Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Részképzésre kiutazó hallgatók

RÉSZKÉPZÉSIPÁLYÁZAT A CORVINUSON:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy CampusMundi külföldi részképzésre vonatkozó pályázati felhívás kiírásra került a 2020-2021-estanévre vonatkozóan.

ALAPFELTÉTELEK:

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tempus Közalapítványnál pályázatot kizárólag amagyarországi, konvergencia régióban állandó lakóhellyel rendelkező hallgatónyújthat be.
Tehát a Budapest és Pest megyei lakcímmel rendelkezők ebben atanévben nem tudnak Campus Mundi ösztöndíjra pályázni.

I. Erasmus+ ország és fogadóhely esetén:

–Előfeltétele: nyertes BCE pályázat,

– Egyszemeszteres részképzés: Max. 5 hónapra kapható CM ösztöndíj.
Amennyiben CM-s a hallgató és 5 hónapnál hosszabb amobilitása, az 5 hónap feletti időszakra nem kaphat kiegészítő támogatást(Erasmust sem!).

– 2szemeszteres részképzés esetén: 2 külön pályázatot szükséges benyújtani – egyet őszre+ egyet tavaszra. Félévenként maximum 5-5 hónapra kapható CM támogatás.

– Ha egykülföldi szemeszter hosszabb, mint 5 hónap, érdemes kalkulálni, mivel járjobban: Erasmus+ ösztöndíj a teljes kint létre vagy CM támogatás 5 hónapra.

II. Bilaterális (NEM Erasmus+ ország) fogadóhely esetén :

–Előfeltétele: nyertes BCE pályázás (főpályázat)

– Egyszemeszteres részképzés: Max. 5 hónapra kapható CM ösztöndíj.
Amennyiben ahallgatónak 5 hónapnál hosszabb a mobilitása, az 5 hónap feletti időszakra nemkaphat kiegészítő támogatást.

A TempusKözalapítvány döntése alapján nem Erasmus+ célország esetén tanévente egypályázat nyújtható be külföldi részképzésre legfeljebb 5 hónap időtartamra.

III. Freemover mobilitás (Erasmus+ és bilaterális országbanis lehet):

–Előfeltételei:  1. Fogadó egyetem által aláírt,lepecsételt Letter of Acceptance

                          2. Mindháromfél által aláírt, lepecsételt LearningAgreement


PÁLYÁZAT MENETE:

INTÉZMÉNYIHATÁRIDŐ:  2020. május 22. (2020/2021-es tanév Erasmus+ és bilaterális mobilitásokra egyarántvonatkozik!)

Figyelem! A pályázat csak a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséigelérhető! A Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot a pályázatok azonnali hatályúfelfüggesztésére.

   – Mind az őszi, mind pedig a tavaszi félévben kiutazó hallgatókbeadhatnak pályázatot!

   – Akik az egész 2020/2021-es tanévet egy fogadó egyetemen töltik, 2 dbCM pályázatot kell benyújtani! (Őszi és Tavaszi félévre is)

   – Akik 2020 őszén és 2021 tavaszán is külföldi részképzésen lesznek, dekét eltérő egyetemen/országban, szintén két különböző pályázatot kellbenyújtaniuk!

  – Azon mesterképzéses hallgatók, akiknek az aktuális félév (2020.tavasz) a mesterképzésük első szemesztere nem fognak tudni az alapképzésesátlagukkal pályázni CM-ra.


FIGYELEM! A BCE hallgatók számára kivétel nélkül a május 22-i pályázatihatáridő az irányadó.
Az intézményi határidő után véglegesített pályázatokautomatikusan elutasításra kerülhetnek a formai bírálat során.

Apályázatokat a Tempus Közalapítvány által ismertetett módon (lsd. TKACM pályázati felhívásban) lehetséges online benyújtani a fent megadott határidőkig.
A pályázatokat csak elektronikusan kell benyújtani, papír alapon nem.

HOGYAN LEHET PÁLYÁZNI?

