Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Szakmai gyakorlatra kiutazó hallgatók

KOORDINÁTOR

név: Vattay Zsófia
Munkakör: nemzetközi koordinátor
Telefon: +36 1 482 5213
Iroda: E.167 (főépület, 1. emelet)
E-mail: corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu  
   E-mail írásakor a következőket kérjük feltüntetni a tárgy mezőben: Vezetéknév, Keresztnév, NEPTUN KÓD, szakmai gyakorlat, téma. 
   Példa: Minta Elemér, GHX45K, szakmai gyakorlat, pályázat


NYITVA TARTÁS

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS A JÁRVÁNYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL HATÁROZATLAN IDŐRE FELFÜGGESZTÉSRE KERÜLT. AZ ÜGYINTÉZÉS TELJES MÉRTÉKBEN ELEKTRONIKUS, ILLETVE POSTAI ÚTON TÖRTÉNIK. E-MAILEN, VALAMINT – FONTOS ESETBEN – TELEFONON ELÉRHETŐ VAGYOK. MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNÖM.

    

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg nyertes Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók, oktatók és az Egyetem nem oktató beosztású, adminisztratív munkatársai pályázhatnak kiegészítő támogatásra az Erasmus+ program keretében.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. május 25. (2020. őszi félévben kiutazók részére)
2020. szeptember 28. (2020 októbere után megvalósuló mobilitás esetén)
2021. január 18. (2021. február után megvalósuló mobilitás esetén)  

Pályázni a tartós betegség által indokolt többletköltségek tételes felsorolásával lehet. 

A pályázatot a Tempus Közalapítvány bírálja el.    

Az elnyert összegről a mobilitás végén tételesen, számlákkal / blokkokkal igazolva elszámolni szükséges.  

Fontosabb dokumentumok

SN_pályázati felhívás_2020
SN_igenybejelentő lap

A szociálisan hátrányos helyzetű és Erasmus+ ösztöndíjban részesülő hallgatók kiegészítő támogatásra pályázhatnak az alábbiak szerint. Szakmai gyakorlati mobilitás esetén az összeg 100,-EUR/hó.

A pályázat benyújtásának határideje:

Erasmus+ szakmai gyakorlat esetén folyamatosan lehet pályázni kiegészítő szociális támogatásra. A szociális támogatásra vonatkozó pályázatot az Erasmus+ szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázati anyaggal együttesen szükséges benyújtani. Ennek határideje:

a) Abszolválás előtti szakmai gyakorlatok esetén: a szakmai gyakorlatkezdő dátuma előtt legkésőbb 30 nappal.
b) Abszolválás utáni szakmai gyakorlatok esetén: Őszi félévben abszolválóhallgatóknál a pályázati határidő egységesen adott év január 30. / a gyakorlatkezdete előtt min. 30 nappal amennyiben a mobilitás adott év március 1-nél korábbankezdődik. Tavaszi félévben abszolválóhallgatóknál a pályázati határidő egységesen adott év június 30. / a gyakorlatkezdete előtt min. 30 nappal amennyiben a mobilitás adott év július 30-nál korábban kezdődik.

A pályázatot a Tempus Közalapítvány bírálja el.


A pályázat benyújtásának módja:

1. Hiánytalanul kitöltött igénybejelentő űrlap benyújtása

Az igénylőlapot kizárólag számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, csakis a megadott űrlapon lehet benyújtani:

– 1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt példányban a BCE Erasmus+ szakmai gyakorlat koordinátorához valamint

– 1 kitöltött (nem szkennelt) elektronikus változatot (excel formátum) a BCE Erasmus+ szakmai gyakorlat koordinátorának az e-mail címére is el kell küldeni.

Az elsődleges szempontok szerinti jogosultságot az igénybejelentő lapon kell igazolni, tehát külön igazolást benyújtani nem szükséges. Az igénybejelentő lap Igazolás részét kell kitöltetni és aláíratni, pecsételtetni az illetékes szervezet hivatalos képviselőjével.

Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást.

2. Amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.

Kapcsolódó dokumentumok

Erasmus_szocialis palyazat_2020
Erasmus_szocialis_igenybejelento_2020
Gyakori kérdések
A program célja, hogy a külföldi szervezetnél eltöltött időszak segítséget nyújtson a munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításában és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának megismerésében.

1) A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat a Budapesti Corvinus Egyetemen.

2) Minimum B2-es szintű nyelvtudás a megpályázott szakmai gyakorlat munkanyelvén.

3) Minimum 1 lezárt aktív félév.

4) Fogadó hely megléte. (Ez alól csak a végzős hallgatók esetében tudunk eltekinteni, akik az abszolválás előtti pályázatbenyújtási határidő sürgető volta miatt esetleg nem tudtak még fogadó helyet találni.) A fogadó hely keresése a hallgató feladata (részleteket lsd. lejjebb).

5) A hallgató rendelkezik még minimum 2 felhasználatlan Erasmus+ hónappal.

6) A pályázó hallgató még nem abszolvált (ez akkor is érvényes, ha a gyakorlatot az abszolválás után kívánja megvalósítani).

7) Az Erasmus+ szabályok értelmében minden olyan Erasmus+ szakmai gyakorlatnak, mely az abszolutórium megszerzése előtt került megvalósításra, a hallgatói diploma mellékletbe (ún. diploma supplementbe) be kell kerülnie. E felhívás azokra is vonatkozik, akik önkéntes, azaz a BCE tanulmányokhoz nem kötelezően előírt szakmai gyakorlatot teljesítenek az Erasmus+ program keretében. Ezzel kapcsolatosan kérjük, minden esetben vegyék fel a kapcsolatot az illetékes tanulmányi előadóval és/vagy szakmai gyakorlat felelőssel.

1) Mobilitás lehetséges hossza: 2-12 hónap.

2) Heti min. 30 munkaóra teljesítése kötelező.

