Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Workflow online pályázati rendszer

A minőségi kutatómunka egyik kulcseleme a folyamatos szakmai fejlődés hazai és nemzetközi szinten egyaránt, és ebben az Egyetem kiemelten is támogatni kívánja az oktató-kutató kollégákat. Ezt segíti elő a Workflow pályázati rendszer is, amelyen keresztül egyszerűbbé, gyorsabbá és átláthatóbbá válik a kutatási célú pályázatok leadása.

A pályázati források a Budapesti Corvinus Egyetem valamennyi olyan (fő- és mellékállású) munkatársa számára nyitottak, akik oktatói, kutatói, tanári nyilatkozatukat (T1 nyilatkozat) a Budapesti Corvinus Egyetemen adták le. A főállású munkatársak abban az esetben nyújthatják be pályázatukat, ha kimerítették saját kutatási pályázataikból rendelkezésre álló forrásaikat.


A Workflow pályázati rendszer támogatja:

 • a kollégák szakmai fejlődését
 • a folyamatban lévő kutatások nemzetközi szintre emelését
 • folyóiratokhoz való hozzáférést
 • nemzetközi színvonalú kutatások fejlesztését
 • a hazai és nemzetközi networkinget és annak kiaknázását.
 • mindezeken túl a rendszer kiegészítő forrást is biztosít kutatások közvetett finanszírozására a pályázatok által.

Pályázati lehetőségek

 • Nemzetközi tudományos konferenciarészvétel, amelynek célja, hogy a Budapesti Corvinus Egyetemen születő kutatási eredmények nemzetközi színtéren is megmutathatók legyenek, és az oktatók nemzetközi beágyazottsága növekedhessen.
 • Nemzetközi online konferenciarészvétel, amelynek célja, hogy a Budapesti Corvinus Egyetemen születő kutatási eredmények nemzetközi színtéren is megmutathatók legyenek, és az oktatók nemzetközi beágyazottsága növekedhessen
 • Kiemelten fontos magyar nyelvű online konferenciarészvétel, amelynek célja, hogy a Budapesti Corvinus Egyetemen születő kutatási eredmények hazai színtéren is megmutathatók legyenek, és az oktatók hazai beágyazottsága növekedhessen.
 • Nemzetközi konferencia szervezése: az egyetem támogatja az intézetek szakmai profiljába illeszkedő, rangos nemzetközi tudományos rendezvények szervezését
 • Pályázatelőkészítő eseményen való részvétel (Networking), hogy elősegítsük a nemzetközi kutatási pályázatokban a Budapesti Corvinus Egyetem részvételét.
 • Publikációs tevékenység támogatása: lektorálás. A kutatástámogatási lehetőségek közül a lektorálási pályázat célja, hogy a nemzetközi folyóiratokban való publikálást segítse, és a már elfogadásra javasolt cikkek nyelvi lektorálására finanszírozási lehetőséget biztosítson.
 • Publikációs tevékenység támogatása: open access – nyílt hozzáférésű publikációk megjelenésének támogatása, ezzel elősegítve a publikáció elérhetőségének és ezáltal a hivatkozások számának növelését.
 • Publikációs tevékenység támogatása: submission fee – a pályázat segíti, támogatja az olyan folyóiratokban történő publikálást, ahol a benyújtást díjhoz (submission fee) kötik.
 • Kiemelkedő publikációs díj felhasználására csak azok pályázhatnak, akik 2019-ben KPD díjat nyertek és keretükből még rendelkezésükre áll forrás. A korábban elnyert keretösszegek
 • Corvinus Research Seminar : Az Egyetem kutatási hálózatának bővítésére, az Intézetek közötti közvetlen kapcsolatok kialakításának elősegítésére, kutatási együttműködések támogatására.
 • Mikroprojektek: kis volumenű, rövid időtávú kutatások támogatása
 • C-PAP: A Corvinus Professional Acculturation Program (C-PAP) – ösztöndíjprogram célja a BCE oktatók szakmai karrierjének fellendítése. A C-PAP keretében a nyertes pályázók egy nemzetközi szinten is élenjáró, rangos külföldi egyetem életébe kapcsolódhatnak be egy szemeszter időtartamára. Ezen időszak alatt külföldi kollégákkal együttműködésben oktatnak, kutatnak, illetve megismerik a befogadó intézmény akadémiai kultúráját.