Pályázni aTempus Közalapítvány által éppen aktuálisan meghirdetett online módonlehetséges. Akinek volt már korábban pályázata, várhatóan egy új e-mail címenkeresztül fog tudni regisztrálni az online pályázati felületen. Bővebb információt itt talál: www.campusmundi.hu


I. MIÉRT LETT 2020. MÁJUS 22. AZ INTÉZMÉNYI HATÁRIDŐ?

Először is figyelembe kellett vennünk azt az információt, hogy a pályázat csak a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig elérhető és a Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot a pályázatok azonnali hatályú felfüggesztésére.
Ezért van mindenki számára megnyitva a pályázati lehetőség (TAVASZI és ŐSZI FÉLÉVBEN KIUTAZÓK EGYARÁNT PÁLYÁZHATNAK), hogy aki tudja, minél előbb véglegesíteni tudja a pályázatát a következő tanévre vonatkozóan.

A május 22-i határidőt az ERASMUS+ partnerországba őszi félévben kiutazók esetén fogjuk csak szigorúan venni.  
Azon Erasmus országba kiutazók, akik nem adtak be pályázatot, vagy nem nyerték el a Campus Mundit Erasmus+ ösztöndíjtámogatásban fognak részesülni az őszi félévük során!II. TEHÁT KÉSŐBB IS ADHATOK BE PÁLYÁZATOT?

Ha nem Erasmus helyre utazik az őszi félévben, IGEN, amennyiben van rá lehetőség, mivel bizonytalan, hogy meddig lesz elérhető országosan a TKA Campus Mundi pályázati felülete.

 Kiket tudunk támogatni határidőt követően?
– 2021 tavaszi félévben kiutazó hallgatókat
– az első féléves mesterszakos diákok, akiknek nyáron kerül lezárásra a félévük. (Erasmus+ fogadóhely esetén csak a tavaszi félévre vonatkozóan!)
– tengerentúlra kiutazó hallgatók (kiutazás előtt 2-3 hónappal javasolt véglegesíteni a pályázatot, hogy eredményt kapjon kiutazás előtt!)
– pótpályázaton helyet nyert hallgatók (csak a tavaszi félévre vonatkozóan értelemszerűen, hiszen a pótpályázat is arra szól!)

 

III. ERASMUS ORSZÁGBA, ŐSSZEL KIUTAZÓ HALLGATÓ, MIÉRT NEM PÁLYÁZHAT A HATÁRIDŐT KÖVETŐEN? 


Adminisztrációs okokból. Az Erasmus  partnerhez kiutazókkal a mobilitás előtt legalább egy hónappal Erasmus+ szerződést kell kötnünk. Az Erasmus szerződés előkészítésének egyik feltétele az, hogy tudnunk kell, hogy a kiutazó Erasmus támogatott vagy Campus Mundi ösztöndíjas lett. Mivel a pályázatok elbírálása a Tempus Közalapítványnál 2-3 hónapot szokott igénybe venni, kivitelezhetetlen lenne, hogy a hallgató időben szerződjön vagyis a hallgató elesne a támogatás lehetőségétől.

IV. ŐSZI FÉLÉVRE TÖLTÖTTEM FEL A CM PÁLYÁZATOT, DE LEHET, HOGY TAVASZI FÉLÉVBEN UTAZOM. MIT TUDOK TENNI?

Legyen szíves jelezni a Tempus Közalapítvány Campus Mundi ügyfélszolgálatának (campusmundi@tpf.hu) a módosítást, hogy a benyújtott pályázatában szereplő várható kezdő dátumot módosítani szeretné a mobilitási félév megváltozása miatt.

V. ERASMUS PARTNERHEZ UTAZOK, DE PÁLYÁZTAM CM-RA IS. MIKORRA VÁRHATÓ AZ ÖSZTÖNDÍJ?

A május 22-i pályázati határidő azt jelenti, hogy sokan csak a nyár második felében fognak az eredményről értesítést kapni a Tempus Közalapítványtól. Az Erasmus partnerekhez kiutazóknak a CM ösztöndíj előfeltétele lesz az Erasmus+ szerződéskötés, amelynek több hetes átfutása lehet. Tehát, az aki már augusztusban kiutazik, ösztöndíjhoz várhatóan csak később fog jutni, vagyis számítani kell rá, hogy önerőből meg kell előlegezni a kiutazást és  a szállást stb. 