3) A fogadó ország kizárólag Erasmus+ ország lehet:Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország,Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland,Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia,Málta, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia,Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország.

– Aki ezen országoktól eltérő országban kívánja megvalósítani szakmai gyakorlatát, az Campus Mundi ösztöndíjra pályázhat. Ennek előfeltétele, hogy előbb benyújtsa Corvinusos pályázatát – online a Mobility Managerben, ill. az egyéb pályázati dokumentumokat e-mailben a külföldi szakmai gyakorlat koordinátor részére. Bővebb információt a pályázásról lsd. alább.

4) Ösztöndíj:

a) Erasmus+ országban:

– Erasmus+ösztöndíj: Az éppen aktuális ösztöndíjak mértékéről a Tempus Közalapítvány Erasmus+ szakmai gyakorlatos oldalán lehet tájékozódni. FIGYELEM: Erasmus+ ösztöndíjat mindenkinek a pénzügyi keret aktuális állása szerint és szerződéskötési sorrendben tudunk biztosítani.

– Erasmus+ ösztöndíj kizárólag olyan időszakra nyújtható, melyet a résztvevő fizikailag a fogadó országban tölt (fizikailag megjelenik munkavégzés céljából a fogadó helyen / távmunka kereteiben dolgozik (home office), és fizikailag a fogadó országban tartózkodik). Erasmus+ keretből nem támogatható bármilyen olyan időszak, melyet résztvevő a fogadó országtól eltérő helyen tölt (pl. visszajön Magyarországra – a rövid hazalátogatások, szabadság nem ebbe a kategóriába tartoznak). Akkor sem, ha ez idő alatt távmunka kereteiben (home office)továbbra is dolgozik.

– Campus Mundi ösztöndíj: FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY ERASMUS+ ORSZÁGBAN MEGVALÓSULÓSZAKMAI GYAKORLATOS MOBILITÁSOK MELLÉ 2019 MÁRCIUSÁTÓL NEM LEHETSÉGES CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJRA JELENTKEZNI. AZ ERASMUS+ TÁMOGATÁS TERMÉSZETESEN TOVÁBBRA IS MEGPÁLYÁZHATÓ.

b) Nem Erasmus+ országban:Ennek előfeltétele, hogy előbb benyújtsa Corvinusos pályázatát – online a Mobility Managerben, ill. az egyéb pályázati dokumentumokat e-mailben a külföldi szakmai gyakorlat koordinátor részére. Bővebb információt a pályázásról lsd. alább. További információk a Tempus Közalapítvány Campus Mundi honlapján, illetve a BCE Campus Mundi honlapján találhatók.

5) Abszolválás utáni 12 hónapban is részt lehet venni a programban, de pályázni ettől függetlenül még abszolválás előtt kell.

a) Őszi félévben abszolváló hallgatóknál a pályázati határidő egységesen adott év január 30. / a gyakorlat kezdete előtt min. 30 nappal amennyiben a mobilitás adott év március 1-nél korábban kezdődik. Tavaszi félévben abszolváló hallgatóknál a pályázati határidő egységesen adott év június 30. / a gyakorlat kezdete előtt min. 30 nappal amennyiben a mobilitás adott év július 30-nál korábban kezdődik.

b) Kétféle Erasmus+ szakmai gyakorlati típus létezik: az abszolválás előtti és az abszolválás utáni. Előbbi az abszolválás előtt kezdődik és az abszolválás előtt be is kell fejeződnie. Utóbbi az abszolválás után kezdődik és az abszolválást követő 12 hónapon belül kell befejeződnie(vagy még korábban: az aktuális Erasmus+ projekt futamidejének és a hallgató szabadon maradt támogatható Erasmus+ napjainak függvényében).

c) Olyan szakmai gyakorlat esetén, mely abszolválás előtt kezdődik és abszolválását követően is tart, a gyakorlatot Erasmus+ szempontból két mobilitásra kell bontani: egy abszolválás előttire és egy abszolválásutánira. Ebben az esetben két pályázatot szükséges benyújtani! Nagyon fontos,hogy mivel az abszolválás előtti és utáni rész két külön mobilitásnak minősül,ezért külön-külön érvényes rájuk az az Erasmus+ szabály, miszerint egy szakmai gyakorlati mobilitásnak min. 60 nap hosszúnak kell lennie.

6) Tanulmányokhoz kötelező szakmai gyakorlat és személyes ambíciókból megvalósított szakmai gyakorlat, külföldi munkavégzés is lehet.

– Amennyiben a hallgató tanulmányaihoz kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlatot tervez külföldön elvégezni, annak befogadhatóságáról, beszámításáról az egyetem központi szakmai gyakorlatos irodájában, a Tanulmányi Osztályon, illetve az illetékes szakfelelősnél tud érdeklődni. A Hallgatói Mobilitási Iroda kizárólag Erasmus+ és Campus Mundi kérdésekben tud segíteni, tanulmányi kérdésekkel a TO-hoz, ill. a szakfelelőshöz kell fordulni.

7) Önkéntes és fizetett pozíció mellé is lehet ösztöndíjra pályázni. A fogadó szervezet által adott fizetés mértéke nem befolyásolja az ösztöndíj nagyságát. Az ösztöndíj tanévenként és országonként az Európai Bizottság által előre meghatározott, fix. összeg. Ösztöndíjakról bővebb és aktuális információ a Tempus Közalapítvány Erasmus+ szakmai gyakorlatos honlapján található.

8) Egy hallgatónak képzési ciklusonként (alap, mester,doktori) 12 Erasmus+ hónap áll rendelkezésére.

– Ebbe a 12 hónapba a hallgató jelenlegi képzési ciklusán belül, korábban megvalósított részképzési és szakmai gyakorlati mobilitásai egyaránt beleszámítanak.

