Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Adatbázisok leírásai

Academic Search Complete (EISZ)

Multidiszciplináris, teljes szövegű folyóirat-adatbázis, felsőoktatási-kutatási intézmények részére, a tudományterületeket széleskörűen lefedi. Az EBSCO-s adatbázisokkal együtt vagy önállóan is kereshető.

Akadémiai Kiadó Folyóiratai (EISZ)

Teljes szövegű folyóiratcsomag, mely az alábbi tudományterületekből merít: természet-, társadalom-, és orvostudomány. A folyóiratok mindegyike referált, nagy részük impakt faktorral rendelkezik.
Az elérhető folyóiratok listája  

Akadémiai Kiadó Szótárai (EISZ)

Akadémiai Kiadó Szótárai (EISZ): Egy- és kétnyelvű, általános és szakszótárakat kínál az Akadémiai Kiadó. Klasszikus nyelvek (pl. angol, német, francia) mellett kevésbé gyakori nyelvek (pl. svéd, holland, kínai) is szerepelnek a kínálatban. Az egynyelvű szótárak között megtalálható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar szinonimaszótár is. A keresőfelületen egyszerre több szótár szóanyagában lehet keresni.

Az elérhető források listája 

Balassi Kiadó könyvei (EISZ)

A kiadó főként a humán tudományterületekre koncentrál, e témakörökben jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, felsőoktatási jegyzeteket e-könyvként. Témakörei között megtalálható a közgazdaságtan, politika, politológia, szociológia is.

Business Source Complete

Gazdasági, üzleti folyóiratokat, SWOT-elemzéseket, esettanulmányokat, stb. kínáló teljes szövegű szakirodalmi adatbázis. Lefedett területek: közgazdaságtan, pénzügy, számvitel, menedzsment. A folyóiratok elérése mellett céginformációkat is kínál, illetve üzleti hírek is elérhetőek az Associated Press-től.Az EBSCO-s adatbázisokkal együtt vagy önállóan is kereshető.

A feldolgozott folyóiratok listája
A feldolgozott egyéb források listája

Business Source Premier (EISZ)

Teljes szövegű üzleti folyóiratok adatbázisa, 1886-tól kezdődően. Kiegészítésként magában foglalja a Regional Business News-adatbázist is, mely az AP-hírügynökség híreit tartalmazza.  

DART-Europe – E-theses Portal

A DART-Europe kutatókönyvtárak és könyvtári konzorciumok együttműködésével igyekszik biztosítani az európai PhD dolgozatok széles körű hozzáférését. A DART-Europe intézményi tagjai közös keresőfelületen teszik elérhetővé az általuk elektronikus formában archivált doktori disszertációkat.

A projektben részt vevő intézmények listája

Directory of Open Access Books (DOAB)

A DOAB-adatbázis lektorált, open access könyvek gyűjteménye. Kereshető indexe a metaadatokat biztosítja, full-text elérés a kiadó honlapján vagy repozitóriumból biztosított. Az adatbázis 17 tudományterületre osztódik, ezen belül megtalálható a business, menedzsment, közgazdaságtan.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Nyílt hozzáférésű, teljes szövegű, lektorált folyóiratok adatbázisa, a tudomány minden területéről merít.

EBSCO adatbázisok

Az alábbi 10 adatbázisban keres egyidejűleg:

 • Business Source Complete
 • Academic Search Complete
 • eBook collection (EbscoHost)
 • Library, Information Science & Technology Abstracts
 • GreenFILE
 • Regional Business News
 • Newswires
 • MathSciNet via EBSCOhost
 • OpenDissertations
 • EconLit


Bővebb információ az egyes adatbázisoknál. A keresés korlátozható egy vagy több adatbázisra az adatbázis előtti négyzet beikszelésével. 

