Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Részképzésre kiutazó hallgatók


Munkatársaink elérhetőségei:

Központi e-mail cím: corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu


Pályáztatás és tanulmányi ügyek (LA ügyintézés és Transcriptek):

Oli Tímea
tel.: +36 1 482 5044
cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8., E.148

Lévai Blanka  
tel:+36 1 482 5044
cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8., E.148

Szerződéskötés, ösztöndíjak, Campus Mundi intézményi jóváhagyás:

Kocsi Károly
tel.: +36 1 482 5438
cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8., E.165  

Fogadóórák (személyes ügyfélfogadásra átmeneteli nincs lehetőség)
hétfő: 13.00-15.00
szerda: 09.00-12.00
péntek: 10.00-12.00    
Cél az Erasmus programban pályázni jogosult BCE hallgatók számára Erasmus külföldi részképzési lehetőség biztosítása, valamint ehhez kapcsolódóan pénzügyi támogatás (Erasmus ösztöndíj) nyújtása a 2021/2022-es tanévben.  

Érdemes végiggondolni a teljes tanulmányi időszak (bachelor, master, PhD) alatt tervezett külföldi tanulmányokat és szakmai gyakorlatokat, hiszen az Erasmus+ program keretében tanulmányi szintenként összesen 12 hónap áll a hallgatók rendelkezésére külföldi részképzés és szakmai gyakorlat céljából:

  • 3-12 hónapos tanulmányi célú, és/vagy
  • 2-12 hónapos szakmai gyakorlati célú mobilitás időszakokban.

A korábbi Erasmus programban eltöltött időszak is beleszámít a 12 hónapos időkeretbe.

Kiegészítő támogatásra pályázhatnak:

  • fogyatékkal élő és tartósan beteg hallgatók
  • szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók
Erasmus Student Charter
Külföldi részképzési szabályzat
Confirmation form of studies
Hosszabbítási kérvény
Kötelező Melléklet
Learning Agreement
Erasmus+ Learning Agreement Minta
Erasmus Guide ENG
Erasmus Guide HUN

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg nyertes Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók, oktatók és az Egyetem nem oktató beosztású, adminisztratív munkatársai pályázhatnak kiegészítő támogatásra az Erasmus+ program keretében a 2020/2021-es tanévben.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. szeptember 28. (2020 októbere után megvalósulómobilitás esetén)
2021. január 18. (2021 február után megvalósulómobilitás esetén)


A pályázatot a Tempus Közalapítvány bírálja el. 

Fontosabb dokumentumok

SN_pályázati felhívás_2020
SN_igenybejelentő lap

A szociálisan hátrányos helyzetű és Erasmus+ ösztöndíjban részesülő hallgatók a Tempus Közalapítványnál kiegészítő támogatásra pályázhatnak a 2020/2021-es tanévben az alábbiak szerint. Tanulmányi mobilitás esetén az összeg 200,-EUR/hó.

  A pályázat benyújtásának határideje: 

 TANULMÁNYI MOBILITÁS ESETÉN:

 A 2020/2021. tanévi őszi félév kiutazásaira vonatkozó igénylőlap benyújtásának határideje:2020. június 19. 

A 2020/2021. tanévi tavaszi félév kiutazásaira vonatkozó igénylőlap benyújtásának határideje: 2020. október 26. 

 SZAKMAI GYAKORLAT ESETÉN: 

 Erasmus+ szakmai gyakorlat esetén folyamatosan lehet pályázni kiegészítő szociális támogatásra. 

 A szociális támogatásra vonatkozó pályázatot az Erasmus+ szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázati anyaggal együttesen szükséges benyújtani a BCE Erasmus+ szakmai gyakorlat koordinátorának.Ennek határideje: 

a) Abszolválás előtti szakmai gyakorlatok esetén: a szakmai gyakorlat kezdő dátuma előtt legkésőbb 30 nappal. 

b) Abszolválás utáni szakmai gyakorlatok esetén: 2020. tavaszi félévben abszolváló hallgatóknál a pályázati határidő egységesen 2020.06.30. VAGY a gyakorlat kezdete előtt min. 30 nappal, amennyiben a mobilitás 2020.07.30-nál korábban kezdődik. 2020. őszi félévben abszolváló hallgatóknál a pályázati határidő egységesen 2021.01.30. VAGY a gyakorlat kezdete előtt min. 30 nappal, amennyiben a mobilitás 2021.03.01-nél korábban kezdődik.

