kollégák nevében.

Új oktatási programok

Az egyetem elindítja a Vállalati belső és vezetői coach szakirányú továbbképzési szakot. Emellett a Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szakon két új oktatási program is indul: a Klíma és fenntarthatóság specializáció, valamint az Urbanisztika és térségfejlesztés specializáció.

Szabályzatok véleményezése és elfogadása

A Szenátus véleményezett több, a Foglalkoztatási Követelményrendszer részét képező szabályzatot (Akadémiai terület teljesítményfejlesztési szabályzat, Szolgáltató terület teljesítményfejlesztési szabályzat, 2020. évi teljesítményfejlesztési célok eléréséhez kapcsolódó teljesítménybónusz kifizetési szabályzat). Emellett véleményezte a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 2. sz. mellékletének módosítását az önköltség, idegen nyelvi hozzájárulás összegére vonatkozóan, illetve Elek Péter, Horn Dániel, Kiss Hubert János egyetemi docensi pályázatát.

A Szenátus az alábbi témakörökben kapott tájékoztatást: 

I. Az Egyetem vezetésének javaslatai az egyetemi polgároknak az egyetemi közéletben és a megújulási programban való részvételének erősítésére.I. 2019. évi éves beszámoló és közhasznúsági jelentés, valamint könyvvizsgálói jelentés.

II. 2020. 1-5. havi pénzügyi riport.

III. Tájékoztató a szakfejlesztésekről.

IV. Tájékoztató a kutatásfejlesztésről. 

V. Tájékoztató az akadémiai életpályamodellről és teljesítményfejlesztésről.

A tájékoztatók ide kattintva elérhetők

Vágólapra másolva
GEN.:2022.01.21. - 21:35:17