Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
További menük

Üzletfejlesztési Kutatóközpont

Az Üzletfejlesztési Kutatóközpont (ÜFK) a BCE Gazdálkodástudományi Kara Vállalatgazdaságtan Intézetének szervezetén belül jött létre 2009. februárjában. Szakmai munkájának középpontjában az üzletfejlesztés többszempontú, ugyanakkor integrációra törekvő megközelítése áll. A kutatóközpont az üzleti gazdaságtan alapjain az üzleti teljesítmény menedzsmentjét és fejlesztését támogató értékorientált megközelítéseket képviselve összekapcsolja a stratégiai elemeket és a működési szintű, folyamatszemléletű fejlesztést.

Az ÜFK létrehozásával az alapítók által képviselt közös szakmai alapokra és szemléletmódra (értékközpontú megközelítés, stratégai szemlélet, teljesítményfókusz, folyamatszemlélet, érintettfelfogás), a szinergiákat képviselő szakterületekre építve szeretnénk a Vállalatgazdaságtan Intézeten belüli kutató-fejlesztő munkának és a más szervezetekkel, szervezeti egységekkel való együttműködésnek formális keretet adni, s azt eredményesebbé és hatékonyabbá tenni. Ezzel hozzá kívánunk járulni a belső szakmai együttműködéshez, az egyes közelítések integrációjához, valamint ahhoz, hogy az üzleti világ működéséről átfogóbb képet adó szemléletmódot tudjunk képviselni az oktatásban és kutatásban egyaránt.

A Vezetéstudomány 2010. júliusi-augusztusi különszámában a Kutatóközpont munkatársainak írásait olvashatják a vállalati, piaci és nemzetgazdasági hatékonyságról. A cikkek letölthetők innen.  

Az Üzletfejlesztési Kutatóközpont alapító tagjai:  

Dr. Reszegi László, a kutatóközpont igazgatója
Dr. Wimmer Ágnes, a kutatóközpont társigazgatója

Dr. Boda György
Dr. Demeter Krisztina
Halászné Dr. Sipos Erzsébet
Kazainé Ónodi Annamária
Dr. Könczöl Erzsébet
Matolay Réka
Szántó Richárd
Dr. Vörösmarty Gyöngyi


Üzletfejlesztési Kutatóközpont alapítási javaslata (Az alapítási javaslatot a BCE Gazdálkodástudományi Kar Kari Tanácsa 2009 februárjában elfogadta.)

Az Üzletfejlesztési Kutatóközpont alapító tagjainak oktatásfejlesztési és kutatási tevékenysége

“Hatékony piac, hatékony vállalat?” az Üzletfejlesztési Kutatóközpont konferenciája, 2009. november 26.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 04:28:24