A rendkívüli járványhelyzet miatt az otthoni munkakörnyezetben az oktatói és nem-oktatói dolgozók többségének nincslehetősége nyomtatni, sem pecsételni, így a legtöbb dokumentum hitelesítése úgy kivitelezhető, hogy intézményi bélyegző és aláírásnem szerepel rajta. 
A kitöltés után egy hivatalos e-mail keretében küldikel a pályázni kívánó hallgatónak az igazolásokat és ennek a levélnek a lementésével fogja tudni igazolni a TempusKözalapítvány felé, hogy az intézmény ellenőrizte és töltötte ki az igazolást.

A szaktanáriajánlást nem gond, ha nem a tanszékvezető/intézetvezető írja meg, demindenképpen egy olyan tanár legyen, aki oktatta és személyesen ismeri Önt.
Kitöltését és aláíratását az oktatójával egyénileg e-mailenkeresztül szükséges intézni.

A rendkívüli helyzet során megváltozott munkakörnyezet miatt a szaktanári ajánlásokkal kapcsolatos eljárás a következő:

1. Első lépésként elküldi az oktatójának e-mailen és kérelmezi a szaktanári jóváhagyást.
Nem feltétlenül szükséges csatolmányként, hanem elegendő a levél szövegezésében beilleszteni a Tempus Közalapítvány formanyomtatványában szereplő részt.
Amit tudnak, töltsenek ki előre az e-mailben, hogy az oktatónak már csak amegfelelő részeket kitöltve kelljen visszaküldeni az e-mailt.
Ebben az esetben nem acsatolmányt fogják kitölteni, hanem egyszerűen az e-mail szövegébe beillesztve.

2. Kitöltést követően visszaküldi az oktatóÖnnek e-mailen keresztül, amelyet elegendő továbbítania a formanyomtatvány második felében szereplő, intézményi jóváhagyás kérelmezéséhez. 
Ügyeljen rá, hogy a szaktanári ajánlás hiánytalanul legyen kitöltve és a megfelelő részek legyenek aláhúzva és beikszelve.

Az eljárás a következő:

1. Továbbítja e-mailben az oktatótól visszakapott szaktanári ajánlást (csatolmányként vagy e-mailt) a központi e-mail címre: student.office@uni-corvinus.hu

2. A mobilitási csoport részéről kitöltjük és hozzáillesztjük a szaktanári ajánláshoz az intézményi jóváhagyást részt a megfelelő részekkel kitöltve a levél törzsszövegként (nem csatolmányként) és e-mailen visszaküldjük. Külföldi tanulmányi mobilitás esetén kizárólag Oli Tímea és Kocsi Károly adhat ki igazolást.  

3. A pályázó végül ezt az e-mailt menti le pdf verzióban és ezt tölti fel a pályázatához.
(Pl. A folyamatot úgy végezheti el, hogy az email nyomtatására kattint és a nyomtatási oldalt /képet PDF-ben menti le vagyis nem szükséges kinyomtatni és visszaszkennelni.)

Maga az e-mail pdf formában történő lementése biztosítja a Tempus Közalapítvány számára, hogy valóban az oktatótól és az illetékes koordinátortól érkezett a jóváhagyás, illetve az ajánlás.

Nagyon ügyeljenek rá, hogy kizárólag olyan fájlt töltsenek fel a pályázathoz, amiben mind a szaktanári ajánlás, mind az intézményi jóváhagyás jól látszik!

Figyelem! Aki nem kapott szaktanári ajánlást és intézményi jóváhagyást – formai hiba miatt – elutasításra kerül a pályázata.

A dokumentumot a tanulmányi osztálytól szükséges kérelmezni.
Kérjük, hogy ügyeljenek rá, hogy az intézményi jóváhagyást, illetve a képzési adatok igazolását külön e-mailen keresztül kérelmezzék, hiszen két különböző iroda adja ki a két dokumentumot.

