Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
További menük

Kutatás

2018-2019-ben nagyszabású kutatásra került sor a BCE Pénzügyi és Gazdasági Központ keretében.A kutatás témája a magyarországi lakossági devizahitelezés volt. A kutatásban összesen tizennyolcan vettek részt, jogászok és közgazdászok egyaránt. A kutatás eredményeit egy 2019. júniusában megjelent tanulmánykötet foglalja össze [Bodzási Balázs (szerk.): Devizahitelezés Magyarországon. A devizahitelezés jogi és közgazdasági elemzése. Budapesti Corvinus Egyetem,Budapest, 2019. 431. oldal].

A tanulmánykötet letölthető a Corvinus Kutatások tudományos adatbázisból.

Alakossági devizahitelezés Magyarországon a 2000-es évek közepétől kezdődően vált egyre komolyabb gazdasági, társadalmi, a 2008-as válságot követően pedig szociális problémává. Számos cikk, tanulmány foglalkozott már ezzel a témával.Ez a most megjelent tanulmánykötet objektív áttekintést kíván nyújtani a magyar közelmúlt talán egyik legtöbb vitát kiváltó és sok ember számára komoly fájdalmat okozó jelenségéről, a külföldi devizákra épülő lakossági hitelezésről.

A tanulmánykötet azonban nemcsak a múltat mutatja be. A szerzők többsége levonja a konzekvenciákat és összefoglalja azokat a tanulságokat is, amelyeket az érintetteknek figyelembe kellene vennie annak érdekében, hogy hasonló válság elkerülhető legyen.

A tanulságok közül talán az egyik legfontosabb a magyar lakosság pénzügyi kultúrájának a bővítése. Ehhez kíván hozzájárulni ez a kötet is. 

2018-ban a BCE Pénzügyi és Gazdasági Központ, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékének együttműködése keretében a gazdasági jog és az adójog aktuális kérdéseit érintő kutatásokra került sor. A kutatásban résztvevők által érintett főbb területek az alábbiak voltak:

 • a vezető tisztségviselők felelősségére vonatkozó 2017-ben módosított szabályok gyakorlati alkalmazhatósága a felszámolási eljárásban;
 • a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó magánjogi kérdések;
 • az uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) magyar jogba történő átültetése nyomán felmerülő egyes kérdések;
 • a cégeljáráshoz kapcsolódó kérdések és módosítási javaslatok;
 • a magyar értékpapírjogi szabályozás egyes kérdései;
 • a tartós közvetítő intézményéhez kapcsolódó kérdések;
 • a tőkefinanszírozás és a hitelfinanszírozás adóztatása közötti különbségek;
 • a tőkekivonási adó uniós jogi megítélése.

A kutatások eredményeit egy tanulmánykötet foglalja össze, amely 2018 őszén jelent meg a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. gondozásában. A kötetben összesen tizenhárom tanulmány került publikálásra. A szerzők többsége a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója. A kötetben azonban emellett olyan szerzők írásai is olvashatóak, akik ugyan nem a Corvinus Egyetem oktatói, de az adott jogterület elismert szakemberei.

A kötet tartalomjegyzéke innen tölthető le.

A tanulmányok bemutatására egy tudományos ülés keretében 2018. december 3-án került sor a Budapesti Corvinus Egyetemen. A tudományos ülés meghívója és programra itt érhető el.

2018-ban egy másik tanulmánykötet is megjelent, amely az új választottbírósági törvénnyel, valamint a kereskedelmi választottbíráskodással foglalkozik. A kötet tartalomjegyzéke innen tölthető le.

A BCE Pénzügyi és Gazdasági Központ keretében a 2016-17-es támogatási periódusban újabb kutatások valósultak meg. Ezek közös jellemvonása, hogy Magyarország versenyképességének javítására fókuszáltak. A kutatásban részt vevők arra a kérdésre keresték a választ, hogy a magyar jogi szabályozásnak melyek azok a területei, amelyek módosításra szorulnának annak érdekében, hogy az ország gazdasági és jogi versenyképessége növekedhessen. A fontosabb témakörök az alábbiak voltak:

 • a nem-teljesítő, illetve a késedelmes hitelekhez kapcsolódó kérdéskör átfogó bemutatása;
 • a fizetésképtelenségi jogszabályok módosításának szükségessége;
 • a gazdasági társaságok szabad letelepedése az Unión belül;
 • a vagyonkezelés különböző formái a magyar és a külföldi jogrendszerekben.

