Budapesti Corvinus Egyetem ×

Sikeres vizsga díjának visszatérítése

Nyomtatványok

Számlakérő nyomtatvány (word)
Számlakérő nyomtatvány (pdf)
Információ a sikeres nyelvvizsga díjának visszaigényléséről

 2018. január 1-jétől lehetőség van a sikeres nyelvvizsga díjának visszaigénylésére. A vonatkozó tájékoztató szöveg letölthető itt.  

A díj visszaigényléséhez szükséges  
 • a vizsgázó nevét is tartalmazó, a nyelvvizsga díj befizetését igazoló számla másolata, mely a Számlakérő nyomtatvány kitöltésével és a szamla@uni-corvinus.hu e-mail címre történő elküldésével kérelmezhető.
 Az igény előterjesztése

A támogatás iránti kérelem 1 éven belül terjeszthető elő, melyet
 • az első sikeres komplex nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától,
 • egyesíthető részvizsgák esetén a második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától, vagy
 • érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve
 • a honosítási határozat közlésétől
kell számítani. A megjelölt határidő jogvesztő.

A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820)

A papíralapú formanyomtatvány itt érhető el.

Az e-űrlap elektronikus ügyintézés keretében Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül nyújtható be, tehát a szolgáltatás igénybevételéhez
 • Ügyfélkapu-regisztrációval, vagy
 • Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, vagy
 • eSzemélyi okmánnyal
szükséges rendelkezni.  Az elektronikus űrlap itt érhető el.

Amennyiben a vizsgát tett személy, azaz a kérelmező

 • a 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját maga,
 • ha 18. év alatti, vagy az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek nem minősül (gondnokság alatt áll), a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy (szülő, gyám, gondnok)
  nyújthatja be.
 

Vágólapra másolva