Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

University of Bamberg

A kettős diplomát adó képzési programban a Corvinus „Alkalmazott Közgazdaságtan” szakon tanuló, valamint a bambergi egyetem„European Economic Studies” szakos hallgatói vehetnek rész. A kettős diplomát adó képzésben résztvevő hallgatók részére abambergi egyetemen eltöltött idő alatt az oktatás nyelve német, míg a bambergi egyetem kettős diplomát adó képzésben résztvevő hallgatóirészére a Budapesti Corvinus Egyetemen eltöltött időszakban az oktatási nyelv angol.

Minden akadémiai évben 5-5 hallgató vehet részt a képzésben. A hallgatók két szemesztert töltenek a külföldi partneregyetemen. Akülföldi tanulmányi idő alatt a hallgatók beiratkoznak az adott partneregyetemre, ott a szóban forgó intézmény hallgatóinak jogi státuszátkapják és az ott érvényes szabályok vonatkoznak rájuk is. Mindkét intézmény együttműködése alatt arra törekszik, hogy olyan ösztöndíjlehetőségeket, pénzügyi támogatási forrásokat találjon, amelyek hozzájárulhatnak a kettős diplomát adó képzési program megélhetésiköltségek fedezéséhez a társintézményben eltöltött szemeszterek alatt (pl. ERASMUS mobilitási program, DAAD támogatás stb.).

Azok a hallgatók, akik a közös képzést sikeresen teljesítik, megszerezhetik a BCE BSc in „Applied Economics” és a bambergi egyetemBachelor of Arts (B.A) in „European Economics Studies” végzettséget.

Vágólapra másolva