– A 12 hónapba a korábbi mobilitások zero grant státuszú Erasmus+ napjait (pl. CampusMundi részvétel) is bele kell számítani.

– A korábban LLP-ben végzett mobilitás is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant státusszal valósult meg).

9) A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő.

10) A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitelfolyósítására.

11) A mobilitás teljes ideje alatt aktív hallgatói státuszkötelező. Egy adott félévre akkor is be kell iratkozni aktív státuszra, ha csak egyetlen napot is belelóg az érintett szemeszterbe a szakmai gyakorlat. Ez alóla kizárólag nyáron megvalósított gyakorlatok (sem a tavaszi félév hivatalos végébe, sem az őszi félév hivatalos elejébe nem lóghat bele egyetlen nappal sem az Erasmus+ mobilitás), illetve az abszolválás után teljesített gyakorlatok képeznek kivételt. Ellenkező esetben a teljes Erasmus+ ösztöndíj visszafizetendő.

Kérjük, hogy pályázatát mindenképpen véglegesítse a Mobility Managerben, a pályázati anyagot pedig küldje el e-mailben függetlenül attól, hogy Erasmus+ országba utazik-e.

1) A pályázat egyik része a Mobility Managerben véglegesíthető,a pályázati dokumentumokat pedig e-mailben szükséges elküldeni az egyetem külföldi szakmai gyakorlat koordinátora részére.

2) Az online regisztrációsorán az alábbiakra kiemelten figyelni szükséges:
a) Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Mobility Manager szakmai gyakorlatos felülete és részképzési felülete eltérő linken érhető el. Fontos, hogy ne keverjék össze őket.
– Szakmai gyakorlat: http://corvinus.mobilitymanager.hu/szakmaigyakorlat
– Részképzés: http://corvinus.mobilitymanager.hu/hallgato
b) Amennyiben már van korábbi regisztrációja a Mobility Managernek akár a részképzési, akár a szakmai gyakorlatos felületén, új pályázathoz újra kell regisztrálni. Megadható a korábban használt e-mail cím felhasználónévnek,jelszót azonban mindenképpen újat kell megadni, hogy a rendszer külön regisztrációként érzékelje a bejelentkezést. Mindenképpen olyan e-mail címet adjon meg, melyet rendszeresen használ. Ügyejlen rá, hogy bejelentkezésnél az új felhasználói fiókba lépjen be, a korábbi(aka)t semmiképp ne szerkessze, ne írja felül.

3) Pályázati dokumentumok:
a) Mobility Manager adatlap kinyomtatva, aláírva (kinyomtatás után a korábbi Erasmus+ részvételre vonatkozó adatok rendszerhiba miatt kitörlődnek, így azokat kérjük külön beírni)
b) Europass CV magyarul + a szakmai gyakorlat munkanyelvén.
c) Motivációs levél magyarul + a szakmai gyakorlat munkanyelvén.
d) Nyelvvizsga bizonyítvány / nyelvtudást igazoló dokumentum(ok).– A szakmai gyakorlat munkanyelvén min. B2-es szintű, komplex (szóbeli+írásbeli) idegennyelv ismeretelvárt.
e) Fogadólevél (Letter of Acceptance). A fogadólevél meglététől kizárólag azon hallgatók esetében tudunk eltekinteni,akik abszolválás után fognak csak fogadó helyet keresni maguknak, de még végzés előtt be kell nyújtaniuk pályázatukat. Tőlük azt kérjük, hogy amint találtak maguknak fogadó helyet, a fogadó levelet elektronikus formában (színes fotó / szken, hogy látszódjon a kék tollas aláírás és pecsét) az Erasmus+ szakmai gyakorlatos koordinátornak min. 1 hónappal a gyakorlat kezdete előtt e-mailben eljuttatni szíveskedjenek.

4) Határidő
a) Abszolválás előtti szakmai gyakorlatok esetén: a szakmai gyakorlat kezdő dátuma előtt legkésőbb 30 nappal.
b) Abszolválásutáni szakmai gyakorlatok esetén: Őszi félévben abszolválóhallgatóknál a pályázati határidő egységesen adott év január 30./ a gyakorlat kezdete előtt min. 30 nappal amennyiben a mobilitás adott év március 1-nél korábban kezdődik. Tavaszi félévben abszolválóhallgatóknál a pályázati határidő egységesen adott év június 30. /a gyakorlat kezdete előtt min. 30 nappal amennyiben a mobilitás adott év július 30-nál korábban kezdődik.

5) Fogadó hely
a) Csak olyan hallgatók pályázatait áll módunkban elfogadni,akik már rendelkeznek fogadó hellyel, melynek meglétét a cég fejléces papírjára nyomtatott, aláírt, lepecsételt fogadó nyilatkozat pályázati anyaghoz csatolásával igazolni kell.
b) A fogadó hely pályázáskori meglététől csak a végzős hallgatók esetében tudunk eltekinteni,akik az abszolválás előtti pályázat benyújtási határidő sürgető volta miatt esetleg nem tudtak még fogadó helyet találni, és nem rögtön diplomaszerzés után, hanem az azt követő 12 hónapon belül csak később szeretnének élni az Erasmus+ lehetőségével.
c) Mivel fogadó helyet minden esetben a hallgató saját felelőssége találni, ezért azok a hallgatók, akik abszolválás utáni szakmai gyakorlatra terveznek menni, de a pályázáskor még nem rendelkeznek fogadó hellyel, ők is az “Igen” választ legyenek szívesek megadni a Mobility Manager azon kérdésére, hogy tudnak-e maguknak fogadó helyet biztosítani. Az “Igen” válasz megadását követően a a rendszer fel fog tenni néhány kérdést a fogadó helyre vonatkozóan, ezeknél mindenhol azt szükséges beírni, hogy “Abszolválás után keresek fogadó helyet.”