A képzési adatok igazolásta tanulmányi előadójuk fogja a Neptunon keresztül elektronikusan (pdf)kiállítani.
Nem szükséges a Tempusos formanyomtatványt mellékelni a kérelemhez,mert ez a dokumentum a Campus Mundis sablonon szereplő összes adatot tartalmazni fogja és ezt kell a pályázathoz feltölteni.

Nagyon fontos, hogy legalább egy lezárt félévvel rendelkezzen a pályázáskor, hogy legyen tanulmányi átlaga.
Azon mesterképzéses hallgatók, akiknek az aktuális félév (2020. tavasz) a mesterképzésük első szemesztere sajnos nem fognak tudni az alapképzéses átlagukkal pályázni a Campus Mundira. 

Kiegészítő támogatásra igénylést csak az nyújthat be, aki a felhívásban szereplő szempontok egyikének megfelel és ezt az űrlapon leigazoltatja.
Amennyiben a benne feltüntetett szempontok egyikének sem felel meg, akkor sajnos a pályázat formailag nem megfelelő és nem fogadható el.

A kérvénnyelkapcsolatban az osztondij@uni-corvinus.hu e-mail címre szükséges írni.

A jelenlegihelyzetben csak úgy kivitelezhető a dokumentum visszaküldése, hogyintézményi bélyegző és aláírás nem fog szerepelni rajta.
Kitöltés után egyhivatalos e-mail keretében küldik vissza és azzal tudja igazolni,hogy az intézmény ellenőrizte és töltötte ki az igazolást.

Az alábbi szempontokat az ösztöndíj csoport tudja leigazolni:
 – “A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott.” – “Rendszeres szociális ösztöndíj”
– “Rendkívüli szociális ösztöndíj”
– “Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült.”
 – „Bursa Hungarica” (önkormányzat is leigazolhatja)

Ügyeljen rá, hogy az igazolásban a Neptun rendszerében megegyező adatai szerepeljenek.
Elegendő csak a saját adatait kitölteni géppel, illetve azt a szempontot megjelölni (hogy melyik évben kapta utoljára az adott támogatást), amit leigazoltat.
Az igazoló fél részét természetesen nem kell előre kitölteni.

A másodlagos szempont esetén a lakcímkártya másolatát is töltsék fel a pályázat során.

Felhívjukszíves figyelmüket, hogy a pályázatokat a Tempus Közalapítvány munkatársaibírálják el.
Előfordulhat, hogy javaslattétel nem a pályázat véglegesítésétkövető első, hanem csak a rákövetkező kuratóriumi ülésen születik, így apályázástól az eredmény meghirdetéséig tartó folyamat akár 2-3 hónapot is igénybevehet.

a) Először a BCE fő- vagy pótpályázati időszakában szükséges pályázni a Corvinus valamely meghirdetett partneregyetemére vonatkozóan.

b) Sikeres pályázat esetén a hallgató automatikusan tandíjmentességet élvez a fogadó egyetemen (a BCE és a partneregyetem között fennálló intézményközi megállapodásnak köszönhetően), valamint Erasmus+ ösztöndíjra jogosult.

c) Amennyiben Campus Mundira is pályázni kíván, annak előfeltétele a fent említett sikeres BCE részképzési pályázat.
   – 2 szemeszteres / egész éves részképzés esetén 2 külön pályázatot szükséges benyújtani: egyet őszre + egyet tavaszra. 

d) A BCE intézményi, Erasmus+ országban megvalósuló, részképzési mobilitásokra vonatkozó aktuális Campus Mundi pályázati határidejéről fontos tájékozódni, mert az eltérhet a Tempus Közalapítvány által meghirdetett CM pályázati határidőktől!

e) Erasmus+ országba utazó hallgatókkal minden esetben Erasmus+ szerződést kötünk. Ez azt jelenti, hogy a hallgató a mindenkori Erasmus+ szabályoknak, valamint az Erasmus+ támogatási szerződésbe foglaltaknak eleget tenni köteles, továbbá részképzési mobilitásának hossza függvényében fogynak a rendelkezésére álló Erasmus+ hónapjai (képzési szintenként 12 hónap).

