Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Vizsga halasztása, jelentkezés visszavonása

 VIZSGAHALASZTÁS

Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, lehetősége van a vizsga elhalasztására, melynek határidejét- az aktuális vizsgaidőszakra vonatkozóan – a Vizsgaközpont közzéteszi honlapján. A vizsgahalasztás a “Dokumentumok” menüben található Halasztási kérelem c. nyomtatvány kitöltésével és az 5000 Ft vizsgahalasztási díj átutalásával kérelmezhető. A kérelmet és a sikeres utalást igazoló bizonylatot a nyelvvizsga@uni-corvinus.hu e-mail címre szükséges megküldeni a megadott határidőig.

A halasztási kérelem minden esetben elfogadásra kerül (kivéve halasztott vizsga újbóli halasztása esetén). A halasztott vizsgát a következő vizsgaidőszakban kell teljesíteni.Vizsgahalasztás csak egy alkalommal kérelmezhető. Adott vizsgaidőszakon belül a vizsga elhalasztása nem lehetséges.

JELENTKEZÉS VISSZAVONÁSA
Az adott vizsgaidőszak jelentkezési határidejéig a vizsgázó visszavonhatja jelentkezését abban az esetben,

a) ha még nem utalta el a vizsgadíjat és nincs aktiválva a jelentkezése. Ezt online felületén a „Vizsgajelentkezés visszavonása” feliratra kattintva teheti meg. A jelentkezés visszavonása után nincs más teendője.

b) ha a vizsgadíj átutalása megtörtént, de még nincs befogadva vagyis aktiválva a jelentkezése. A visszavonást online felületén a„Vizsgajelentkezés visszavonása” feliratra kattintva teheti meg. A befizetett vizsgadíj visszautalását a „Dokumentumok” menüben található „Befizetett nyelvvizsgadíj visszaigénylése” c. nyomtatványon kérheti a jelentkezési határidő lejárta után legkésőbb 1 héten belül.

c) ha a vizsgadíj átutalása megtörtént és a jelentkezésbefogadásra, aktiválásra került, a vizsgázó nem tudja visszavonni jelentkezését az online felületén. Erre vonatkozó kérését a „Dokumentumok” menüben található „Befizetett nyelvvizsgadíj visszaigénylése” c.nyomtatványon kérheti a jelentkezési határidő lejárta után legkésőbb 1 héten belül.

A nyomtatványokat a nyelvvizsga@uni-corvinus.hu e-mail címre szükséges megküldeni. A vizsgázó a mindenkori különeljárási díjjal csökkentett befizetett vizsgadíja visszatérítésére jogosult. A visszavonás kizárólag az adott vizsgaidőszakban a vizsgázó általválasztott vizsgajelentkezésre vonatkozhat, részvizsgára illetve halasztott vizsgára történő jelentkezést nem lehet visszavonni. A visszalépési nyilatkozat nem vonható vissza. A kérelmeket a fenti pontokban leírt határidők lejárta után összesítve továbbítjuk a Pénzügyi Irodára további intézkedésre.

Vágólapra másolva
GEN.:2022.06.27. - 12:16:53