Budapesti Corvinus Egyetem ×

Vizsga halasztása, jelentkezés visszavonása

VIZSGAHALASZTÁS

Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, lehetősége van a vizsga elhalasztására, melynek határidejét- az aktuális vizsgaidőszakra vonatkozóan – a Vizsgaközpont közzéteszi honlapján.   A vizsgahalasztás a "Dokumentumok" menüben található Halasztási kérelem c. nyomtatvány kitöltésével és az 5000 Ft  vizsgahalasztási díj átutalásával kérelmezhető. A kérelmet és a sikeres utalást igazoló bizonylatot a nyelvvizsga@uni-corvinus.hu e-mail címre szükséges megküldeni a megadott határidőig.

A halasztási kérelem minden esetben elfogadásra kerül (kivéve halasztott vizsga újbóli halasztása esetén).  A halasztott vizsgát a következő vizsgaidőszakban kell teljesíteni. Vizsgahalasztás csak egy alkalommal kérelmezhető. Adott vizsgaidőszakon belül a vizsga elhalasztása  nem lehetséges. 

JELENTKEZÉS VISSZAVONÁSA

 Az adott vizsgaidőszak jelentkezési határidejéig a vizsgázó visszavonhatja jelentkezését abban az esetben,

a)    ha még nem utalta el a vizsgadíjat és nincs aktiválva a jelentkezése. Ezt online felületén a „Vizsgajelentkezés visszavonása” feliratra kattintva teheti meg.  A jelentkezés visszavonása után nincs más teendője.

b)    ha a vizsgadíj átutalása megtörtént, de még nincs befogadva vagyis aktiválva a jelentkezése. A visszavonást online felületén a „Vizsgajelentkezés visszavonása” feliratra kattintva teheti meg. A befizetett vizsgadíj visszautalását a www.corvinusnyelvvizsga.hu honlap „Dokumentumok” menüben található  „Befizetett nyelvvizsgadíj visszaigénylése” c. nyomtatványon kérheti a jelentkezési határidő lejárta után legkésőbb 1 héten belül.

c)    ha a vizsgadíj átutalása megtörtént és a jelentkezés befogadásra, aktiválásra került, a vizsgázó nem tudja visszavonni jelentkezését az online felületén. Erre vonatkozó kérését a www.corvinusnyelvvizsga.hu honlap „Dokumentumok” menüben található „Befizetett nyelvvizsgadíj visszaigénylése” c. nyomtatványon kérheti a jelentkezési határidő lejárta után legkésőbb 1 héten belül.

A nyomtatványokat a nyelvvizsga@uni-corvinus.hu e-mail címre szükséges megküldeni. A vizsgázó a mindenkori különeljárási díjjal csökkentett befizetett vizsgadíja visszatérítésére jogosult. A visszavonás kizárólag az adott vizsgaidőszakban a vizsgázó által választott vizsgajelentkezésre vonatkozhat, részvizsgára illetve halasztott vizsgára történő jelentkezést nem lehet visszavonni.  A visszalépési nyilatkozat nem vonható vissza. A kérelmeket a fenti pontokban leírt határidők lejárta után összesítve továbbítjuk a Pénzügyi Irodára további intézkedésre.

 

 

 


Vágólapra másolva