f) Az Erasmus+ szerződésnek a mobilitás kezdete előtt hatályba kell lépnie! Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a CM pályázat eredményének a részképzés kezdete előtt legalább egy hónappal ki kell derülnie,  mivel a CM pályázás és bírálat akár 1-3 hónapot is igénybe vehet, a CM jelentkezést 3-4 hónappal a mobilitás előtt véglegesíteni szükséges. 

g) Az Erasmus+ szerződés támogatási státusza lehet:
   1.) Erasmus+ pénzügyi támogatás: Erasmus+ ösztöndíjban részesül, CM ösztöndíjat nem kap (Erasmus+ ösztöndíj 3-12 hónap hosszúságra igényelhető.)

   2.) Zero grant (státusz nulla): CM ösztöndíjas a hallgató, Erasmus+ támogatást nem kap (CM ösztöndíj maximum 5 hónap hosszúságra nyerhető el. Amennyiben a hallgató CM ösztöndíjas és mobilitási féléve 5 hónapnál hosszabb, az 5 hónap feletti részre sem Erasmus+, sem CM ösztöndíjat nem tudunk biztosítani.)

Részképzési mobilitás esetén kombinált támogatásra nincs lehetőség. A hallgató vagy Erasmus+ vagy CM ösztöndíjat kap. 
Amennyiben a hallgató CM ösztöndíjas és mobilitása 5 hónapnál hosszabb, az 5 hónap feletti részre sem Erasmus+, sem CM ösztöndíjat nem tudunk biztosítani. Ha egy külföldi szemeszter hosszabb, mint 5 hónap, érdemes kikalkulálni, mivel jár jobban: Erasmus+ ösztöndíj a teljes kint létre vagy CM támogatás az 5 hónapra.

h) Sikeres Campus Mundi pályázás esetén a Tempus Közalapítvány (TKA) CM támogatási szerződést köt a hallgatóval. Ez azt jelenti, hogy a hallgató a mindenkori CM szabályoknak, valamint az CM támogatási szerződésbe foglaltaknak köteles eleget tenni,, továbbá részképzési mobilitásának hossza függvényében fogynak a rendelkezésére álló CM hónapjai (a képzési szintenként járó 12 hónapból).

i) A CM támogatási szerződést az Erasmus+ támogatási szerződés, illetve a Learning Agreement alapján köti meg a TKA a hallgatóval. 
Nagyon fontos, hogy minden dokumentumon azonos mobilitási kezdő és záró dátum szerepeljen!

j) Az Erasmus+ ösztöndíjat a Corvinus euróban folyósítja, így célszerű EUR alapú bankszámlaszámot megadni. 
A CM ösztöndíjat a Tempus Közalapítvány forintban utalja, Magyarországon (is) székelő bank számlaszámára, mely lehet forint vagy deviza alapú. 

k) Az Erasmus+ dokumentációs teendőket a CORVINUS illetékes szervezeti egységei és koordinátorai felé szükséges intézni, a CM dokumentációs lépéseket pedig a TKA illetékes munkatársai felé kell teljesíteni.

l) Amennyiben egy őszi félévet külföldön töltő hallgató a tavaszi félévre is kint szeretne maradni, a Corvinussal, valamint a fogadó egyetemmel szükséges egyeztetnie erről. Pozitív válasz esetén hosszabbíthat, vagyis a tavaszi félévre is tandíjmentességet élvez a fogadó egyetemen, és – ha azt a BCE intézményi támogatási keret lehetővé teszi – Erasmus+ ösztöndíjban részesülhet. Amennyiben meg kívánja pályázni a CM ösztöndíjat a tavaszi félévre vonatkozóan, úgy annak eredményét meg kell kapnia mobilitása Erasmus+ szerződésébe foglalt eredeti záró dátuma (őszi félév vége) előtt legalább egy hónappal. Ennek oka: Az Erasmus+ szerződés kizárólag annak hatályossági ideje alatt módosítható. A szerződés a benne foglalt mobilitási záró dátumig érvényes. Addig a napig a szerződésmódosításnak meg kell történnie. A szerződésmódosítás 3-4 hetet igénybe vehet, és csak a CM pályázat eredménye függvényében állítható ki.  Amennyiben az aktuális szerződése 1 hónapon belül lejár, úgy nincs lehetőség hosszabbítást kérelmezni.