  Akinek felkeltette az érdeklődését a program, és rendelkezik olyan külföldi – vezető, a nemzetközi rangsorokban előkelő helyet elfoglaló – egyetemi kapcsolattal, mely vonzó lehetőséget kínál számára az akadémiai életpályája szempontjából érdemi tapasztalatszerzésre, kérjük az alábbi feltételek megismerése és teljesítése esetén jelentkezzen.
 • CKK22: A Corvinus [Nemzetközi] Kutatási Kiválósági (CKK) elismerés, a kutatási kiválóság díjazásával pótlólagos ösztönzést jelent a nemzetközileg is jelentős és a Corvinus Egyetemhez kötődő kutatási eredmények elismerésére. A CKK globálisan látható, nemzetközi mércével is kiemelkedő, a BCE szempontjából releváns kutatási eredmények ösztönzésének és elismerésének eszköze, pénzdíjjal járó program.
 • Tagdíj 

Pályázati felhívások

Nemzetközi tudományos konferenciarészvétel

A Budapesti Corvinus Egyetem kutatástámogatási rendszere 2020 júliusától elérhető minden oktató,kutató kolléga számára. A kutatástámogatási lehetőségek közül a nemzetközi tudományos konferencia pályázat célja, hogy a Corvinuson születő kutatási eredmények nemzetközi színtéren is megmutathatók legyenek és az oktatók nemzetközi beágyazottsága növekedhessen. A pályázati kiírás publikációs vállalásokat is tartalmaz, ami elősegíti, hogy a konferencián bemutatott eredmények folyóiratcikként is megjelenjenek. 

A pályázatok benyújtására kizárólag az online pályázatbeküldő felületen van lehetőség, amely a  http://workflow.research.uni-corvinus.hu címen érhető el.  A rendszer használata az egyetemi hálózatból vagy távoli eléréssel VPN-en keresztül lehetséges és egyéni regisztrációhoz kötött. 

 Kérjük, hogy a pályázat benyújtásához a regisztrációt követően jelentkezzen be, és töltse ki a megfelelő pályázati űrlapot!   

A pályázás folyamatos, a Bíráló Bizottság a hiánytalan benyújtást követő 5 munkanapon belül dönt és a döntésről e-mailen értesíti a pályázót.  

Ezt követően kezdődhet meg a konferenciarészvétel szervezése, amit a pályázónak kell lebonyolítania az egyetemi eljárásrendnek megfelelően, amelyről az Egyetem honlapján tájékozódhat.  A pályázás időzítésénél érdemes figyelembe venni, hogy az egyetemi ügyintézés akár két hetet is igénybe vehet. Az ügyintézéshez útmutató a honlapunkon található.   

Pályázók köre

A Budapesti Corvinus Egyetem oktató és kutató munkakörben foglalkoztatott munkavállalói, akik az akkreditációs nyilatkozatukat (T1) az Egyetem számára adják meg minden képzési szintre vonatkozóan. 

Támogatási feltételek

 • a pályázónak nem áll rendelkezésére elegendő saját kutatási forrás (futó projektből)  
 • kizárólag a kutatási terület nemzetközi tudományos konferenciáján való részvétel támogatható  
 • kizárólag angol (vagy más világ-) nyelvű cikk/műhelytanulmány elkészítése esetén támogatható a részvétel  
 • ugyanazzal a konferenciacikkel csak egy fő számára adható konferencia részvételi támogatás, illetve ugyanazzal a konferenciacikkel csak egy konferencián való részvételre adható támogatás   
 • előnyben részesülnek az adott tudományterület rangos nemzetközi konferenciáira beadott pályázatok  
 • előnyben részesülnek a nemzetközi tudományos társaság irányító testületében (board) részt vevő pályázók, ha tudományos társaságuk konferenciájára pályáznak   
 • 800 000 Ft-os költségtervet meghaladó pályázat esetén külön indoklást kell benyújtani, amelyben a pályázó leírja, miért tartja indokoltnak a magas összegű pályázat támogatását. Az ennél magasabb összeg támogatása nem garantált. 
 • Minden oktató, kutató kolléga számára évente 2 nemzetközi konferencia részvétel támogatható, ezt meghaladó igény esetén külön indoklást kell benyújtani, amelyben a pályázó leírja, miért tartja indokoltnak a pályázat támogatását. 

Nem támogatható

 • az Európán kívüli poszterszekciós nemzetközi konferencia részvételi pályázat,  
 • az úgynevezett predatory journal-ekhez köthető konferenciákon való részvétel. 

