Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
További menük

Tevékenységek, kutatási irányok

A Budapesti Corvinus Egyetem Informatikai Intézetének munkatársai már számos európai és nemzeti kutatási projektekben értek el nemzetközi elismerést érdemlő eredményeket ezeken a területeken, amit a referencia-projektek és publikációk listái kellően alátámasztanak.

Az Információrendszerek tanszéken évtizedekkel ezelőtt kezdődött közös kutatáshoz az évek során folyamatosan csatlakoztak doktori hallgatók, amely eredményeként egy szakmai műhely alakult ki a tanszéken belül.Ebben a szakmai műhelyben olyan gyakorlati eredmények születtek, amelyek egy adott területen mindig valamilyen üzleti problémára kívántak megoldást találni:

 • Innovatív tanulási környezet, amely a munka világába való beilleszkedést segíti. A kifejlesztett STUDIO rendszer a következő területekre kínál eddig megoldást:
  • Tananyagok interaktív, elektronikus környezetben való elsajátítása, amelyhez segítséget nyújt egy adaptív tesztelési modul is, amely mindig a tanuló képességeihez igazodó tanulási útvonalakat ajánl, ezáltal a tanuló célzottan tudja ezt tovább fejleszteni. Mindez idáig alkalmazásra került a Budapesti Corvinus Egyetem Üzleti informatika, és Személyügyi informatika kurzusaiban, valamint a toborzást, illetve a szervezeti tréningekben a munkavállalók kompetenciáinak fejlesztését célzó projektekben orvosi, információtechnológiai, környezetvédelmi stb. területeken.
  • A munkaerő-piaci kompetencia-szakadékot vizsgáló rendszernek is az alapjául szolgál. Így egy olyan rendszer került kialakításra, illetve van jelenleg továbbfejlesztés alatt, amely dinamikusan vizsgálja a munkaerő-piaci igények, valamint a képzési programok kimeneti kompetenciái közötti távolságot, ezáltal segítve a képzések átalakítására irányuló döntéshozatalt.

 • Üzleti folyamatok adaptivitásának elősegítése:
  • Audit rendszer: előírásoknak, külső feltételeknek, iparági legjobb gyakorlatoknak való megfelelősségi vizsgálatát célzó rendszer.
  • Munkafolyamat automatizálást lehetővé tevő rendszer: folyamatmodellekből automatikus workflow készítése
  • A tevékenységek végrehajtásához szükséges kompetencia hiányokat detektáló és felkészítői rendszer.

 • Szabályalkotást elősegítő kollaboratív környezet környezetvédelmi, illetve elektronikus kormányzati területeken. Célja, hogy az érintettek együttműködően alakítsák ki a szabályokat. Mindehhez interaktívan egy tudásbázist is biztosít a közös nyelv kialakítására, amely a hatékony tudásmegosztás egyik feltétele.
 • Szakértői rendszerek, amelyek egy adott szakterületen dolgozók döntéshozatalát kívánják támogatni.
 • A negyedik ipari forradalom korában a szervezeteknek el kell dönteniük, hogy hogyan használják ki a rendelkezésre álló technológialehetőségeket, hogyan alakítják át a szervezetet, beleértve az üzleti folyamatokat és ezzel együtt milyen kompetenciájú emberekre lesz szükség a folyamatok végrehajtásához.

  Azaz a fent említett kutatási irányok különösen nagy hangsúlyt kapnak, amelyek mentén végzett további kutatások szervezeti keretét adhatja ez a kutatóközpont és a technológiai hátterét az SAP Next-Gen Lab.

  Vágólapra másolva
  GEN.:2021.09.27. - 07:16:23