FIGYELEM: Félévhosszabbítás esetén egy teljesen új CM pályázatot kell benyújtani, amihez a szükséges pályázati dokumentumokat újra be kell szerezni. Egy korábban benyújtott igazolás dátumainak felülírása (köz)okirathamisításnak minősül. Amennyiben a Tempus Közalapítvány felfüggesztette a Campus Mundi pályázati lehetőséget az aktuális tanévre, úgy kizárólag Erasmus+ ösztöndíjban tud részesülni. 

m) Amennyiben a hallgató néhány héttel meg kívánja hosszabbítani őszi/tavaszi féléves mobilitását, Erasmus+ és CM támogatási szerződéseit egyaránt módosítani szükséges. Előbbit érintően a BCE-vel kell felvennie a kapcsolatot, utóbbiról pedig a TKA illetékes munkatársával szükséges egyeztetnie. Campus Mundi támogatás esetén maximum 5 havi ösztöndíj biztosítható, így azon felüli hosszabbításra nincs lehetőség. 
FIGYELEM: A Campus Mundi szerződésmódosításhoz az Erasmus zero-grant szerződést és Learning Agreementet is módosítani kell, amelynek átfutása kb. 3-4 hét is lehet.

n) Visszafizetési kötelezettség a mobilitás rövidülése miatt: Az Erasmus+ ösztöndíj időarányos részét a BCE számára, a CM ösztöndíj időarányos részét pedig a TKA számára kell visszautalni.

o) Fontos, hogy minden olyan mobilitási dokumentumból, melyből létezik CM sablon, a hallgató a CM sablont használja, mert a Tempus Közalapítvány csak azokat fogadja el, és a BCE is elfogadja a CM-s formanyomtatványokat, fordítva ez azonban nem (minden esetben) igaz. 
Ezek a következők: Learning Agreement, Confirmation Form (confirmation of arrival és confirmation of departure).

a) Először a CORVINUS fő- vagy pótpályázati időszakában szükséges pályázni a Corvinus valamely meghirdetett partneregyetemére vonatkozóan.

b) Sikeres pályázat esetén a hallgató automatikusan tandíjmentességet élvez a fogadó egyetemen (a CORVINUS és a partneregyetem között fennálló intézményközi megállapodásnak köszönhetően), mivel azonban nem Erasmus+ országba utazik, Erasmus+ támogatásra nem jogosult, így mindenképpen javasolt Campus Mundi ösztöndíjra pályáznia.

c) Amennyiben Campus Mundira is pályázni kíván, annak előfeltétele a fent említett sikeres CORVINUS részképzési pályázat.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tempus Közalapítvány döntése alapján nem Erasmus+ célország esetén tanévente egy pályázat nyújtható be külföldi részképzésre legfeljebb 5 hónap időtartamra.

d) A CORVINUS intézményi, nem Erasmus+ országban megvalósuló, részképzési mobilitásokra vonatkozó aktuális Campus Mundi pályázati határidejéről fontos tájékozódni, mert az eltérhet a Tempus Közalapítvány által meghirdetett CM pályázati határidőktől!

e) Mivel a pályázás + elbírálás + nyertes pályázat esetén a szerződéskötés és ösztöndíj folyósítása összesen akár 2-4 hónapot is igénybe vehet, érdemes min. 3-4 hónappal a mobilitás megkezdése előtt pályázni.

f) Mivel nem Erasmus+ országban valósul meg a mobilitás, a CORVINUS nem köt Erasmus+ támogatási szerződést a hallgatóval.