6) Pályázás kiegészítőtámogatásokra:
– szociális támogatás (Bővebb információ jelen honlap “Szociálisan hátrányos helyzetű pályázók figyelmébe” menüpontjában található.)
– tartós betegséggel és/vagy fogyatékossággal élő személyeknek szóló kiegészítő támogatás (Bővebb információ jelen honlap “Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg pályázók figyelmébe” menüpontjában található.)

FIGYELEM: Ösztöndíjat mindenkinek a pénzügyi keret aktuális állása szerint és szerződéskötési sorrendben tudunk biztosítani.

 • European Parliament
 • European Council
 • Council of the European Union
 • European Commission
 • Court of Justice of the European Union (CJEU)
 • European Central Bank (ECB)
 • European Court of Auditors (ECA)
 • European External Action Service (EEAS)
 • European Economic and Social Committee (EESC)
 • European Committee of the Regions (CoR)
 • European Investment Bank (EIB)
 • European Ombudsman
 • European Data Protection Supervisor (EDPS)
 • Interinstitutional bodies 
Az alábbiakban az Erasmus+ szakmai gyakorlati mobilitással kapcsolatos dokumentációs eljárásról olvashat. Kérem, hogy jelen tájékoztató MINDEN pontját figyelmesen olvassa el. Az összes dokumentum sablonját az alul található “Fontos dokumentumok” menüpontból tudja letölteni.

I. INFORMÁCIÓK KIUTAZÁS ELŐTT:

Nagyon fontos, hogy a kiutazás előtti teendőket a mobilitáskezdete előtt legalább 30 nappal kezdje el intézni! A határidő be nemtartásából eredő hátrányos következményekért a Corvinus Egyetem felelősséget nem vállal, melyek adott esetben a támogatott időszak rövidüléséhez és az ösztöndíj csökkenéséhez is vezethetnek.

1) Az Erasmus+ szabályok értelmében minden olyan Erasmus+szakmai gyakorlatnak, mely az abszolutórium megszerzése előtt került megvalósításra, a hallgatói diploma mellékletbe (ún. diploma supplementbe) be kell kerülnie. Ezen felhívás azokra is vonatkozik, akik önkéntes, azaz a BCE tanulmányokhoz nem kötelezően előírt szakmai gyakorlatot teljesítenek az Erasmus+ program keretében. Ezzel kapcsolatosan kérjük, minden esetben vegyék fel a kapcsolatot az illetékes tanulmányi előadóval és szakmai gyakorlatfelelőssel.

2) A mobilitás teljes ideje alatt aktív hallgatói státusz kötelező. Egy adott félévre akkor is be kell iratkozni aktív státuszra, ha csak egyetlen napot is belelóg az érintett szemeszterbe a szakmai gyakorlat. Ez alól a kizárólag nyáron megvalósított gyakorlatok (sem a tavaszi félév hivatalos végébe, sem az őszi félév hivatalos elejébe nem lóghat bele egyetlen nappal sem az Erasmus+ mobilitás), illetve az abszolválás után teljesített gyakorlatok képeznek kivételt. Ellenkező esetben a teljes Erasmus+ösztöndíj visszafizetendő. Győződjön meg róla, hogy hallgatói jogviszonya a fent leírtak szerint az Erasmus+ szabályoknak megfelelő legyen.

3) Adatlap (excel fájl) hiánytalan kitöltése és elküldése az Erasmus+ szakmai gyakorlatos koordinátornak e-mailben.

4) Online nyelvi teszt kitöltése a szakmai gyakorlatnyelvén. Ehhez a linket az adatlap benyújtását követően küldi ki koordinátora az Online Linguistic Support rendszerből. E-mailben fogja megkapni. Érdemes aspam és promóciós levelek mappákat is figyelni, hátha odasorolja e-mail fiókja.Ennek mielőbbi kitöltése azért fontos, mert a teszt eredményét bele kellfoglalni a támogatási szerződésbe.
– Amennyiben szakmai gyakorlatát a saját anyanyelvén fogja végezni, nyelvi teszt kitöltése nem szükséges.

5) Fogadó nyilatkozat (Letter of Acceptance)eljuttatása Erasmus+ koordinátorának e-mailben. A fogadó hely által kék tollal aláírt, lepecsételt, fejléccel ellátott verziójának színes fotóját/szkenjét áll csak módunkban dokumentálni.

6) Európai egészségbiztosítási (kék) kártya elküldése az Erasmus+ szakmai gyakorlatos koordinátornak e-mailben. Elegendő csatolni annak az oldalának a befotózott változatát, melyen a személyes adatok szerepelnek.

7) Baleset- és felelősség biztosítás kötése, mely a szakmai gyakorlat helyszínén és teljes ideje alatt fedezi Önt. Legyen szíves elküldeni a biztosítás(ok) beszkennelt kötvényét e-mailben, mert dokumentálnunk szükséges, a kötvényszámo(ka)t pedig bele kell foglalni támogatási szerződésébe. A kötvénynek a következő adatokat mindenképpen tartalmaznia kell: biztosított személy neve, biztosított időszak kezdete és vége (le kell,hogy fedje a teljes mobilitást), csomag tartalma (baleset + felelősség biztosítás legyen benne), kötvényszám / ügyfélazonosító szám. A felelősség biztosításlényege: a hallgató által a gyakorlati helyen esetlegesen okozott dologi károk (pl. a gyakornok véletlenül eltör egy 1000€ értékű eszközt a cégnél) megtérítését a biztosító fedezi.