A pályázónak, az online pályázati felületen (workflow) a következőket kell benyújtania

 • Kitöltött online pályázati űrlap,  
 • Igazolás az elfogadott előadásról pdf vagy word formátumban,   
 • A benyújtott tanulmány (esetleg absztrakt) pdf vagy word formátumban 
 • A konferencián való részvétel indokoltsága (kitérve benne arra, hogyan támogatja a résztvevő egyéni fejlődését; minőségi publikációk számnak növekedését; hogyan illeszkedik az intézet kutatási stratégiájába)  

A pályázó vállalja, hogy a konferencia részvételt követően az online pályázati felületen (workflow) megküldi a pályázati elszámolást, amely a következőket tartalmazza 

 • rövid angol nyelvű beszámoló a Kutatási Hírlevél számára (részvétel után 2 héten belül leadva), 
 • rövid magyar nyelvű beszámolót a Corvinus hírek számára, 
 • pontos költségelszámolás (részvétel után 4 héten belül leadva) 
 • angol nyelvű tanulmány legkésőbb a konferencia dátumától számított 3 hónapon belül.  

Nyertes pályázat esetén a támogatott köteles évente egy alkalommal a Kutatásmenedzsment Iroda kérésére rövid utánkövető beszámolót leadni az éves kutatási jelentéshez, adatszolgáltatáshoz. 

Amennyiben a konferencia részvételt követően a megadott határidőre a pályázó nem teljesíti az elszámolási feltételeket, abban az esetben a következő két év kutatástámogatási pályázatiból kizárásra kerülhet.  Nemzetközi online konferenciarészvétel

A Budapesti Corvinus Egyetem kutatástámogatási rendszere 2020 márciusától elérhető minden oktató, kutató kolléga számára. A kutatástámogatási lehetőségek közül az online nemzetközi tudományos konferencia pályázat célja, hogy a Corvinuson születő kutatási eredmények nemzetközi színtéren is megmutathatók legyenek és az oktatók nemzetközi beágyazottsága növekedhessen. A pályázati kiírás publikációs vállalásokat is tartalmaz, ami elősegíti, hogy a konferencián bemutatott eredmények folyóirat-cikként is megjelenjenek. 

A pályázatok benyújtására kizárólag az online pályázatbeküldő felületen van lehetőség, amely a  http://workflow.research.uni-corvinus.hu címen érhető el.  A rendszer használata az egyetemi hálózatból vagy távoli eléréssel VPN-en keresztül lehetséges és egyéni regisztrációhoz kötött. 

 Kérjük, hogy a pályázat benyújtásához a regisztrációt követően jelentkezzen be, és töltse ki a megfelelő pályázati űrlapot!   

A pályázás folyamatos, a Bíráló Bizottság a hiánytalan benyújtást követő 5 munkanapon belül dönt és a döntésről e-mailen értesíti a pályázót.  

Ezt követően kezdődhet meg a konferenciarészvétel szervezése, amit a pályázónak kell lebonyolítania az egyetemi eljárásrendnek megfelelően, amelyről az Egyetem honlapján tájékozódhat.  A pályázás időzítésénél érdemes figyelembe venni, hogy az egyetemi ügyintézés akár két hetet is igénybe vehet. Az ügyintézéshez útmutató a honlapunkon található.   


Pályázók köre

A Budapesti Corvinus Egyetem oktató és kutató munkakörben foglalkoztatott munkavállalói, akik az akkreditációs nyilatkozatukat (T1) az Egyetem számára adják meg minden képzési szintre vonatkozóan. 

Támogatási feltételek

 • a pályázónak nem áll rendelkezésére elegendő saját kutatási forrás (futó projektből)  
 • kizárólag a kutatási terület nemzetközi tudományos konferenciáján való részvétel támogatható  
 • kizárólag angol (vagy más világ-) nyelvű cikk/műhelytanulmány elkészítése esetén támogatható a részvétel  
 • ugyanazzal a konferenciacikkel csak egy fő számára adható konferencia részvételi támogatás, illetve ugyanazzal a konferenciacikkel csak egy konferencián való részvételre adható támogatás   
 • előnyben részesülnek az adott tudományterület rangos nemzetközi konferenciáira beadott pályázatok  
 • előnyben részesülnek a nemzetközi tudományos társaság irányító testületében (board) részt vevő pályázók, ha tudományos társaságuk konferenciájára pályáznak   
 • 800 000 Ft-os költségtervet meghaladó pályázat esetén külön indoklást kell benyújtani, amelyben a pályázó leírja, miért tartja indokoltnak a magas összegű pályázat támogatását. Az ennél magasabb összeg támogatása nem garantált. 
 • Minden oktató, kutató kolléga számára évente 2 nemzetközi konferencia részvétel támogatható, ezt meghaladó igény esetén külön indoklást kell benyújtani, amelyben a pályázó leírja, miért tartja indokoltnak a pályázat támogatását. 