g) Sikeres CM pályázás esetén a Tempus Közalapítvány (TKA) CM támogatási szerződést köt a hallgatóval. Ez azt jelenti, hogy a hallgató a mindenkori CM szabályoknak, valamint az CM támogatási szerződésbe foglaltaknak eleget tenni köteles, továbbá részképzési mobilitásának hossza függvényében fogynak a rendelkezésére álló CM hónapjai (képzési szintenként 12 hónap).

h) A CM támogatási szerződést a Learning Agreement alapján köti meg a TKA a hallgatóval. Nagyon fontos, hogy mindkét dokumentumon azonos mobilitási kezdő és záró dátum szerepeljen!

i) A CM ösztöndíjat a TKA folyósítja forintban, Magyarországon (is) székelő bank számlaszámára, mely lehet forint vagy deviza alapú.

j) A tanulmányokkal kapcsolatos dokumentációs teendőket a CORVINUS illetékes szervezeti egységei és koordinátorai felé szükséges intézni, a CM dokumentációs lépéseket pedig a TKA illetékes munkatársai felé kell teljesíteni.

k) Amennyiben egy őszi félévet külföldön töltő hallgató a tavaszi félévre is kint szeretne maradni, először a BCE-vel, valamint a fogadó egyetemmel szükséges egyeztetnie erről. Pozitív válasz esetén hosszabbíthat, vagyis a tavaszi félévre is tandíjmentességet élvez a fogadó egyetemen.

l) Amennyiben a hallgató pl. néhány héttel meg kívánja hosszabbítani őszi/tavaszi féléves mobilitását, CM támogatási szerződését módosítani szükséges, melyről a TKA illetékes munkatársával szükséges egyeztetnie. Campus Mundi támogatás esetén maximum 5 havi ösztöndíj biztosítható, így azon felüli hosszabbításra nincs lehetőség.

m) Visszafizetési kötelezettség a mobilitás rövidülése miatt: A CM ösztöndíj időarányos részét a TKA számára kell visszautalni. Mivel a BCE-től nem részesült anyagi támogatásban a hallgató, a BCE felé ösztöndíj-visszafizetési kötelezettsége nem keletkezhet.

n) Fontos, hogy a Learning Agreementből a hallgató a Tempus Közalapítvány által kiadott Campus Mundis sablont használja, mert a TKA csak azt fogadja el és a BCE is elfogadja a CM-s formanyomtatványt.

A Tempus Közalapítvány pályázati felhívásai az egyes ösztöndíjtípusokra vonatkozóan itt érhetők el.

 

I. Külföldi részképzés – intézményközi (BCE és fogadó egyetem közötti) szerződés alapján

– Erre kizárólag azon hallgatók pályázhatnak, akik a CORVINUS EGYETEM éppen aktuális külföldi részképzési főpályázata/pótpályázata során a CORVINUS valamely partneregyeteméhez Erasmus+ vagy bilaterális helyet nyertek el.

– Ezen CM pályázattípussal kapcsolatosan az alábbi linkeken lehet tájékozódni: Tempus Közalapítvány CM honlap

– Pályázati határidők: Minden tanévre vonatkozóan aktuálisan meghirdetésre kerülnek. 

– Figyelem: CORVINUS hallgatóira nézve a CORVINUS által meghírdetett intézményi határidők az irányadók!

 

II. Külföldi részképzés – államközi (Magyarország és fogadó ország közötti) szerződés alapján

– Erre bárki pályázhat, nem előfeltétele a BCE-s pályázat.

– Pályázati határidők: Minden tanévben aktuálisan meghirdetésre kerülnek a Tempus Közalapítvány oldalán.

– Figyelem: Bizonyos országok esetében előrehozott határidők lehetnek.

– Az itt meghirdetett országok és intézmények a Magyar Állammal állnak szerződéses viszonyban, nem a CORVINUS egyetemmel.

– Ezt az ösztöndíjtípust kizárólag a Tempus Közalapítvány koordinálja és bírálja, így ezzel kapcsolatos kérdésekben a CORVINUS munkatársai nem tudnak segítséget nyújtani.