Az alábbi módokon intézheti, illetve igazolhatja biztosítását:

a) Saját maga köti valamely biztosító társaságnál, a kötvényt pedig elküldi koordinátorának e-mailben.

b) A fogadó hely biztosítja Önt. Ezt a Training Agreement before the mobility részének Table C táblázatában fel kell tüntetni!

c) Bankkártyájához tartozik biztosítás. Erről kérjen egy igazolást a banktól, mely a fent említett szükséges adatokat (biztosított személy neve, biztosított időszak (le kell, hogy fedje a teljes mobilitást), csomag tartalma (baleset + megfelelőtípusú felelősség biztosítás legyen benne), kötvényszám /ügyfél azonosítószám / bankkártya száma) mind tartalmazza. A legtöbb bankkártyás biztosítás csak 30 / 60 / 90 napos egyhuzamú tartózkodásra szól. Ha ez nem fedi le teljes mobilitását, egy nyilatkozatot legyen szíves csatolni hivatalos formában (keltezve, aláírva, beszkennelve) és azt is elküldeni e-mailben a bank/biztosító által kibocsátott igazolás mellett. A nyilatkozat sablonja letölthető lentről a “Fontos dokumentumok”menüpontból.

d) Az ESN (Erasmus+ Student Network) ajánlott partnere a dr.Walter biztosító társaság, ahol felelősség biztosítás baleset biztosítással együtt és külön is köthető:
Dr. Walterbaleset+felelősség biztosítás
Dr. Walterfelelősség biztosítás

8) Training Agreement Before the mobility részének (dokumentumt 1-2. oldala) kitöltése, aláírása és aláíratása, lepecsételtetése a fogadó hellyel. Ezt követően az Ön és a fogadó hely által kék tollal aláírt, lepecsételt TA-t legyen kedves elküldeni e-mailben Erasmus+ koordinátorának. Kizárólag színes fotót/szkennelt képet áll módunkban elfogadni, hogy látszódjon az eredeti, kék tollas aláírás +pecsét. A BCE-n belüli aláíratást az Erasmus+ koordinátor intézi.

A TA megléte nem előfeltétele a szerződéskötésnek, az utalásnak azonban már igen, így ennek intézését is érdemes mielőbb megkezdeni.

a) Az első oldal tetején lévő adatok kitöltése mindenképpen szükséges.

b) A Table A és Table C részeket a munkáltató tölti ki.

c) A Table B részt Önnek kell kitöltenie. A küldőintézmény (BCE) nem nyújt sem baleset, sem felelősség biztosítást, így ott mindenhol a No-t legyen szíves megjelölni.

d) A Table B részen belül vagy az 1-es, vagy a 2-es, vagy a 3-as altáblázatot kell csak kitölteni attól függően, hogy kötelező szakmai gyakorlatot (1), vagy önkéntes gyakorlatot (2), vagy végzés utáni szakmai gyakorlatot (3)teljesít külföldön. Kötelező szakmai gyakorlat esetén kérjük, hogy az arra megjelölt külön TA sablont (letölthető a “Fontos dokumentumok” menüpontból – ld. alul) legyen szíves használni.

e) A TA-t a következőképpen érdemes intézni: 1.Töltse le a sablont. (Ügyeljen rá, hogy a megfelelő sablont használja: tanév + kötelező/nem kötelező szakmai gyakorlat), 2. Töltse ki a Word dokumentumnak minden olyan pontját, amit Önnek kell kitölteni., 3. Küldje át e-mailben a félig kitöltött word dokumentumot a fogadó helynek, hogy töltsék ki a hiányzó részeket., 4. Fogadó hely nyomtassa ki a dokumentumot, írja alá, keltezze kék tollal és pecsételje le., 5. Fogadóhely küldje vissza Önnek e-mailben a dokumentum színes fotóját/szkenjét 6. Nyomtassa ki és Írja alá, keltezze Ön is kék tollal a TA-t., 7. Juttassa el Erasmus+ szakmai gyakorlat koordinátorának a dokumentum színesen befotózott/beszkennelt példányát e-mailben., 8. Az intézményen belüli aláíratást koordinátora intézi majd.

9) Támogatási szerződés: A támogatási szerződéshez elengedhetetlen az excel adatlap, az online nyelvi teszt, valamint a baleset és felelősség biztosítás megléte, valamint a fogadó nyilatkozatnak elektronikus bemutatása e-mailben. Amint azokat benyújtotta, koordinátora elkészíti támogatási szerződését és kiküldi Önnek e-mailben, melyet legyen szíves elolvasni, átnézni, az adatokat ellenőrizni. Bármilyen ezzel kapcsolatos javítás szükségét időben jelezni szíveskedjen! Az Ön által kinyomtatott, összetűzött, kék tollal keltezett, aláírt szerződés 3 eredeti példányát a koordinátorának kell majd eljuttatnia kiutazása előtt legkésőbb 2 héttel. Mivel szerződést visszamenőlegesen hatályba léptetni nem lehet, a szerződésnek legkésőbb a mobilitás kezdőnapján aláírásra kell kerülnie Ön és az egyetem kötelezettségvállalói által is. Vegye figyelembe, hogy utóbbi akár egy-két hétbe is telhet, ezért a fenti teendőket kiutazása előtt legkésőbb 30 nappal kezdje el intézni.

A határidő be nem tartásából eredő hátrányos következmények a hallgatót terhelik, melyek adott esetben a támogatott időszak rövidüléséhez és az ösztöndíj csökkenéséhez is vezethetnek.

10) Ösztöndíj folyósítása: Az ösztöndíj utalását kizárólag a fenti pontok hiánytalan teljesülését követően áll módunkban elindítani. Az Erasmus+ ösztöndíjat EUR-ban, egy összegben (100%-os előfinanszírozás) folyósítjuk. Ezért is fontos, hogy a fenti határidőket betartsa, mert csak így tudjuk biztosítani, hogy ösztöndíja lehetőség szerint már kiutazása idejére megérkezzen a számlájára. Kérjük, hogy az ügyintézés és az utalás szükséges idejével kalkuláljon, adott esetben készüljön fel rá, hogy a kezdeti időszakban önfinanszírozásra szorulhat.