Ezeknek a kutatásoknak az eredményeit mutatja be „A versenyképesség jogi kérdései 2017-ben” című kötet, amely a HVG-ORAC Kiadó gondozásában jelent meg. A tanulmánykötet emellett a gazdasági jog témakörén belül további munkákat is tartalmaz, amelyek azonban ugyancsak érintik a jogi versenyképesség kérdéskörét. Ezek a további tanulmányok az alábbi témaköröket vizsgálják:

 • befektetővédelem és tőkepiaci szabályozás;
 • a nyilvánosan működő részvénytársaságok alapítására vonatkozó rendelkezések;
 • az új választottbírósági törvény;
 • a jogi személyek megszűnésének kérdései;
 • versenyképesség és központosított közbeszerzés.

A kötetben a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszék oktatóinak (Bodzási Balázs, Lajer Zsolt, Metzinger Péter, Sárközy Szabolcs, Tátrai Tünde) írásai mellett, a Magyar Nemzeti Bank munkatársaitól (Dancsik Bálint, Fábián Gergely, Nagy Gábor, Winkler Sándor), valamint a gazdasági joggal foglalkozó bíráktól, ügyvédektől és vállalati jogtanácsosoktól is olvashatóak tanulmányok (Dzsula Marianna, Fabók Zoltán, Farkas Yvette, Forrai Mihály, Kolozs Borbála, Németh Csaba, Szalóki Gergely).

A tanulmánykötetről részletesebben információk itt találhatóak.

A versenyképesség témakörét érintő kutatásokhoz kapcsolódóan 2017. április 3-án a Budapesti Corvinus Egyetemen egy szakmai rendezvény megszervezésére is sor került, „Versenyképesség 2017” címmel. Ezen Trócsányi László igazságügyi miniszter mellett, Palotai Dániel, az MNB ügyvezető igazgatója, valamint Sípos Imre, az EMMI miniszteri biztosa tartottak előadást. Az előadásokat követő kerekasztal-beszélgetések résztvevői pedig részben az üzleti élet, részben pedig az oktatás szemszögéből nézve tettek javaslatokat a jogalkotó felé. 

  A Gazdasági és Pénzügyi Központ a 2015/2016-os támogatási periódusban az alábbi kutatási projekteket valósította meg:
 • a cégnyilvántartás, illetve a cégeljárás reformjához kapcsolódó javaslatok;
 • az új, önálló végelszámolási törvény megalkotásához kapcsolódó javaslatok;
 • az új közbeszerzési törvény gyakorlati alkalmazását bemutató kutatás;
 • a hazai értékpapírjogi szabályozás fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás;
 • a követeléskezelés jogi szabályozására vonatkozó javaslatok;
 • a Polgári Törvénykönyvnek a 2016. évi LXXVII. törvény keretében végrehajtott módosításait, a módosítás hátterét bemutató anyagok.

A jelzett kutatások során született tanulmányokból, kiegészítve a Központhoz kapcsolódó további kutatások eredményeivel, 2016 novemberében egy tanulmánykötet jelent meg a HVG-ORAC kiadó gondozásában.

A tanulmánykötet tartalomjegyzéke.

A 2016/17-es időszakban megvalósuló kutatások a következő témaköröket érintik:
 • a bizalmi vagyonkezelés a magyar és a külföldi jogrendszerekben;
 • a határon átnyúló székhely áthelyezések az Európai Unióban;
 • fizetésképtelenségi eljárások a magyar jogban –jogi és közgazdasági megközelítésben;
 • a nem-teljesítő hiteleket érintő portfólió-tisztításhoz szükséges jogi eszközök.

A következő időszak kutatási eredményeit összefoglaló tanulmánykötet várhatóan 2017 őszén fog megjelenni.      
Vágólapra másolva