Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Bizottságok

A Corvinus Egyetemen jelenleg három testület fejti ki a kutatással kapcsolatos tevékenységét és segíti a kutatási rektorhelyettes munkáját. A bizottságok működésének a célja, hogy a Corvinuson olyan, az Egyetem stratégiai céljaival megegyező, a nemzetközi és magyar szabványoknak is megfelelő kutatások folyjanak, amelyek összehangoltan tervezett forrásbevonással jönnek létre és sikeres publikációkat eredményeznek, ezáltal is erősítve a Corvinus Egyetem nemzetközi elismertségét.

Kutatási Bizottság

A megújulási törekvéseknek megágyazó, 2020. január 1-én életbe lépő új Szervezeti és Működési Rend, a Kutatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) működését formális kereteket között rögzíti. Ezáltal véget vet annak a hosszú évek óta tartó ex lex állapotnak, amikor egy szabályozatlan elvek alapján verbuválódott grémium, informális keretek között nyilvánul kutatási kérdésekben. A Bizottság a Szenátus tudományos kutatási hatáskörében eljáró testülete, valamint a kutatási rektorhelyettes tevékenységét támogató, előzetes javaslattevő, véleményező testület. E funkciójából fakadóan a Bizottság előzetes véleményező funkciót lát el, tanácsadó, konzultációs jogkörrel.

Kutatásetikai Bizottság

Az Eseti Kutatásetikai Bizottság(a továbbiakban: Bizottság) a rektor tanácsadó és egyedi engedélyezési ügyekben döntéshozó testülete és a rektornak tartozik beszámolási kötelezettséggel. 

A Bizottság jogköre:

  • általános kutatásetikai kérdésekben állást foglalhat és javaslattevő joga van norma alkotásra a Rektor felé;
  • az egyedi kutatásetikai engedélyezési eljárásokban döntési jogkörrel rendelkezik;
  • a kutatásban sérelmet szenvedettek panaszos ügyeiben véleményező, javaslat tevő joga van a Rektor felé.

Projekt Koordinációs Bizottság (PKB)

A Projekt Koordinációs Bizottság (PKB) azzal a céllal jött létre, hogy segítse az Egyetem stratégiai jelentőségű, összegyetemi hazai és nemzetközi nagyprojektek tervezését és sikeres implementációját (pl.: OP, TKP, Innovációs ökoszisztéma támogatása, a H2020 keretprogram Research and Innovation Action felhívásai). A PKB célja az előkészítő szervezeti egységek, döntéshozó testületek és újrafogalmazott, az információ-áramlást elősegítő, a kutatásért és innovációért felelős egységek közötti együttműködés szinergikus hatásait kiaknázó működési mechanizmusok kialakítása. A PKB feladata a nagypályázatok útján történő, a programokra vonatkozóan összehangoltan tervezett forrásbevonásra vonatkozó döntések meghozatala.

Bővebb információ

Dr. Cser Erika cser.erika@uni-corvinus.hu
C épület, 621
Telefon: +36 1 482 7725 • Mellék: 7725
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.10.03. - 07:16:50