EconBiz

Az EconBiz a közgazdaságtudomány és az üzleti tudományok virtuális könyvtára. A szolgáltatás jó kiindulópont a gazdasági információ széles körének, lehetőség szerint a teljes szövegeknek az eléréséhez. A következő főbb elemekből épül fel:

 • a legfontosabb német és nemzetközi adatbázisokon futó keresőmotor
 • hozzáférés az interneten elérhető teljes szövegekhez
 • gazdasági témájú internetes források jegyzéke, minőség és relevancia alapján összegyűjtve, témák szerint rendezve
 • eseménynaptár a közgazdaság- és üzleti tudományok területén
 • EconDesk online tájékoztató szolgáltatás

Az adatbázis számtalan szabadon hozzáférhető tartalmat is kínál.
Az EconBiz adatbázist a ZBW German National Library of Economics működteti.

EconLit (Index) (EISZ)

A világ közgazdasági szakirodalmának válogatott bibliográfiája, amelyet az Amerikai Közgazdasági Társaság “Journal of Economic Literature” és az “Index of Economic Literature” c. kiadványaiból állítanak össze. A közgazdaságtan, üzlet, pénzügy, ipar, és statisztika területén megjelent legfontosabb publikációk bibliográfiai adatai mellett teljes szövegükkel tartalmaz könyvismertetéseket is.
Feldolgozott dokumentumok: könyvek, cikkek, tanulmányok, disszertációk, könyvismertetések
A dokumentumok nyelve: 99%-ban angol
Az adatbázis időhatárai: 1889-től napjainkig
Az EconLit által feldolgozott folyóiratok listája

Elektronikus Beszámoló Portál – Igazságügyi Minisztérium (Céginformáció)

Ingyenesen kereshető hetente frissülő adatbázis, mely a Magyarországon bejegyzett cégek alapadatait, beszámolóit tartalmazza.  

Emerald Insight (Emerald Premier) (EISZ)

A kifejezetten egyetemek és üzleti iskolák számára kifejlesztett adatbázis az Emerald Publishing által kiadott szakfolyóiratokat tartalmazza teljes szöveggel. A kiadványok témakörök szerint is böngészhetők, melyek a gazdálkodás- és társadalomtudományok számos fontos ágát érintik, mint például Accounting, Finance & Economics, Business, Management & Strategy, Marketing, Sociology, Tourism & Hospitality.

EMIS – Emerging Markets Information Service (EISZ)

Az adatbázis céginformációkat, pénzpiaci adatokat, makrogazdasági elemzéseket, részvény- és kötvénypiaci árfolyamokat, jogi adatbázisokat, gazdasági előrejelzéseket és statisztikákat tartalmaz magyar és angol nyelven Közép- és Kelet-Európára vonatkozóan. A fentiek mellett híreket is tartalmaz az adott régió napi- és hetilapjaiból; a vezető online hírforrások cikkeit angolra fordítva olvashatjuk.
Forráslista
Oktatóvideók

EuroStat

  Az EU statisztikai hivatalának adatbázisa. Az adatbázis tartalma három nyelven (angol, német, francia) érhető el. A kész adattáblák mellett lehetőség nyílik egyéni adattábla-szerkesztésre is. A Corvinus Egyetem regisztrált kutatóhely, így a mikroadatokhoz való hozzáférés biztosított, ezek eléréséhez kutatási terve benyújtása szükséges. Bővebb információ ezen a linken érhető el.

Gondolat Kiadó (EISZ)

A kiadó társadalomtudományi könyveket kínál e-formátumban. Szakkönyvei mellett található a gyűjteményben szépirodalom is.  

GreenFILE

A GreenFILE az EBSCO-adatbázisokon belül található környezetvédelmi adatbázis, mely az emberiség és a környezet kapcsolatával foglalkozó forrásokhoz nyújt hozzáférést. A globális felmelegedéstől kezdve az alternatív üzemanyagforrásokon át az újrahasznosításig tartalmaz anyagokat.

IMD World Competitiveness Online

Versenyképességet feltérképező adatbázis. Az egyetem előfizetése tartalmazza az adatbázis elérését, mely magában foglalja az IMD cég által kiadott évkönyv nyomtatott és elektronikus változatát a kezdetektől. A 30 évnyi adat jól kereshető az adatbázisban, mind rangsorra, mind országprofilokra. Az általános versenyképességi mutatótokon túl tartalmazza a digitális versenyképesség adatait is 2017-től.  

