Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Gyakori kérdések

Mikor és hogyan tudhatom meg az eredményeket?

A vizsgaeredmények a vizsga utáni 30. napon tekinthetők meg honlapunkon, az Eredménylekérdezés menüben a vizsgakód beírásával.

Sikeres vizsga esetén mikor kapok bizonyítványt?

A bizonyítványokat csak személyesen lehet átvenni a jelentkezés során megjelölt vizsgahelyen vagy a vizsgaközpontban. A bizonyítványok postázására nincs lehetőség. Akinek az eredményközlés napján sikeres az a vizsgája, amire jelentkezett (komplex vizsga esetén: sikeres komplex vizsga; írásbeli jelentkezés esetén: sikeres írásbeli vizsga; szóbeli jelentkezés esetén: sikeres szóbeli vizsga), az eredményközléstől számított 3. héttől a Vizsgaközpont ill. a Vizsgahely e-mailben értesíti a vizsgázót a bizonyítvány átvételével kapcsolatos tudnivalókról.

Az a vizsgázó, aki komplex vizsgára jelentkezett, de vizsgaeredménye alapján csak az írásbeli VAGY csak a szóbeli vizsgáról kaphat bizonyítványt, a felülvizsgálati időszak lezárulta utáni 3. héttől értesül a bizonyítvány átvételével kapcsolatos tudnivalókról.

Államilag elismert a vizsga?

Igen. A CORVINUS nyelvvizsgákat teljes értékű nyelvvizsgaként használható a felvételinél, a diplomához, nyelvpótlékhoz és természetesen elfogadják álláskeresésnél is.

Hány éves kortól és ki jelentkezhet CORVINUS nyelvvizsgára?

A magyarországi akkreditációs szabályok értelmében akkreditált/államilag elismert nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet. Fontos, hogy a vizsgán való részvételhez érvényes személyi igazolvánnyal, jogosítvánnyal vagy útlevéllel kell rendelkezni.

Hogyan jelentkezhetek? Hogyan fizethetem be a vizsgadíjat?

A nyelvvizsgára honlapunkon keresztül az “ONLINE JELENTKEZÉS” gombra kattintva lehet jelentkezni  A vizsgadíjat átutalással lehet befizetni a jelentkezési határidő napjáig.

Jelentkezhetek-e külön szóbeli vagy külön írásbeli vizsgára is?

A CORVINUS nyelvvizsgák letehetőek komplex vizsgaként, de lehet jelentkezni külön írásbeli, illetve külön szóbeli vizsgára is.

Hogyan igényelhetek számlát a befizetésről?

  A befizetett vizsgadíjról automatikusan kiállításra kerül az elektronikus számla, melyet az Egyetem Pénzügyi Osztálya a jelentkezéskor megadott e-mail címre küld el letölthető, nyomtatható formában. 2020.szeptember 1. előtt befizetett vizsgadíjról számlát honlapunkon a “Dokumentumok”között megtalálható Számlakérő nyomtatvány pontos kitöltésével és annak e-mailen (szamla@uni-corvinus.hu) történő megküldésével lehet igényelni.  

Kaphatok-e külön bizonyítványt csak a szóbeli, vagy írásbeli részre?

Igen. Amennyiben a vizsgázó komplex (írásbeli és szóbeli) vizsgára jelentkezik, de csak részben sikerül a vizsga, úgy külön „szóbeli” vagy „írásbeli” bizonyítványt állítunk ki a vizsgázó részére. Természetesen van lehetőség csak írásbeli, vagy csak szóbeli vizsgajelentkezésre is. A vizsga sikerességének pontos feltételei megtalálhatók a Vizsgaszabályzatban.

Egyesíthető-e a két részvizsga bizonyítványa?

A 137/2008. (V.16.) Korm. rendelet értelmében a külön megszerzett szóbeli és írásbeli bizonyítvány komplex vizsgával egyenértékű, függetlenül a két vizsgarész között eltelt időtől. A részvizsgák egyesítéséről – kérelemre – az Oktatási Hivatal hatósági bizonyítványt állít ki. A különböző szintű, vagy szakmai részvizsgák egyesítésének feltételeit a fenti rendelet tartalmazza.

Nemzetközileg elismert a vizsga?

Egyetlen nyelvvizsga sem „nemzetközi”, vagyis egyetlen egyet sem fogadnak el az egész világon. Az országok többségében minden intézmény (egyetem, vállalat, stb.) maga dönt arról, hogy milyen nyelvismeretet és/vagy bizonyítványt követel meg. Európában nagyon fontos viszonyítási alap az, ha egy nyelvvizsga szintje (és ennek megfelelően a bizonyítvány is) megfelel a “Közös Európai Nyelvi Keretrendszernek” (KER, angol rövidítés szerint CEF). A CORVINUS nyelvvizsga szintjei (és a bizonyítványon található értékelés) ennek az európai Keretrendszernek megfelelően vannak rögzítve.

Mit jelent az „A”, „B”, „C” , illetve a B1, B2, C1 betűjelzés?