 

Fontosabb dokumentumok

Erasmus_szocialis palyazat_2020
Erasmus_szocialis_igenybejelento_2020
GYAKORI KÉRDÉSEK:
Az alábbi szempontokat a Hallgatói Szolgáltatások szervezeti egység ösztöndíjakkal foglalkozó csoportja igazolja le:
– “A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott.”
 – “Rendszeres szociális ösztöndíj”
– “Rendkívüli szociális ösztöndíj”
– “Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült.”
– „Bursa Hungarica” (önkormányzat is leigazolhatja)

Az igazolást az osztondij@uni-corvinus.hu e-mail címen szükséges kérelmeznie.
Az igényléshez a Neptun rendszerében megegyező adataival kitöltött és aláírt pályázati lapot is szükséges mellékelni.
Számítson rá, hogy néhány munkanapba beletelhet a dokumentum ellenőrzése és az aláírásának átfutása.
A rendkívüli időszakban a megváltozott munkakörnyezet miatt hivatalos e-mailen keresztül tudunk jóváhagyást és igazolást kiadni.
Nem. A kiegészítő támogatás csak abból a pályázati keretből (forrásból) adható, amelyikben a hallgató ösztöndíjas státuszt kap.
Az Erasmus+ szociális alapú kiegészítő támogatás csak az Erasmus+ ösztöndíjjal kiutazó hallgatók részére adható.
A Campus Mundi pályázat esetében Campus Mundi szociális kiegészítő támogatásra, illetve fogyatékkal vagy tartós betegséggel élők számára szóló Campus Mundi kiegészítő támogatásra lehet pályázni a Tempus Közalapítványnál.
Elegendő csak a saját adatait kitölteni géppel, illetve azt a szempontot megjelölni (hogy melyik évben kapta utoljára az adott támogatást), amit leigazoltat.
Az igazoló fél részét az igazolást nyújtó személynek/szervezetnek szükséges kitöltetni. 
Sajnos sem a tavalyi, sem pedig a Campus Mundihoz tartozó pályázati nyomtatványokat nem tudjuk elfogadni, hiába hasonlít a formanyomtatvány.

Az Erasmus országba kiutazó, de Campus Mundira pályázók esetében azt szoktuk tanácsolni, hogy érdemes pályázni az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatásra is. Ha valamilyen oknál fogva mégsem nyerné el a Campus Mundi ösztöndíjat, akkor ez megmaradhat egyfajta “biztonsági tartalékként” az ERASMUS+ alaptámogatás mellé. Amennyiben a Campus Mundi ösztöndíjat elnyeri, akkor az ahhoz tartozó szociális támogatást kaphatja meg, amit Ön már korábban megpályázott a Tempus Közalapítványnál.
A saját (Neptunban is megtalálható) 7-essel kezdődő, 11 db számjegyű OM azonosítóját.
Elegendő egy szempontot leigazolni, hogy formailag és tartalmilag is megfeleljen a pályázat.
Kiegészítő támogatásra igénylést csak az nyújthat be, aki a felhívásban szereplő szempontok egyikének megfelel és ezt az űrlapon leigazoltatja.
Amennyiben az űrlapon feltüntetett szempontok egyikének sem felel meg, akkor sajnos a pályázat formailag nem megfelelő és nem fogadható el.
Normál esetben a lakcímkártya bemutatásával a Hallgatói Szolgáltatások Mobilitási csoportjának az Erasmus koordinátorai le tudják igazolni Önnek személyesen a nyitvatartási időben. A rendkívüli időszak alatt személyes ügyintézésre nincs lehetőség, így azt javasoljuk, hogy az elektronikusan kitöltött pályázati ív mellé a lakcímkártya képét is töltse fel a pályázata mellé.
A pályázati kiírás határidejét követő 1-2 hónapban várhatnak végleges eredményeket, amelyről értesítést fogunk küldeni minden érintett, kiutazó hallgatónak.
Vágólapra másolva