IMF eLibrary and Datasets

Az IMF eLibrary adatbázisa az IMF folyóirataihoz, könyveihez, tanulmányaihoz, illetve statisztikai adataihoz ad hozzáférést. A források olyan témaköröket érintenek, mint pl. a makroökonómia, globalizáció, demográfia, fejlesztéspolitika, kereskedelem.
Segédlet az adatbázis használatához

Jogtár (Wolters Kluwer)

Tartalmazza a magyar és európai uniós joganyagokat, a legfontosabb bírósági döntéseket, egyes jogszabályokat angolul és németül, jogi szakszótárat, jogi szakfolyóiratokat, magyar és EU-s jogi biblográfiát, iratmintákat, stb. A kiegészítő adatbázisok felhasználási feltételei:

 • Új Jogtár Plusz (alapadatbázis) (legfeljebb 40 egyidejű felhasználó, azonosítás nélküli hozzáféréssel)
 • Új Iratmintatár Plusz (legfeljebb 5 egyidejű felhasználó)
 • Új HMJ (magyar joganyagok válogatása angol és német nyelven) (legfeljebb 5 egyidejű felhasználó)
 • Új Döntvénytár (legfeljebb 40 egyidejű felhasználó)
 • Szakfolyóiratok (legfeljebb 3 egyidejű felhasználó)

JSTOR – Essential Collection (EISZ)

Archív tudományos folyóiratok elérését kínálja, címenként eltérő késleltetéssel (1-5 év). Lefedett tudományterületek többek között: business, matematika, statisztika.

Kossuth Kiadó könyvei (EISZ)

Az adatbázis a Kossuth Kiadói Csoport mintegy 250 szakkönyvét tartalmazza. A kötetek nagyrészt a történelem, politikatudomány, filozófia, lélektan és szociálpszichológia témakörében jelentek meg.  

Közlönyök online (Magyar Közlöny és szakági értesítők, közlönyök)

A Magyar Közlöny Lap- és könyvkiadó online felülete, ahol a jelenleg is kiadott közlönyök többsége teljes szöveggel letölthető. Egyes közlönyöknél csak a tartalomjegyzék érhető el. Régebbi közlönyök egyes lapszámai is hozzáférhetőek.  

Központi Statisztikai Hivatal – STADAT rendszer

Magyarországra vonatkozó országos, területi és nemzetközi statisztikai adatok adatbázisa. Az adatok 1997-től érhetőek el, táblázatos formában. Az adatgyűjtés és feldolgozás módszertanának ismertetése mellett különböző témakörökre vonatkozó gyorstájékoztatók és megyei kiadványok is letölthetők. A táblázatok nyelve magyar és angol. A Corvinus Egyetem regisztrált kutatóhely, így a mikroadatokhoz való hozzáférés biztosított, ezek eléréséhez kutatási terve benyújtása szükséges. A Corvinus Egyetem regisztrált kutatóhely, így a mikroadatokhoz való hozzáférés biztosított, további információ itt olvasható.

Kronosz Kiadó (EISZ)

A kiadó társadalomtudományi, főként történelmi tárgyú e-könyvei.  

L’Harmattan Kiadó könyvei (EISZ)

Főként magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakkönyvek, tankönyvek.  

MarketLine

Globális üzleti információs adatbázis. Cég-, iparági-, országprofilokat tartalmaz, valamint esettanulmányokat, piaci jelentéseket, naprakész üzleti híreket. Extra funkció az “Ask an analyst”, mely közvetlen kapcsolatot biztosít az elemzőkkel.
Felhasználói segédlet

Matarka

Túlnyomórészt Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok kereshető tartalomjegyzék-szolgáltatása. Külső linkekkel a cikkek mintegy 30%-ához nyújt teljes szövegű hozzáférést.

