Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Kiutazó egyetemi személyzet

A személyzet mobilitásának célja, hogy az intézmény elsősorban adminisztratív állományában dolgozó kollégáinak képzési célú mobilitását elősegítse, a támogatott a mobilitás során az egyetem egésze számára hasznosítható tapasztalatokat, jó gyakorlatokat szerezzen. Pályázhat oktató is, amennyiben nem oktatási, kutatási, kapcsolatépítési, illetve oktatási szakterülettel kapcsolatos szakmai továbbképzési tevékenység megvalósítását tervezi.

A munkatársak képzésének általános célja háromféle támogatási módon történhet:

1. Felsőoktatási intézmény munkatársainak mobilitása egy külföldi vállalathoz vagy vállalat munkatársának mobilitása egy felsőoktatási intézménybe

Miért? Tudástranszfer és gyakorlati készségek fejlesztése miatt, ennek sokféle formája lehet: szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.

2. Adminisztratív és más nem oktató munkatársak mobilitása egy külföldi partner felsőoktatási intézményhez

Miért? Tapasztalatszerzés, jó gyakorlatok azonosítása és átvétele, jelenlegi munkakör betöltéséhez szükséges készségek továbbfejlesztése.

3. Oktatók mobilitása egy külföldi partnerintézményhez, hogy képzésben részesüljenek.

Várjuk azon adminisztratív területen dolgozó kollegák jelentkezését, akik a2019/2020-as tanévben az Erasmus+ Program keretében szeretnének személyzetimobilitásban részt venni.

Az Erasmus+ Program pályázati feltételeit kérjük, hogy a Tempus Közalapítvány weboldalán (link a szöveg alatt)mindenképpen olvassák el! 

A legfontosabb tudnivalók a következők:

1. A mobilitás időtartama minimum 2, jellemzően 5-10, és legfeljebb 30 nap lehet.Az ezt meghaladó egyedi utazási igény (dékáni vagy rektorhelyettesi) döntésalapján maximum 60 napra kiterjeszthető utazással együtt, tehát összesenlegfeljebb 60 napra igényelhető támogatás.

2. A megélhetési támogatás mértékét az határozza meg, hogy mely fogadóországba és milyen időtartammal valósul meg az utazás (az eltöltött napok számaaz oda- és visszautazás napjával együtt értendő).
A támogatás teljes összegét a fogadóország napi megélhetési támogatási rátája(országcsoportonként eltérő) szorozva a mobilitási napok számával, plusz a kilométeralapú utazási költség összege (Budapest és a fogadó város közötti távolságlégvonalban) adja meg.

3. Személyzeti mobilitással a kiutazók lehetséges célállomásai és szakmaicéljai:
– külföldi vállalkozások, kormányzati, nem kormányzati szervek, szövetségek,kamarák, non-profit szervezetek, kutatóközpontok – vállalati kapcsolatokerősítése, szakmai gyakorlatok szervezése érdekében;
– partneregyetemek, oktatási intézmények – jó gyakorlatok átvétele és/vagytréningen való részvétel okából

4. Az Erasmus+ személyzeti mobilitásnak nem feltétele a fogadó fél és aBudapesti Corvinus Egyetem között fennálló Erasmus+ intézményközi szerződés.

5. A partner intézmények által megszervezésre kerülő Staff week-ekprogramja az Imotion című, alább található weboldalon érhető el érhető el.

 

A 2019-20-as tanévben az Erasmus+ személyzeti mobilitásokra a jelentkezőknek hóvégi jelentkezési határidővel lesz lehetőségük pályázatuk benyújtására. Az online jelentkezési felületen havonta, -első körben- a pályázat meghirdetésétől 2019. november 30-ig lehet pályázni. A folyamatosan benyújtható pályázatok értékelésére és a pályázati döntés meghozatalára havonta, a hónap utolsó napját követő három munkanapon belül kerül sor.

· A jelentkezési lap kitöltése és beküldése után, a mobilitás megvalósításának dátumai a későbbiekben csak az eredetinél későbbi időszakra módosíthatók.

· A pályázatra való jelentkezéskor a tervezett mobilitás legkorábbi kezdő dátuma a jelentkezés dátumának hónapját követő második hónap 16-a lehet.

· A tanév folyamán bármely hónapban benyújtható pályázat a fenti megkötés figyelembevételével.

· Ebben a pályázati ciklusban legkésőbb 2020. szeptember 30-ai visszautazási dátummal megvalósuló szakmai utakra van mód pályázat benyújtására az Erasmus+ oktatói és személyzeti mobilitás programra vonatkozó Tempus Közalapítvány által meghatározott szabályokkal összhangban.

A jelentkezési határidőt követő időszak a megvalósítandó szakmai úthoz szükséges ügyintézéssel zajlik. 

A pályázás menete című folyamatleírásban (dokumentum a szöveg alatt) minden kiutazó megtalálja a mobilitás ügyintézésének lépéseit.

 

Kapcsolattartó: Csentős Beáta, Nemzetközi koordinátor
Hallgatói Szolgáltatások, E.159 iroda
e-mail: staffmob@uni-corvinus.hu
Telefon: +36 1 482 5389

 

A pályázás menete
Vágólapra másolva