Erasmus+ ösztöndíj kizárólag olyan időszakra nyújtható, melyet a résztvevő fizikailag a fogadó országban tölt (fizikailag megjelenik munkavégzés céljából a fogadó helyen / távmunka kereteiben dolgozik (home office), és fizikailag a fogadó országban tartózkodik). Erasmus+ keretből nem támogatható bármilyen olyan időszak, melyet résztvevő a fogadó országtól eltérő helyen tölt (pl. visszajön Magyarországra – a rövid hazalátogatások, szabadság nem ebbe a kategóriába tartoznak). Akkor sem, ha ez idő alatt távmunka kereteiben (home office) továbbra is dolgozik.

a) Az Erasmus+ ösztöndíjak folyósítása a Neptun rendszerén keresztül, egy összegben (nem havonta), EUR-ban történik.

b) A támogatást kizárólag olyan bankszámla számra tudjuk elutalni, mely rögzítve van a Neptunban. A banki adatok Neptunban történő rögzítése a hallgató feladata és felelőssége!

c) Kérjük, hogy a Neptunban ugyanazokat a banki adatokat (IBAN kódos számlaszám, pénznem, bank neve, bankcíme, bank BIC/SWIFT kódja) legyen szíves rögzíteni, mint amit a szerződéskötéshez kitöltött excel adatlapban is megadott.

d) A beállítást minél előbb kérjük megtenni, mert nem áll módunkban ellenőrizni, kinél milyen számlaszám szerepel,az utalások automatikusan oda fognak menni, ami be van állítva Neptunban. Ha ez nem az a bankszámlaszám, mint amit az excel adatlapban megadott, akkor is, mert az utalást a Neptun rendszer generálja.

e) Amennyiben a számlanyitás még nem történt meg / külföldön tervez számlát nyitni, azt a szerződéskötéshez szükséges excel adatlapban tudja jelölni („Számlanyitás folyamatban”). Ez esetben az ösztöndíj utalását addig nem indítjuk el, míg nem jelzi Erasmus+ szakmai gyakorlati koordinátora felé, hogy a számlát megnyitotta. Kérjük, a számlanyitást követően a Neptunos beállításokat és koordinátorának értesítését azonnal legyen szíves megtenni. Koordinátorát e-mailben tudja tájékoztatni az excel adatlap banki adatokkal frissített verziójának újbóli megküldésével.

f) Mivel az ösztöndíj EUR-ban kerül folyósításra, érdemes EUR alapú számlaszámot megadni.

g) A számlaszámot IBAN kóddal együtt, de kötőjel, szóköz és egyéb karakterek nélkül szükséges feltüntetni.

h) Fontos, hogy az a számlaszám legyen alapértelmezettnek beállítva, ahova az utalást kéri. Amennyiben egy másik,szintén Neptunban rögzített számlaszámára vár egyéb utalást (pl. tanulmányi ösztöndíjat), az alapértelmezett beállítást az egyes utalások esedékességének megfelelően mindig módosítani szükséges.

i) A bankszámlaszámot Neptunban a következőképpen lehet megváltoztatni, vagy a régihez újat hozzáadni (Ehhez a “Fontos dokumentumok” között talál egy részletesebb segédletet is):

1. Pénzügyek

2. Beállítások

3. Új bankszámlaszám (ki kell pipálni a külföldi rubrikát)

4. Be kell írni az IBAN kódos bankszámlaszámot (ehhez be kell pipálni az IBAN rubrikát) és a bankBIC/SWIFT kódját, valamint – ha engedi a Neptun – a bank nevét és címét is.

5. Mentés (utána már ez lesz aktív, ha módosítás szükséges, akkor a mellette lévő + jelre kattintva lehet javítani az adatokat)

11) Az adott ösztöndíj kategóriákról a Tempus Közalapítvány vonatkozó oldalán tájékozódhat.

a) Szociális támogatás (+100 € / hó):
– Benyújtási határidő: mobilitás kezdete előtt legkésőbb egy hónappal, még a támogatási szerződés megkötése előtt!
– A pályázáshoz szükséges igénybejelentő űrlap letölthető jelen honlap “Szociálisan hátrányos helyzetű pályázók figyelmébe” c. menüpontja alól.

b) Kiegészítő támogatás tartós betegséggel /fogyatékkal élő hallgatók számára:

– A megítélt összeg hallgatónként eltérő lehet, a döntést aTempus Közalapítvány hozza meg egy orvos szakértői csoport bevonásával.
– Évente kétszer van lehetőség pályázni: általában május végén és október végén. Erről előtte megosztásra kerül a pályázati felhívás, de érdemes akkortájt a koordinátornál is érdeklődni, ha érintett és pályázni szeretne.
– A bírálati döntés májusi pályázás esetén általában július végére, októberi pályázás esetén pedig december végére szokott megszületni.
– Kizárólag akkor érdemes pályázni, ha a döntés meghozatalkor (július végén / december végén) van még idő az Erasmus+ támogatási szerződésmódosítására, mert a kiegészítő támogatás szerződésmódosítás által válik hivatalossá, azt követően utalható csak ki. A szerződésmódosítás akár 3-4 hetet is igénybe vehet, hiszen a módosított szerződést külföldről kell visszapostázni, majd még a BCE-n belül is aláírásra kell kerüljön, így erre a típusú támogatásra csak akkor érdemes szerződni, ha a támogatási szerződés legalább augusztus végéig / január végéig hatályos (benne foglalt mobilitási záró dátumig hatályos), hogy a döntéshozatal után még idő legyen a módosítására.
– Mivel a megítélt összegről tételes elszámolás szükséges, mindennemű, a betegséggel kapcsolatos kiadásról meg kell őrizni a számlát, blokkot.


Teendők elkezdésének javasolt ideje tehát: legalább 30 nappal a kiutazás előtt, amikorra már rendelkeznie kell fogadóhellyel is, ellenkező esetben kicsúszhat a határidőből, ezáltal elesik Erasmus+ támogatásának egy részétől/lehetőségétől.