Max Planck Encyclopedias of International Law

Két nemzetközi jogi adatbázis kereshető egyszerre egy felületen: Max Planck Encyclopedia of Public International Law (MPEPIL) és a Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law (MPEIPro).
MPEPIL online változata több, mint 1700 cikket tartalmaz a nemzetközi jog minden területéről
MPEIPro: nemzetközi jogi gyakorlatot, döntéshozatali folyamatot térképezi fel, s több mint 1500 szócikket tartalmaz.
A két adatbázis egyszerre kereshető.
Felhasználói útmutató.  

MeRSZ – Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatás – Digitális szakkönyvek, jegyzetek: Akadémiai Kiadó (EISZ)

Az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtára. Több száz magyar nyelvű szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, kézikönyvet, jegyzetet kínál kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában.
Felhasználói segédlet

Napvilág Kiadó (EISZ)

Magyar nyelvű e-könyvcsomag. Főbb témakörök: történet- és társadalomkutatás, XX. századi történelem kritikus feldolgozása, társadalmi problémák bemutatása.

Nemzeti Jogszabálytár

Magyar jogszabályok kereshető gyűjteménye. A szolgáltatás az adott naptári napon hatályos valamennyi magyar jogszabály hatályos szövegét tartalmazza. Ezen kívül lehetőség van a hatályon kívül helyezett, valamint a még nem hatályos jogszabályok lekérdezésére is. Másodlagos forrás, a Magyar Közlöny utánközlése. A hatályos jogszabályokon túl tartalmaz önkormányzati rendeleteket, az indoklások tárát, nemzetközi szerződéseket, s lefordított jogszabályokat.  

The New Palgrave Dictionary of Economics

A The New Palgrave Dictionary of Economics, a világ egyik legismertebb közgazdaságtani kézikönyvének rendszeresen frissülő online változata. Alapos és széleskörű adatokat és információkat nyújt több mint 3000 szócikk segítségével, írói a tudományterület vezető alakjai. Alapvető referenciamű a közgazdaságtan kutatói számára.     

OECD iLibrary

A nemzetközi szervezet online könyvtára. Az OECD-kiadványok (könyvek, folyóiratok, statisztikák) bárki számára elérhetőek. A Corvinus előfizetésének köszönhetően az ingyenesen elérhető tartalmak mellett hozzáférést nyújt az adatállományokhoz is, melyek letölthetőek, exportálhatóak.
Felhasználói segédlet

Olasz-magyar, magyar-olasz gazdasági szótár

A Budapesti Corvinus Egyetem Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont Olasz Nyelvi Központjának munkatársai által összeállított, szabadon használható gazdasági szótár

ORBIS EUROPE

Az ORBIS Europe egy átfogó pénzügyi adatbázis, melyben a cégek adatai a sztenderdizált formának köszönhetően könnyen összehasonlíthatóak. Az adatbázisban elérhetőek az európai kis-, közép- és nagyvállalatok pénzügyi adatai, többek között az alapadatok, pénzügyi mutatók, hírek, tulajdonosi struktúrák, fúziók és felvásárlások stb. Az előfizetésünk 5 egyidejű felhasználóra korlátozódik. Regisztráció csak az adatok exportálásához szükséges, ennek igényét a szolg@uni-corvinus.hu címen jelezze. Az e-mailben kérjük tüntesse fel a nevét, munkaköri beosztását, e-mail címét. Az adatbázist Chrome böngészővel érdemes használni.

Osiris Kiadó (EISZ)

  A kiadó e-könyv kínálata humán- és társadalomtudományok, felsőoktatási tankönyvek, szépirodalom területén.  

Oxford University Press Journals – Social Sciences Collection (EISZ)

Teljes szövegű folyóirat-előfizetés az Oxford University Press-től. Az egyetem előfizetésében a Social Sciences csomag érhető el.

SAGE Humanities and Social Sciences Collection (EISZ)

Teljes szövegű folyóirat-adatbázis a SAGE Kiadótól. Az egyetem a társadalomtudományi gyűjteményre fizet elő, ez több mint 1000 tudományos folyóiratot tartalmaz.  