Korábban az A, B és C betűket a vizsga típusának jelölésére használtuk, az A betű a szóbeli, a B az írásbeli részvizsgát jelentette, a C pedig a komplexet (szóbeli és írásbeli). Külföldi tanulmányok, ill. munkavégzés esetén szükséges lehet a nyelvtudás igazolása, ezért a vizsga szintjénél Magyarországon áttértünk a nemzetközileg is értelmezhető szintmegjelölésekre, ahol az alapfok jele B1, a középfoké B2 és a felsőfoké C1.

Hogyan vonhatom vissza a vizsgajelentkezésemet?

 Az adott vizsgaidőszak jelentkezési határidejéig visszavonhatja jelentkezését. Ez esetben jogosult a befizetett vizsgadíj mindenkori különeljárási díjjal csökkentett összegének visszatérítésére. A vizsgajelentkezés visszavonásához szükséges formanyomtatványt a nyelvvizsga@uni-corvinus.hu e-mail címre kell elküldeni. A visszavonás kizárólag az adott vizsgaidőszakban, a választott vizsgajelentkezésre vonatkozhat, részvizsgát illetve halasztott vizsgát nem lehet visszavonni. A visszalépési nyilatkozat nem vonható vissza.    

Milyen lehetőségeim vannak, ha nem tudok megjelenni a vizsgán?

Ha a kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, lehetősége van a vizsga elhalasztására, melynek dátumát – az aktuális vizsgaidőszakra vonatkozóan – közzétesszük a honlapon. A vizsgahalasztást az erre szolgáló halasztási kérelem elnevezésű nyomtatványon lehet kérni, egyidejűleg mellékelve a halasztási díj befizetését igazoló átutalási bizonylatot. A halasztási kérelmet az utalási bizonylattal (igazolással) együtt a nyelvvizsga@uni-corvinus.hu e-mail címre kell elküldeni. A halasztott vizsgát a következő vizsgaidőszakban kell teljesíteni és csak egy alkalommal kérelmezhető.  

Ha komplex vizsgára jelentkeztem, halaszthatom-e a vizsgámnak csak az egyik részét?

Igen. Természetesen ebben az esetben is szükséges a halasztási nyomtatvány kitöltése, a vizsgahalasztási díj befizetése és mindezek együttes megküldése Nyelvvizsgaközpontunk e-mail címére: nyelvvizsga@uni-corvinus.hu  

Mikor kapok értesítést a vizsgaidőpontokról?

A vizsgaidőpontokról nem küldünk külön értesítést! A jelentkezés aktiválásakor e-mailben kapott kóddal a vizsgázó köteles tájékozódni saját vizsgája pontos időpontjáról és helyéről. A vizsgák előre meghirdetett időpontokban kerülnek megrendezése, ezekről honlapunkon és a vizsgahelyeken lehet tájékozódni. A vizsgabeosztást előre meghirdetett időpontban tesszük közzé honlapunkon.  

Használhatok szótárt a vizsgán?

Az általános és a gazdasági egynyelvű írásbeli vizsgán az íráskészség és olvasott szövegértés feladatok megoldásához mindhárom szinten egy- és kétnyelvű nyomtatott szótár használható. A nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgán pedig az íráskészség és közvetítés feladatokhoz lehet szótárt használni.

Hol és milyen anyagokból lehet felkészülni a nyelvvizsgára?

Igény szerint 40 órás felkészítő tanfolyamok indulnak az őszi és a tavaszi félévben (10 hetes és kéthetes szervezésben). A tanfolyamokat a BCE Idegen Nyelvi Oktató- és Kutató Központja szervezi (Budapest IX., Közraktár utca 4-6. V. em. 535.) Bővebb tájékoztatás honlapunkon található a „Tanfolyamok” fül alatt.

Az írás- és szóbeli vizsga egy napon zajlik, vagy különböző napokon?

A vizsgázók az írásbeli és a szóbeli vizsgát külön-külön napon teszik le, a hallás utáni szövegértés teszt eshet a szóbeli és írásbeli vizsga napjára is.

Hogyan zajlik az auditív vizsga?

A hallott szöveg értését mérő (auditív) vizsga valamennyi Vizsgahelyen CD lejátszóval felszerelt termekben, vagy nyelvi laboratóriumban kerül megrendezésre a Nyelvvizsgaközpont által megadott napon és időpontban. A vizsgázónak 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelennie a hallott szöveg értése vizsga helyén. Elkésett vizsgázó a vizsga megkezdése után a vizsgán nem vehet részt.

A hanganyagok meghallgatása előtt a teszt kérdéseinek tanulmányozására kellő idő áll rendelkezésre. Szaknyelvi vizsgán kettő, általános nyelvvizsgán három hanganyag hangzik el mindhárom szinten (B1, B2, C1). Az egyes felvételeket egymás után kétszer lehet meghallgatni, és minden elhangzás után elegendő idő áll rendelkezésre a válaszok beírására. A kérdések mindig az elhangzás sorrendjét követik.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.28. - 04:21:23