A szerződéskötés feltételei:
– Fogadó nyilatkozat (legalább elektronikusan)
– Baleset és felelősség biztosítás
– Adatlap
– Online nyelvi teszt

Az ösztöndíj átutalásának feltételei:
– Támogatási szerződés megkötése (Ön és az egyetem 2 képviselője által aláírva)
– Eredeti fogadó nyilatkozat
– Training Agreement
– EU kártya

1) Amikor megkezdte szakmai gyakorlatát, legyen szíves elküldeni koordinátorának erről egy, a munkáltató által kiállított, aláírt, lepecsételt, fejléces igazolást (Certificate of Arrival) színesen befotózva/beszkennelvee-mailben,mely tartalmazza a kezdés dátumát is. Beküldési határidő: a mobilitás kezdetét követő maximum egy héten belül.

2) Legyen szíves e-mailben elküldeni Erasmus+ szakmai gyakorlatos koordinátorának a kiutazását igazoló dokumentumokat (vonatjegy / buszjegy / repülőjegy / beszálló kártya / egyéb). Nagyon fontos, hogy egy olyan dokumentum legyen, melyből kiderül az utas neve, az utazás pontos napja, valamint az utazás célállomása.

3) Győződjön meg róla, hogy hallgatói jogviszonya az Erasmus+ szabályoknak megfelelő legyen: még tanulmányokat folytató hallgatók esetén aktív hallgatói státusz kötelező(akik már abszolváltak, azokra ez értelemszerűen nem vonatkozik).

4) Hosszabbítás:

a)Amennyiben menet közben úgy állapodnak meg munkáltatójával, hogy továbbalkalmazzák Önt, ezért szeretné meghosszabbítani mobilitását, jelezze koordinátora felé hosszabbítási szándékát egye-mailben. Mivel a szerződésmódosítás folyamata időigényes, ennek határideje: az eredeti szerződésbe foglalt mobilitási záródátum előtt legkésőbb egy hónappal. Ha az intézményi támogatási keret és a rendelkezésére álló max. 12 Erasmus+ hónap engedi, valamint az abszolválást követő max. 12 hónapot, illetve az aktuális tanév Erasmus projektjének záró dátumát nem lépi túl a hosszabbítás, a plusz időszakra is tudunk nyújtani anyagi támogatást.

A hosszabbításhoz szükséges teendők:

b)Szükség lesz egy új, a korábbihoz hasonló (fejléces, lepecsételt, aláírt) fogadó nyilatkozatra, melyen a munkáltató igazolja, hogy tovább alkalmazzák Önt. Az új, meghosszabbított záródátum szerepeljen rajta. Ennek színes befotózott/beszkennelt példányát a programkoordinátornak kell eljuttatni e-mailben.

c) A Training Agreement During the mobility részét (dokumentum3. oldala) ki kell töltetni a fogadó hellyel leegyeztetve, majd 1 példányban kinyomtatni és kék tollal aláírni(Ön is és a fogadó hely is – ők pecsételjék is le, a BCE-s aláírást majd koordinátora intézi) és eljuttatni koordinátorának e-mailben a dokumentum színesen beszkennelt/befotózott másolatát.

d) Legyen szíves meghosszabbítani baleset- és felelősségbiztosítását vagy kötni egy újat a plusz időszakra. Bármelyik opciót is választja, tudnia kell valamilyen, a biztosítási társaság által kiállított szerződéssel, kötvénnyel igazolni ennek meglétét. A kötvényt e-mailben legyen szíves elküldeni Erasmus+ szakmai gyakorlatos koordinátorának.

e)Amint elvégezte a fent részletezett, hosszabbításhoz szükséges teendőket,koordinátora elkészíti szerződésmódosítását,és e-mailben elküldi Önnek, melyből 3 aláírt példányt kell majd eljuttatnia az irodába. Mivel addigra már kint tartózkodik, ezt nagy valószínűséggel csak postán fogja tudni megtenni, ami tovább lassítja a folyamatot. Szerződést módosítani csak az eredeti szerződés hatályossági ideje alatt lehet (visszamenőlegesen nem!), mely a mobilitás eredeti záró napjáig tart. Ez azt jelenti, hogy addigra a fenti teendőket teljesítenie kell, az Ön által aláírt módosításnak meg kell érkeznie koordinátorához, valamint az egyetem képviselőinek is alá kell írnia a módosítást. Ahhoz, hogy ez mind időben megtörténhessen, nagyon fontos, hogy betartsa a fent megadott határidőt (legkésőbb egy hónappal mobilitása eredeti záró dátuma előtt indítsa el a hosszabbítási folyamatot)! Ellenkező esetben kérelmét nem biztos, hogy figyelembe tudjuk venni.

f)Ezt követően – amennyiben előzetes egyeztetés alapján az intézményi támogatási keret ezt lehetővé teszi – folyósítjuk Önnek a meghosszabbított időszakra járó kiegészítő ösztöndíjat is. Fontos, hogy ennek esedékessége idején gondoskodjon arról, hogy a Neptunban az a számlaszáma legyen alapértelmezettként beállítva, ahova Erasmus+ ösztöndíját kapni szeretné.

g)Legyen szíves bejelentkezni az Online Linguistic Supportrendszerébe, ahol kiutazása előtt az online nyelvi tesztet kitöltötte(elfelejtett jelszó esetén új jelszó kérhető e-mailben), majd módosítsa mobilitásának záró dátumát a meghosszabbítás szerint, hogy az OLS ne küldjön ki idő előtt nyelvi tesztet Önnek.

