Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Speciális igényű vizsgázók

  Az egyedi eljárás iránti igényt a vizsgázónak jelentkezésekor írásban kell közölnie, szükség esetén szakértői véleménnyel igazolnia. A benyújtott szakvéleményt a beadástól számított 10 munkanapon belül a Vizsgaközpont elbírálja, a döntésről a vizsgázót értesíti. A jelentkezést és a vizsgát követően a Vizsgaközpont tudomására hozott fogyatékosságot, vagy egyéb, a vizsgázó teljesítményét befolyásoló körülményt, a vizsgaszervezés és az értékelés során nem tudunk figyelembe venni. Minden egyéb fogyaték esetén a Vizsgaközpont egyedi elbírálás alapján alakítja ki a megfelelő vizsgakörülményeket.

Mozgássérült vizsgázók számára a Vizsgaközpont épülete teljesen akadálymentes. Azokon a Vizsgahelyeken, ahol nem minden terem érhető el akadálymentesen, a fogyatékkal élő vizsgázót a mozgássérültek számára is megközelíthető terembe osztják be vizsgára.
Hallássérült vizsgázók egyéni elbírálás, ill. kérés alapján fejhallgatón keresztül vagy anyanyelvű vizsgáztató felolvasásában (pl. szájról olvasás esetén) hallgatják meg a vizsga anyagát. A szóbeli bizottság figyelmét a Vizsgaközpont felhívja a fogyaték természetére.

Látássérült vizsgázók számára megfelelő méretű betűre nagyítva készíti el a Vizsgaközpont a feladatlapokat. Írásban korlátozott vizsgázók részére egyedi elbírás és egyeztetés alapján biztosítja a Vizsgaközpont a megfelelő körülményeket (pl. egyetlen ujj esetén Internet kapcsolat nélküli laptop biztosítása).

Diszlexiás és diszgráfiás vizsgázók esetén a szabályzatban előírt vizsgaidőnél 30%-kal hosszabb időt, illetve – amennyiben a szakvélemény kéri – Internet kapcsolat és helyesírás ellenőrző program nélküli laptopot biztosít a Vizsgaközpont a feladat megírására. (Ezt csak korlátozott számban tudjuk biztosítani.) Szakértői javaslat esetén egyedi formátumban készítjük el a vizsgaanyagot pl.: fehértől eltérő színű (drapp vagy világos sárga) papír, egyedi betűtípus, méret és formázás, illetve lehetőség van bizonyos helyesírási hibák méltányos elbírálására.

Ha vallási meggyőződése miatt a vizsgázó valamely napon nem tehet vizsgát, erről közvetlenül a jelentkezés leadása előtt köteles tájékoztatni a Vizsgaközpontot, hogy a központ ennek ismeretében tudja megtenni a megfelelő lépéseket. A Vizsgaközpont a kéréseket egyénileg bírálja el, és kérheti az emiatt esetleg felmerülő igazolt többletköltség megtérítését.  

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.28. - 04:40:16