SAGE Research Methods

Kutatásmódszertani adatbázis. A benne lévők dokumentumok (könyvek, enciklopédia-szócikkek, folyóiratcikkek) segítséget nyújtanak kutatási projekt felépítéséhez. A dokumentumokon túl egyéb segédeszközöket is kínál: projekt-tervező, módszertani térkép, stb.  

ScienceDirect (EISZ)

Az Elsevier teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa a legelismertebb tudományos folyóiratok szövegéhez biztosít hozzáférést. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak benne. Az adatbázisban közel 2500 lektorált folyóirat érhető el.

Scopus (EISZ)

Az Elsevier kiadó hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. Segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve megállapítható egyes kutatócsoportok és -intézetek nemzetközi tudományos világban elfoglalt pozíciója.

Springer e-könyvcsomagok (EISZ)

Teljes szövegű e-könyvcsomagok a Springer kiadótól. Az egyetem az alábbi csomagokkal rendelkezik örökös hozzáféréssel: Economics and Finance 2017-2019, Behavioral Science and Psychology 2017, Political Science and International Studies 2017-2019.  

Statista (EISZ)

A statisztikai portál különböző piaci szektorok (média, üzleti élet, pénzügy, politika, stb.) mennyiségi adataihoz nyújt hozzáférést. A benne lévő tartalom az oktatásban rendkívül jól használható, igen népszerű. Kiegészítő funkciókat is kínál, erőssége a vizualizáció.
Felhasználói segédlet

Taylor and Francis – Social Science and Humanities (EISZ) – 2019

Teljes szövegű folyóirat-adatbázis. Az előfizetett csomag (Social Science and Humanities Collection) kb. 1500 folyóiratot tartalmaz. Főbb témák: Business, Management & Economics, Politics, International Relations & Area Studies, Sociology & Related Disciplines.  Csak a 2019-ben publikált cikkek érhetőek el.

Typotex Interkönyv (EISZ)

Főként magyar nyelvű e-könyvcsomag a Typotex kiadótól, mely felsőoktatási társadalom- és természettudományi jegyzetet, szakkönyvet kínál.  

UN Comtrade (United Nations Trade Statistics Database)

Nemzetközi kereskedelmi statisztikák 1962-től. Az adatok vizualizációját segíti a UN Comtrade Labs-funkció.
How to use UN Comtrade  

UNECE (United Nations Economics Commission for Europe)

Az ENSZ-hez tartozó szervezet ingyenesen használható adatbázisa Európa, Észak-Amerika és Közép-Ázsia országairól tartalmaz gazdasági, társadalmi adatokat (Country Overviews, Economy, Population and Gender etc.). Az adatokból egyéni kiválasztás után könnyen kezelhető, testre szabott táblázatok készíthetők.  

Web of Science (EISZ)

A Clarivate Analytics cég hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. Segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve megállapítható egyes kutatócsoportok és -intézetek nemzetközi tudományos világban elfoglalt pozíciója.
2021-től elérhető az InCites elemző platform, mely tartalmazza a Journal Citation Report-ot is.

InCites bemutató

Wiley Online Library (EISZ)

Teljes szövegű folyóirat-adatbázis, mely kb. 1500 folyóiratot tartalmaz 1997-től napjainkig. A multidiszciplináris adatbázis elsősorban orvos-, természet- és társadalomtudományokban kiemelkedő, de minden tudományterület képviselve van benne.  

World Biographical Information System Online (WBIS)

A World Biographical Information System (WBIS) a világ egyik legnagyobb, átfogó életrajzi adatbázisa. Mintegy 6 millió személy életrajzát tartalmazza az i.e. 8. századtól napjainkig.  

Zentralblatt MATH (zbMATH)

Az Európai Matematikai Társaság gondozásában működő zbMATH a világ legátfogóbb és leghosszabb ideje működő matematikai bibliográfiai adatbázisa, mely elsősorban az európai matematikai szakirodalom feldolgozására szakosodott. Közel 4 millió bibliográfiai tételt tartalmaz mintegy 3000 folyóiratból.

Vágólapra másolva
X
GEN.:2022.08.12. - 18:47:46