Nem támogatható:

 • az Európán kívüli poszterszekciós nemzetközi konferencia részvételi pályázat,  
 • az úgynevezett predatory journal-ekhez köthető konferenciákon való részvétel. 

A pályázónak, az online pályázati felületen (workflow) a következőket kell benyújtania

 • Kitöltött online pályázati űrlap,  
 • Igazolás az elfogadott előadásról pdf vagy word formátumban,   
 • A benyújtott tanulmány (esetleg absztrakt) pdf vagy word formátumban 
 • A konferencián való részvétel indokoltsága (kitérve benne arra, hogyan támogatja a résztvevő egyéni fejlődését; minőségi publikációk számnak növekedését; hogyan illeszkedik az intézet kutatási stratégiájába)  

A pályázó vállalja, hogy a konferencia részvételt követően az online pályázati felületen (workflow) megküldi a pályázati elszámolást, amely a következőket tartalmazza

 • rövid angol nyelvű beszámoló a Kutatási Hírlevél számára (részvétel után 2 héten belül leadva), 
 • rövid magyar nyelvű beszámolót a Corvinus hírek számára, 
 • pontos költségelszámolás (részvétel után 4 héten belül leadva) 
 • angol nyelvű tanulmány legkésőbb a konferencia dátumától számított 3 hónapon belül.  

Nyertes pályázat esetén a támogatott köteles évente egy alkalommal a Kutatásmenedzsment Iroda kérésére rövid utánkövető beszámolót leadni az éves kutatási jelentéshez, adatszolgáltatáshoz. 

Amennyiben a konferencia részvételt követően a megadott határidőre a pályázó nem teljesíti az elszámolási feltételeket, abban az esetben a következő két év kutatástámogatási pályázatiból kizárásra kerülhet.  

Magyar nyelvű konferenciarészvétel

A Budapesti Corvinus Egyetem kutatástámogatási rendszere 2020 júliusától elérhető minden oktató, kutató kolléga számára. A kutatástámogatási lehetőségek közül a magyar nyelvű online konferenciapályázat célja, hogy a Corvinuson születő kutatási eredmények hazai színtéren is megmutathatók legyenek, és az oktatók hazai beágyazottsága növekedhessen.  

A pályázatok benyújtására kizárólag az online pályázatbeküldő felületen van lehetőség, amely a  http://workflow.research.uni-corvinus.hu címen érhető el.  A rendszer használata az egyetemi hálózatból vagy távoli eléréssel VPN-en keresztül lehetséges és egyéni regisztrációhoz kötött. 

 Kérjük, hogy a pályázat benyújtásához a regisztrációt követően jelentkezzen be, és töltse ki a megfelelő pályázati űrlapot!   

A pályázás folyamatos, a Bíráló Bizottság a hiánytalan benyújtást követő 5 munkanapon belül dönt és a döntésről e-mailen értesíti a pályázót.  

Ezt követően kezdődhet meg a konferenciarészvétel szervezése, amit a pályázónak kell lebonyolítania az egyetemi eljárásrendnek megfelelően, amelyről az Egyetem honlapján tájékozódhat.  A pályázás időzítésénél érdemes figyelembe venni, hogy az egyetemi ügyintézés akár két hetet is igénybe vehet. Az ügyintézéshez útmutató a honlapunkon található.   Pályázók köre

A Budapesti Corvinus Egyetem oktató és kutató munkakörben foglalkoztatott munkavállalói, akik az akkreditációs nyilatkozatukat (T1) az Egyetem számára adják meg minden képzési szintre vonatkozóan. 

Támogatási feltételek

 • kizárólag kiemelkedően fontos magyarországi rendezésű tudományos, szakmai konferencián való részvételtámogatható, (online vagy személyes részvétellel)  
 • kizárólag az Intézet „kutatási stratégiájába” illeszkedő konferenciákra lehet pályáznia pályázónak  
 • nem áll rendelkezésére elegendő saját kutatási forrás (futó projektből, intézeti keretből) 
 • előnyben részesülnek azok az online konferenciák, amelyeken a szervezeti egység több tagja vesz részt. 

