Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Sikeres vizsga díjának visszatérítése

Nyomtatványok

Számlakérő nyomtatvány (word)
Számlakérő nyomtatvány (pdf)
  Információ a sikeres nyelvvizsga díjának visszaigényléséről
2018. január1-jétől lehetőség van a sikeres nyelvvizsga díjának visszaigénylésére. A vonatkozó tájékoztató szöveg letölthető itt.  A díj visszaigényléséhez szükséges
 • a vizsgázó nevét is tartalmazó, a nyelvvizsga díj befizetését igazoló számla másolata, melyet automatikusan küld az Egyetem Pénzügyi Osztálya a jelentkezéskor megadott e-mail címre.
 • 2020. szeptember 1. előttbefizetett vizsgadíjról számlát honlapunkon a “Dokumentumok” között megtalálható Számlakérő nyomtatvány pontos kitöltésével és annak e-mailen (szamla@uni-corvinus.hu)történő megküldésével lehet igényelni.


Az igény előterjesztése
A támogatás iránti kérelem 1 éven belül terjeszthető elő, melyet
 • az első sikeres komplex nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától,
 • egyesíthető részvizsgák esetén a második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától, vagy
 • érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve
 • a honosítási határozat közlésétől
kell számítani. A megjelölt határidő jogvesztő.
A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím:Budapest, 1820)
A papíralapú formanyomtatvány itt érhető el.
Az e-űrlap elektronikus ügyintézéskeretében Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztülnyújtható be, tehát a szolgáltatás igénybevételéhez
 • Ügyfélkapu-regisztrációval, vagy
 • Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, vagy
 • eSzemélyi okmánnyal
szükséges rendelkezni. Az elektronikus űrlap itt érhető el.
Amennyiben a vizsgát tett személy, azaz a kérelmező
 • a 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját maga,
 • ha 18. év alatti, vagy az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek nem minősül (gondnokság alatt áll), a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy (szülő, gyám, gondnok)
  nyújthatja be.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.22. - 10:54:15