Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

University of Passau

Kettős mester diploma program a BCE és a Passaui Egyetem együttműködésében
A Budapesti Corvinus Egyetem Német Nyelvű Gazdálkodástudományi Képzési Központja (DSG) kettős mester diploma (DD) programot működtet a Passaui Egyetemmel. A program mindkét egyetemen elérhető, az egyetem gazdálkodástudományi mesterképzésében részt vevő hallgatók számára megpályázható. A Corvinus Egyetemen ez bármely gazdálkodástudományi mesterképzés hallgatójára érvényes. A kiválasztott hallgatók részvétele a DD programban a küldő egyetem mesterképzésének első félévét vagy első évét követően, a fogadó intézmény mesterképzésének őszi és tavaszi félévében, egybefüggően valósul meg. A hallgatók a DD program sikeres teljesítése esetén mindkét egyetem oklevelét megszerzik.

A programban való részvétel feltételei a Corvinus Egyetem hallgatói számára:
  • Legalább 10 teljesített ECTS kredit német nyelvű tantárgyakból, amelyet a hallgató a BCE gazdálkodástudományi BA vagy MA képzésében szerzett (ezek jellemzően a DSG által kínál tantárgyak). Az összesen legalább 10 kredit értékű átlaga nem lehet rosszabb, mint 2,3 (a német osztályozási rendszer szerint).
  • Amennyiben a hallgató rendelkezik alapszakos DSG Zeugnis-szal, ennek átlaga nem lehet rosszabb, mint 2,3 (a német osztályozási rendszer szerint).
  • Német C típusú középfokú nyelvvizsga
  • Német nyelvű önéletrajz, Europass formátumban
  • Motivációs levél német nyelven, 1 oldal
  • A hallgató BA diplomájának átlaga nem lehet rosszabb, mint 3,5 (a magyar osztályozási rendszer szerint).
  • Szóbeli meghallgatás német nyelvből, a szakmai motiváció alapján.
  • A pályázatok elbírálása a DSG saját elbírálási rendszere alapján történik, amelyben az alapszakos DSG Zeugnis megléte és eredménye kiemelt szempont. Az elbírálási rendszer szellemét tekintve összhangban áll az Erasmus pályázat pontozási módszerével. Előnyt jelent a DSG munkájában való részvétel, például a demonstrátorként végzett aktív munka.

A programban való részvétel feltételeit a Passaui Egyetem hallgatói számára a Passaui Egyetem határozza meg. Esetükben a megfelelő tanulmányi eredményeken túlmenően, az angol nyelvtudás igazolása szükséges.

A program jellemzői
A kettős diploma program nappali munkarendben valósul meg, teljes időtartama két évA képzés nyelve a Corvinus Egyetem hallgatói számára Passauban elsősorban a német, a Passaui Egyetem hallgatói számára Budapesten elsősorban az angol. A program elvégzésének és a kettős diploma megszerzésének feltétele, hogy a hallgató a Magyarországon töltött félévei során a Corvinus Egyetemen összesen legalább 60 (félévenként 30 kredit, a BCE kreditértékei szerint), a Passaui Egyetemen töltött félévei során szintén összesen legalább 60 kreditet szerezzen (félévenként 30 kredit, a passaui kreditértékek szerint). A mesterképzés során összesen megszerzett kreditek száma mindkét egyetem számításai szerint el kell, hogy érje a 120 kreditet (egy kredit átlagban 30 munkaórát jelent).

A hallgató a fogadó egyetemen csak a képzési szintjének megfelelő – tehát mesterszintű – tárgyak közül választhat. A hallgató köteles a felvett tárgyak követelményét a szakfelelőssel és a DSG vezetésével a kiutazás előtt egyeztetni, elfogadtatni. A kettős diploma programban való részvételreösztöndíj igényelhető (Erasmus két félévre, vagy DAAD egy félévre és Erasmus a másik félévre). A programban való részvételnek a támogatás nem feltétele, felvétel esetén ösztöndíj nélkül is teljesíthetőek a félévek.A diplomamunkával és az államvizsgával kapcsolatos követelményeket a hallgató a küldő egyetemen, annak szabályai szerint teljesíti.