A pályázónak, az online pályázati felületen (workflow) a következőket kell benyújtania

 • kitöltött online pályázati űrlap,  
 • az adott konferencia témájában az elmúlt 5 évben született publikációk, amennyiben van ilyen 
 • a konferencián való részvétel indokoltsága (kitérve benne arra, hogyan támogatja a részvétel egyéni fejlődését; minőségi publikációk számnak növekedését; hogyan illeszkedik az intézet kutatási stratégiájába)  

A pályázó vállalja, hogy a konferencia részvételt követően az online pályázati felületen (workflow) megküldi a pályázati elszámolást, amely a következőket tartalmazza

 • rövid angol nyelvű beszámoló a Kutatási Hírlevél számára (részvétel után 2 héten belül leadva), 
 • rövid magyar nyelvű beszámolót a Corvinus hírek számára, 
 • pontos költségelszámolás (részvétel után 4 héten belül leadva) 

Amennyiben a konferencia részvételt követően a megadott határidőre a pályázó nem teljesíti az elszámolási feltételeket, abban az esetben a következő két év kutatástámogatási pályázatiból kizárásra kerülhet.  

Pályázatelőkészítő eseményen való részvétel (networking)

A Budapesti Corvinus Egyetem kutatástámogatási rendszere 2020 márciusától elérhető minden oktató, kutató kolléga számára. A kutatástámogatási lehetőségek közül a pályázatelőkészítő eseményen való részvétel pályázat célja, hogy elősegítse nemzetközi kutatási pályázatokban a Corvinus részvételét. A pályázatok benyújtására kizárólag az online pályázatbeküldő felületen van lehetőség, amely a Workflow-n érhető el. A rendszer használata az egyetemi hálózatból, vagy távoli eléréssel VPN-en keresztül lehetséges és egyéni regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz uni-corvinus végződésű email cím szükséges. Kérjük, hogy a pályázat benyújtásához regisztrációt követően jelentkezzen be, és töltse ki a megfelelő pályázati űrlapot!

A pályázatok benyújtásánál fontos szempont, melyben a pályázati adatlapban is térjen ki, hogy a eseményen való részvétel vagy az esemény megszervezése mekkora segítséget nyújt a projektek előkészítésében, volt-e esetleges előzetes egyeztetés. Előnyben részesülnek olyan partnerkapcsolatok kiépítését vagy fenntartását célzó rendezvények, amelyet intézeti vagy egyetemi szintű kutatási együttműködési megállapodás erősít vagy generál. A pályázás folyamatos, a Bíráló Bizottság hiánytalan benyújtást követő 5 munkanapon belül dönt és a döntésről e-mailen értesíti a pályázót. Ezt követően kezdődhet a kiutazás szervezése, amit a pályázónak kell lebonyolítania az egyetemi eljárásrendnek megfelelően. A pályázás időzítésénél érdemes figyelembe venni, hogy az egyetemi ügyintézés akár 2-3 hetet is igénybe vehet.

Pályázók köre:

 • A Budapesti Corvinus Egyetem oktatói, kutatói, akik tanári nyilatkozatát (T1 nyilatkozat) a Corvinuson-n adta le
 • A Corvinus Doktori Iskolák PhD hallgatója vagy doktorandusza (hallgatói vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik) – csak projektvezetői (vagy témavezetői) ajánlássál


Támogatási feltételek:

 • pályázat előkészítő és partnerkereső találkozón való részvétel támogatható,
 • a pályázatban részletesen be kell mutatni, hogy milyen konkrét eredményt várható a találkozótól és ez hogyan hasznosul az egyetem számára (pl. beadott pályázat, cikk),
 • Alapelv, hogy egy naptári évben személyenként maximum egy networking pályázat támogatható, további esetekben a Bíráló Bizottság egyedi elbírálás alapján dönt,
 • 800 000 Ft-os költségtervet meghaladó pályázat esetén külön indoklást kell benyújtani, melyben a pályázó leírja miért tartja indokoltnak a magas összegű pályázat támogatását. Az ennél magasabb összeg támogatása nem garantált.