1) Részvételi igazolás: Mobilitása végén legyen szíves kitöltetni, kék tollal aláíratni és lepecsételtetni a Training Agreement After the mobility részét munkáltatójával, majd eljuttatni annak színesen beszkennelt/befotózott példányát koordinátorához e-mailben. Nagyon fontos: A kiállítás dátuma nem lehet korábbi a dokumentumon leigazolt mobilitási záró dátumnál. Benyújtás határideje: legkésőbb két héttel a szakmai gyakorlatbefejezését követően. Ez fogja igazolni kint tartózkodásának megvalósult hosszát is, mely összevetésre kerül a támogatási szerződésbe foglalt támogatott napok számával.Amennyiben több,mint 5 nappal rövidebb időt igazol lemunkáltatója, a fel nem használt napok után visszafizetési kötelezettsége keletkezik.Amennyiben a leigazolt napok száma nem éri el az Erasmus+ szakmai gyakorlati programban minimálisan előírt 60 napot (figyelem az Erasmus+ programban minden hónap egységesen 30 naposnak számolandó!), úgy teljes ösztöndíját vissza kell térítenie.
– Dokumentumbenyújtási határideje: legkésőbb két héttel a szakmai gyakorlatbefejezését követően.

2) Erasmus+ ösztöndíj kizárólag olyan időszakra nyújtható, melyet a résztvevő fizikailag a fogadó országban töltött (fizikailag megjelenik munkavégzés céljából a fogadó helyen / távmunka kereteiben dolgozik (home office), és fizikailag a fogadó országban tartózkodik). Erasmus+ keretből nem támogatható bármilyen olyan időszak, melyet résztvevő a fogadó országtól eltérő helyen tölt (pl. visszajön Magyarországra – a rövid hazalátogatások, szabadság nem ebbe a kategóriába tartoznak). Akkor sem, ha ez idő alatt távmunka kereteiben (home office) továbbra is dolgozik. A fizikailag kint töltött időszak igazolásaképpen legyen szíves e-mailben csatolni a TA after the mobility mellé olyan kiegészítő dokumentumokat is(repülőjegy / vonatjegy / buszjegy / beszállókártya), melyek bizonyítják kiutazásának és hazautazásának pontos idejét. Ezeket mindenképpen őrizze meg!

3) Az Online Linguistic Support rendszere automatikusan kiküld majd Önnek egy 2. nyelvi tesztet, melyet legyen szíves kitölteni maximum 1 héten belül. Figyelem: érdemes a spam és promóciós levelek mappát is figyelni. Ha nem találja a levelet, érdemes közvetlenül az OLS oldalon bejelentkezni(elfelejtett jelszó esetén új jelszó kérhető e-mailben), és úgy kitölteni a 2.nyelvi tesztet. A kitöltésről legyen szíves e-mailben tájékoztatni koordinátorát, mert a rendszernem küld erről értesítőt.
Határidő: legkésőbb két héttel a szakmai gyakorlat befejezését követően.
– Amennyiben az első nyelvi teszten C2-es szintet ért el,második nyelvi teszt kitöltése nem szükséges, a rendszer nem küld linket.
– Amennyiben a munkanyelv megegyezett az anyanyelvével, miáltal a mobilitás előtt nem kellett online nyelvi tesztet kitöltenie, úgy a mobilitás utáni nyelvi tesztet sem kell kitöltenie.

4) Fog kapni e-mailben egy linket, mely az ún. EU-survey-hez vezet.Azt is legyen szíves kitölteni maximum egy héten belül, majd értesíteni koordinátorát a kitöltésről. Figyelem: érdemes a spam és promóciós levelek mappát is figyelni.Az e-mailt a következő e-mail címről fogja kapni: replies-will-be-discarded@ec.europa.eu.
–Határidő: legkésőbb két héttel a szakmai gyakorlat befejezését követően.

5) Legyen szíves írni egy úti riportot Erasmus+ szakmai gyakorlati mobilitásáról, melyet feltölthetünk az egyetem honlapjára. A beszámoló célja: jövőben kiutazó Erasmus+ hallgatók segítése ötletekkel,tanácsokkal, valamint hasznos információk és megszerzett tudás megosztása az egyetem polgáraival. A beszámolókat e-mailben várjuk .doc vagy .pdf formátumban csatolva. A beszámoló kitöltendő sablonja, valamint a hozzá tartozó kitöltési útmutató a letölthető a “Fontos dokumentumok” menüpontból (lsd. alább).
– Benyújtási határidő: mobilitás vége után két héten belül.

6) Az Erasmus+ szabályok értelmében minden olyan Erasmus+ szakmai gyakorlatnak, mely az abszolutórium megszerzése előtt került megvalósításra, a hallgatói diploma mellékletbe (ún. diploma supplementbe) be kell kerülnie. E felhívás azokra is vonatkozik, akik önkéntes, azaz a BCE tanulmányokhoz nem kötelezően előírt szakmai gyakorlatot teljesítenek az Erasmus+ program keretében. Ezzel kapcsolatosan kérjük, minden esetben vegye fel a kapcsolatot az illetékes tanulmányi előadóval és/vagy szakmai gyakorlat felelőssel, és legyen szíves gondoskodni róla, hogy Erasmus+ szakmai gyakorlata bekerüljön diploma mellékletébe.

Nyilatkozat bankkártyás baleset és felelősség biztosítás mellé
Letter of acceptence_template
Bankszámlaszám rögzítése a Neptunban_útmutató
Certificate of arrival_template
Certificate of Departure_template
Erasmus szakmai gyakorlat beszámoló űrlap
Erasmus szakmai gyakorlat beszámoló – kitöltési útmutató
Training Agreement_template_2019-2020_for compulsory traineeships
Training Agreement_template_2019-2020
adatlap Erasmus+ szakmai gyakorlatos támogatási szerződéshez
Részvételi igazolás – Confirmation of Completion – TA after the mobility – 2020-21
Erasmus Training Agreement kötelező szakmai gyakorlathoz_2020-21
Erasmus Training Agreement_2020-21
Vágólapra másolva