A diplomamunka nyelve német vagy angol. A Corvinus Egyetem hallgatói a diplomamunkát német nyelven védik meg, minden más tekintetben mesterszakjuk szabályai irányadóak.

A képzés eredménye
A gyakorlat igazolja, hogy a kettős diploma program eredményeként megszerezhető két mester diploma a lehető legjobban készíti fel a hallgatókat a nemzetközi gazdasági élet, különösen a német és magyar érdekeltségű cégek által támasztott kihívásokra. A kettős diploma programot elvégzett hallgatóink kiválóan érvényesülnek mind Magyarországon, mind külföldön, szakmai karrierjük során.

Kapcsolódó dokumentumok

Passau Doppel tájékoztató 2020/21

Kérdés esetén keressék:

Dr. Zsóka Ágnes agnes.zsoka@uni-corvinus.hu
E épület, E.175.1
Telefon: +36 1 482 5150 • Mellék: 5150
A Passauban töltött féléveim során igazán különleges élményben volt részem. Már első látásra teljesen beleszerettem ebbe a gyönyörű kis városba. Az atmoszféra, amely az egész várost körülveszi nagyon kellemes, a belvárosban rengeteg hangulatos bár, kávézó és étterem található. Az egyetemi campus az Inn partján helyezkedik el, így az ember mindig közel érezheti magát a természethet, még akkor is, amikor másik 200 diáktársával ül egy előadáson. Az egyetemi élet nagyon élénk, mindig van valamilyen érdekes workshop vagy előadás, amire érdemes ellátogatni. A félév kezdetén megrendezésre kerülő orientációs hetek színes programokat ajánlanak, és remek lehetőséget teremtenek arra, hogy megismerjük a többi külföldi hallgatót. Számomra ez a nemzetközi közegben való élés a legnagyobb élmény, és nagyon örülök, hogy ezt átélhettem. Biztos vagyok benne, hogy amint véget ér ez az időszak, életem végéig emlékezni fogok rá és hiányolni fogom 🙂
A német nyelv, a német kultúra és maga Németország voltak a fő motivációm a kettősdiploma program választása során. Amint megláttam ezt a lehetőséget tudtam, hogy szeretnék részt venni benne. Egy évet kellett várnom a döntésem után, mire elkezdhettem tanulni a Passaui Egyetemen, de megérte. A mesterképzésem alatt ebben az egy évben fejlődtem a legtöbbet és a külföldi tanulásnak köszönhetően sikerült különböző megközelítésből is egyes elméleteket elsajátítanom. A csoportmunkák során különböző nemzetiségekkel dolgoztam együtt, amely során megtapasztaltam, hogy hogyan tudok a legjobban és a leghatékonyabban más nemzetiségekkel együttdolgozni, amire eddig még nem volt lehetőségem, viszont úgy érzem, hogy nagyon fontosan, amennyiben szeretnék egy megfelelő szakember lenni a karrierem során. Attól függetlenül, hogy Németországban voltam nagyon sokat fejlődött az angol nyelvtudásom is. A szabadidőmben munkát vállaltam, hogy kipróbáljam magam a német munkaerőpiacon, amennyiben a későbbiekben szeretnék Németországban dolgozni, így sikerült a német munkahelyi kultúrát is megismernem. Természetesen a külföldi életnek és tanulásnak vannak nehezebb időszakai is, de ezekben a helyzetekben sikerült még jobban megismernem magam és a határaimat, illetve a magyar koordinátorunk minden helyzetben segített és támogatott. Összességében mindenkinek ajánlani tudom ezt a lehetőséget mert egy életre szóló élmény mind a mindennapi élet, mind a karrier tekintetében.
Azért választottam ezt az egyetemet, mert a német kettős diploma programhoz tartozó egyetem és nagyon szimpatikus volt ez a program, mert szorosan illeszkedett a tanulmányaimba. Életre szóló barátságokat kötöttem és segített az önfejlődésemben, mert megtanultam magamról, hogy bármilyen élethelyzetben képes vagyok megállni a saját lábamon. Mindenkinek javaslom a külföldön tanulást, aki szeretne igazán jól megismerni egy másik kultúrát és beszélni a nyelvüket, valamint aki szívesen kipróbálná a saját határait és életre szóló kalandokat gyűjtene.
Vágólapra másolva