Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

A Corvinus Nyelvvizsgaközpontról

Bemutatkozás

Nyelvvizsgaközpontunk általános és szaknyelvi vizsgáztatást végez alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1). Az általános nyelvvizsga angol és német nyelvből egy- és kétnyelvű változatban is letehető.A közgazdasági szaknyelvi vizsga angol, francia, német, olasz, orosz, portugál,spanyol nyelvekből, a nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsga angol, francia,német, olasz, orosz, spanyol nyelvekből tehető le.

Általános nyelvből a Nyelvvizsgaközpont évente öt alkalommal biztosít a vizsgázók számára vizsgaalkalmat. Közgazdasági szaknyelvből a Vizsgaközpont évente három alkalommal biztosít a vizsgázók számára vizsgaalkalmat, kivéve a portugál nyelveket, ill. valamennyi nyelv alapfokú (B1) szintjét, melyekből csak a májusi vizsgaidőszakban tehető vizsga. Nemzetközi kapcsolatok szaknyelvből a Vizsgaközpont évente három alkalommal biztosít a vizsgázók számára vizsgaalkalmat. A vizsgákra vonatkozó bővebb információt a vizsganaptár tartalmaz.

A vizsga – jelentkezéstől függően – letehető komplex,írásbeli és szóbeli változatban is. Komplex típusú vizsga esetén – amennyiben avizsgázó valamelyik részvizsgája eredménytelen – a jelölt sikeres vizsgáját részvizsgának (szóbelinek, vagy írásbelinek) tekintjük, és arról bizonyítványt állítunk ki.A Corvinus Nyelvvizsgaközpont sikeres vizsgázója olyan államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kap, amelyben a magyarországi szint megnevezésével együtt megjelenik a Közös Európai Referenciakeret szerinti jelölés: alapfok (B1), középfok (B2), felsőfok (C1).

Bármely vizsgatípusban és bármely szinten akkor sikeres a (rész)vizsga, ha a vizsgázó az adott (rész)vizsga szintjén legalább 60%-os átlageredményt ér el. A részvizsgáknak a 137/2008. (V. 16) számú Kormányrendeletben meghatározott készségeket mérő egységeire (olvasott szövegértése, írott szöveg alkotása, beszédkészség, hallott szöveg értése, közvetítés– kétnyelvű vizsga esetén) vonatkoztatva a teljesítés minimumszintje 40%,az az alatti teljesítés esetén a részvizsga sikertelen. A nyelvismereti feladat esetén nincs teljesítési minimumszint.  

Kompenzációs-értékelés2.jpg

A Corvinus Nyelvvizsgaközpont kompenzációs értékelési rendszert használ, amely kizárólag egy vizsgaidőszakon belül, komplex vizsgajelentkezés esetén érvényesíthető. Korábban letett részvizsga – szóbeli vagy írásbeli – eredményét nem lehet kompenzálni egy később tett részvizsga eredményével.

Ha a vizsgázó az írásbeli és szóbeli részvizsgán is eléri a készségenként szükséges 40%-ot (nyelvismeretből nincs minimum %), akkor a gyengébben sikerült  részvizsga kompenzálható a jobban sikerült  másik részvizsgával, ha a kettő részvizsga átlaga eléri a 60%-ot. Ebben az esetben sikeres komplex vizsgáról állítunk ki bizonyítványt.  

Például: 55 %-os írásbeli részvizsga + 65 %-os szóbeli részvizsga = 60 %-os sikeres komplex vizsga.Amennyiben a két részvizsga átlaga nem éri el a 60%-ot, de az egyik részvizsga eléri a 60 %-ot, és azon belül a készségenkénti teljesítési minimumnak (40 %) is megfelel, akkor továbbra is sikeres szóbeli vagy írásbeli részvizsgáról állítunk ki bizonyítványt.

Vágólapra másolva
X
GEN.:2022.12.02. - 20:05:49