Nem támogatható: nemzetközi tudományos konferencia részvétel

A pályázónak, az online pályázati felületen a következőket kell benyújtania

 • kitöltött pályázati űrlap (a hangsúly a pályázatelőkészítés szöveges indoklásán lesz)
 • Az előkészítendő kutatási projekt terve (Egyéb csatolható dokumentumként)

A pályázó vállalja, hogy a konferencia részvételt követően az online pályázati felületen (workflow) megküldi a pályázati elszámolást, amely a következőket tartalmazza

 • rövid angol nyelvű beszámoló a Kutatási Hírlevél számára (részvétel után 2 héten belül leadva),
 • rövid magyar nyelvű beszámolót a Corvinus hírek számára,
 • pontos költségelszámolás (részvétel után 4 héten belül leadva),

Nyertes pályázat esetén a támogatott köteles évente egy alkalommal a Kutatásmenedzsment Iroda kérésére rövid utánkövető beszámolót leadni az éves kutatási jelentéshez, adatszolgáltatáshoz.

Amennyiben a részvételt követően, a megadott határidőre a pályázó nem teljesíti az elszámolási feltételeket, abban az esetben a következő két év kutatástámogatási pályázatiból kizárásra kerülhet.  

Publikációs tevékenység támogatása: Open access

A Budapesti Corvinus Egyetem kutatástámogatási rendszere 2020 márciusától elérhető minden oktató, kutató kolléga számára. A kutatástámogatási lehetőségek közül az open access pályázat célja, hogy nyílt hozzáférésű publikációk támogatására biztosítson lehetőséget, ezzel elősegítve a hivatkozások számának növelését.  

A pályázatok benyújtására kizárólag az online pályázatbeküldő felületen van lehetőség, amely a  http://workflow.research.uni-corvinus.hu címen érhető el.   

Kérjük, hogy a pályázat benyújtásához regisztrációt követően jelentkezzen be, és töltse ki a megfelelő pályázati űrlapot!   

A pályázatok benyújtása után a Könyvtár ellenőrzi, hogy a pályázatban szereplő folyóirat esetén rendelkezik-e az Egyetem open access kvótával, és amennyiben igen, akkor a megjelenést ezen csatornán keresztül rendezzük. 

A pályázás folyamatos, a Bíráló Bizottság hiánytalan benyújtást követő 5 munkanapon belül dönt és a döntésről e-mailen értesíti a pályázót. Ezt követően kezdődhet az ügyintézés, melyet a pályázónak kell lebonyolítani, az érvényben lévő egyetemi szabályzatoknak megfelelően.  

Open Access támogatás bírálati szempontok

Pályázók köre:

– A Budapesti Corvinus Egyetem oktatói, kutatói (a Corvinuson leadott T1 nyilatkozat feltétel)

Támogatási feltételek:

– kizárólag nemzetközi, lektorált (peer reviewed) tudományos folyóiratban megjelentetni kívánt közlemények támogathatók,

– kizárólag ún. gold open access folyóiratban megjelenő publikáció támogatható (a folyóirat minden cikke azonnal elérhető mindenki számára)

– a folyóirat szerepeljen a DOAJ adatbázisban

– többszerzős cikkek esetében az egyetemi szerzők kontribúciójának legalább 1/2-es arányt kell képviselnie

– a pályázó legyen a levelező szerző

– a közlemény CC-BY licenc alapján legyen felhasználható

Bírálati szempontok:

1. Támogatásra jogosult a pályázó, ha az alábbi szempontok MINDEGYIKE teljesül:

 • egyetemi affiliációval rendelkező szerzők aránya ≥ 50%
 • a folyóirat a cikk benyújtásához legközelebbi időpontban a Scimago Journal Ranking Q1 kvartilisban szerepel
 • a folyóiratot indexeli a Web of Science (WoS) adatbázis (Scimago Journal Ranking tematikus folyóiratlistáin szűrési feltételként beállítható – Only WOS Journals)
 • a folyóirat AIp értéke a publikáláshoz eső legközelebbi évben ≥ 40

2. Nem támogatható a pályázat bármely alábbi esetben:

 • hibrid kiadói politikát folytató folyóiratok esetében
 • egyetemi affiliációval rendelkező szerzők aránya <50%
 • a folyóirat mértékadó rangsorokban (pl. MTMT adatbázis) predátor megjelöléssel szerepel, vagy ellenőrzött információ alapján csaló/predátor kiadó adja ki

3. A bírálatnál figyelembe vehető szempontok a következők:

 • A folyóirat legfrissebb Article Influence Score (AIS), illetve Article Influnce percentile (AIp), Scimago Journal Ranking (SJR) értékei.
 • A folyóirat Scimago vagy WoS szerinti tudományterületi besorolása

Az információkat és mérőszámokat a könyvtár munkatársai gyűjtik össze a bírálati folyamat kezdetén.

4. További tudnivalók

– évente legfeljebb 2 közleményre kérhető támogatás

– a támogatás értékhatára cikkenként 600.000 Ft + ÁFA

– a közleményen szerepelnie kell a támogató nevének

– a támogatást a közlemény benyújtása előtt kell igényelni

A pályázónak, az online pályázati felületen (workflow) a következőket kell benyújtani

 • kitöltött pályázati űrlap,
 • folyóirat értesítő levele az elfogadásról pdf vagy word formátumban,
 • full paper pdf formátumban,
 • amennyiben szükséges, a társszerzői nyilatkozatok.

A pályázó vállalja, hogy a megjelent publikációt feltölti a Corvinus Kutatások egyetemi repozitóriumba ( http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/ ) vagy ebből a célból küldje be a könyvtárnak a szolg@uni-corvinus.hu címre.

A pályázó vállalja, hogy a megjelenést követően az online pályázati felületre (workflow) feltölti a publikáció online elérhetőségét.

Nyertes pályázat esetén a támogatott köteles évente egy alkalommal a Kutatásmenedzsment Iroda kérésére rövid utánkövető beszámolót leadni az éves kutatási jelentéshez, adatszolgáltatáshoz.   

Amennyiben a megjelenést követően a megadott határidőre a pályázó nem teljesíti az elszámolási feltételeket, abban az esetben a következő két év kutatástámogatási pályázatiból kizárásra kerülhet. 

Corvinus Research Seminar

A Budapesti Corvinus Egyetem kuratóriuma és vezetősége egyértelmű célként tűzte ki a nemzetközi egyetemi rangsorokban történő előrelépést. Ennek eléréséhez szükséges a magas színvonalú nemzetközi publikációk számának emelése és ezáltal az Egyetem nemzetközi láthatóságának növelése. A kiemelkedő publikációs tevékenység támogatására hívta életre a Kutatásmenedzsment 2021-ben a Corvinus Research Seminar kezdeményezést.

A program egyik célja, hogy bővüljön az Egyetem kutatási hálózata. A Kutatásmenedzsment ezzel a lépéssel is ösztönzi a potenciális kutató- és szerzőtársak egymásra találását és közös munkáját, amelynek eredményképpen minőségi publikációk születnek. Bízunk abban, hogy a Research Seminar eseményei elősegítik az Intézetek közötti közvetlen kapcsolatok kialakítását, erősítését, és ez kutatási együttműködésekhez vezet.

Fontosnak tartjuk azt is, hogy a kollégák strukturált keretek között kapjanak visszajelzést kutatási ötleteikre, folyamatban lévő munkáikra. A kutatási szemináriumok lehetőséget biztosítanak arra, hogy az Intézetek olyan szakértőket és vendégeket hívjanak meg eseményeikre, akik tudásukat és nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalataikat is megosztják munkatársainkkal.

Az események a nyilvánosság bevonásával is megszervezhetők, így a kutatók és az Intézetek eredményei közvetlenül is eljuthatnak a szélesebb akadémiai közösséghez, a hallgatókhoz, a szakmabeliekhez és a társadalom egészéhez, és ezáltal hozzájárulhatnak az Egyetem láthatóságának növeléséhez is.

A Kutatásmenedzsment évente a Faculty Development keretből 500 000 forintot biztosít minden Intézet számára, hogy ezáltal az egység kutatási stratégiájához illeszkedő kutatási szeminárium(ok) megszervezését támogassa. Az összeg felhasználásáról/megosztásáról az Intézeten belül közös döntés szükséges.

Az interdiszciplináris és intézetközi együttműködés elősegítése érdekében az Intézeteknek – vezetőik közös döntése alapján – lehetőségük nyílik a rendelkezésre álló összegek összevonásával közös események szervezésére is.

A keret lehívása előtt az Intézetnek a „workflow” rendszer felületén részletes pályázatot kell benyújtania, amelyet a Kutatási Rektorhelyettes bírál el.

Az előzetes terv benyújtását követő 5 munkanapon belül az Intézet értesítést kap a döntésről és – a támogatás megítélése esetén – a keret lehívásának módjáról. 

Elutasítás esetén a Bíráló javaslatot tesz a pályázat újragondolására.

A Research Seminar teljeskörű megszervezése az Intézet feladata. Ide tartozik a rendezvény összegyetemi meghirdetése és népszerűsítése az Egyetem kommunikációs csatornáin, valamint az esemény dokumentálása és az adminisztráció is. A kutatási szemináriumot követő 30 napon belül az Intézet egy angol nyelvű szakmai beszámolót köteles küldeni a Kutatásmenedzsment Irodának.

A 2021-es évben minden Intézet számára minimum egy kutatási szeminárium megszervezése előirányzott, de a keret terhére akár több esemény is megvalósítható. Amennyiben az egészségügyi helyzet nem teszi lehetővé a személyes részvétellel történő megvalósítást, a Research Seminar az online térben is lebonyolítható, és ebben az esetben a nemzetközi előadó számára megbízási díj fizethető. Ha egy Intézet az adott évben nem használja fel a teljes keretet kutatási szeminárium szervezésére, a maradvány összeg elvész.  

C-PAP

A Budapesti Corvinus Egyetem a  nemzetközi akadémiai jógyakorlatok meghonosítására törekszik az oktatás és kutatás területén. Ennek részeként biztosítani kívánjuk kollégáink számára a nemzetközi tapasztalatszerzés lehetőségét, mely hozzájárul akadémiai karrierjük fejlődéséhez.

Az Egyetemen eddig elérhető kutatástámogatási lehetőségeket ezért bővítjük a Corvinus Professional Acculturation Programmal. A C-PAP keretében a nyertes pályázók egy nemzetközi szinten is élenjáró, rangos külföldi egyetem életébe kapcsolódhatnak be egy szemeszter időtartamára. Ezen időszak alatt külföldi kollégákkal együttműködésben oktatnak, kutatnak, illetve megismerik a befogadó intézmény akadémiai kultúráját.

Akinek felkeltette az érdeklődését a program, és rendelkezik olyan külföldi – vezető, a nemzetközi rangsorokban előkelő helyet elfoglaló – egyetemi kapcsolattal, mely vonzó lehetőséget kínál számára az akadémiai életpályája szempontjából érdemi tapasztalatszerzésre, kérjük az alábbi feltételek megismerése és teljesítése esetén jelentkezzen.

Mikroprojektek

2020-ban megkezdődött a kutatási mikroprojektek előkészítése. Ezek olyan kisebb volumenű, rövidebb időtávú kutatások, amelyek alkalmasak arra, hogy a pályájuk elején lévő kollégák (például doktoranduszok vagy tanársegédek, adjunktusok, vagy akár graduális hallgatók) tapasztalt kollégáikkal együttműködésben elsajátítsák a későbbi nagyobb projektekhez szükséges tudást és rutint, és ezáltal még inkább a kutatói pálya felé orientálódjanak.

A workflow rendszeren keresztül belső egyetemi forrásokból pályázati lehetőséget biztosítunk olyan mikroprojektekre, kutatásokra, amelyek más forrásokból nem támogathatók. Itt személyenként fél évre legfeljebb bruttó 500 ezer forintot lehet elnyerni anyagi ráfordítás formájában, ami egy kisebb kutatócsoport esetében összeadódik. Mikroprojekt pályázatot többek között az alábbiakra lehet benyújtani:

 • intézeten belüli minikutatások a pályakezdő kutatók, illetve az inaktív kollégák bevonására;
 • intézetközi kutatások az intézetek közötti kapcsolatok erősítésére interdiszciplináris témák esetén;
 • kutatási terv fejlesztése későbbi nagyobb volumenű kutatások proaktív előkészítésére.

A program kidolgozás alatt van, várhatóan a szeptemberi Elnöki Testületi ülésen kerül ismét előterjesztésre.

Formanyomtatványok pályázati ügyintézéshez

Kapcsolódó dokumentumok

BCE_GMF_adatlap_maganszemely_reszere_torteno_utalashoz_BIANKO
Beszerzesiigenylolap_BCE_BIANKO_NEV_DATUM_2021
Kikuldetes_mellekletek_honlap-1
Teljesites_igazolas_bianko_2021
Utmutato_kikuldesek_penzugyi_lebonyolitasahoz_Folyamat_lepesrol_lepesre

Kapcsolat

Petrovics Nándor nandor.petrovics@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Közpolitika Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
C épület, 519
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.09.25. - 23:34:38