– Bővebb információ és pályázati felhívás a TKA honlapján

– Ennél a pályázattípusnál nincs szükség az ún. „szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás” pályázati dokumentumra, helyette egy tanári ajánlólevelet kell kérni (ennek nincs sablonja), ami pontozva lesz a bírálat során.

 

III. Külföldi részképzés – freemover pályázati típus (vendéghallgatói jogviszony)

– Külföldi részképzés teljesíthető vendéghallgatói jogviszonyban is (freemover státusz), ez esetben a pályázó szabadon kereshet külföldi fogadó egyetemet, ahol a tanulmányaihoz kötődő kurzusokat teljesíthet. 

– Bármely Európai vagy Európán kívüli felsőoktatási intézményben teljesíthető egy félév vagy trimeszter, amennyiben a pályázó a külföldi Egyetemtől fogadó nyilatkozatot (Letter of Acceptance) kap, a kiutazást a küldő felsőoktatási intézmény (Corvinus) támogatja és a külföldön teljesített kurzusokat, krediteket beszámítja itthoni tanulmányaiba.

– Freemover mobilitás esetében a pályázó feladata és felelőssége a fogadó egyetem felkutatása, a tanulmányok és a beszámítás egyeztetése.

– Erre bárki pályázhat, nem előfeltétele a Corvinuson történő pályázat.

– A világ bármely felsőoktatási intézményéhez lehet pályázni (kivéve a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségeket), tehát sem intézményközi, sem államközi megállapodás nem szükséges hozzá.

– Fontos azonban, hogy mivel nem intézményközi és nem is államközi megállapodás mentén valósul meg a mobilitás, hanem a hallgató intézi magának, ezért a résztvevő nem élvez tandíjmentességet a fogadó egyetemen.

– Külföldi egyetemi tandíj finanszírozására külön támogatás nem igényelhető. Amennyiben a fogadó egyetemen tandíjat kell fizetni, azt az elnyert CM ösztöndíjból és/vagy saját tőkéből kell kigazdálkodni.

– FIGYELEM: Freemover pályázás esetén az intézményi jóváhagyást kizárólag a következők teljesülése esetén áll módunkban kiállítani: szaktanári ajánlás megléte, fogadó levél bemutatása, mindhárom fél által aláírt Learning Agreement bemutatása.

– Pályázati határidő: A pályázás lehetősége folyamatos, de legkésőbb a mobilitás kezdete (kinti tanulmányok / orientációs hét / nyelvi kurzus első napja) előtti napig lehet véglegesíteni a pályázatot. A hosszú átfutási időre való tekintettel javasolt már 2-3 hónappal előre pályázni.

– Bővebb információ: A Tempus Közalapítvány CM honlapján

 

IV. Szakmai gyakorlat

– A fogadó hely (cég, szervezet, alapítvány, felsőoktatási intézmény) keresése a hallgató feladata. A világ bármely országában megvalósítható a szakmai gyakorlati mobilitás (kivéve a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségeket).

– Pályázni csak fogadó hely birtokában lehetséges. (fogadó levél!)

– Bővebb információ a Tempus Közalapítvány CM szakmai gyakorlatos honlapján.

– Előfeltétele a szakmai gyakorlatos pályázat benyújtása a BCE-n. Erről bővebb információ: a BCE Erasmus+ szakmai gyakorlatos honlapján (Akkor is, ha nem Erasmus+ országban lesz a gyakorlat.)

– Pályázati határidő: A pályázás lehetősége folyamatos, de legkésőbb a mobilitás kezdete (első munkanap) előtti napig lehet véglegesíteni a CM pályázatot. A hosszú átfutási időre való tekintettel javasolt már 2-3 hónappal előre pályázni.

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY ERASMUS+ ORSZÁGBAN MEGVALÓSULÓ SZAKMAI GYAKORLATOS MOBILITÁSOK MELLÉ NEM LEHETSÉGES CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJRA JELENTKEZNI. ERASMUS+ TÁMOGATÁS TERMÉSZETESEN TOVÁBBRA IS MEGPÁLYÁZHATÓ!


V. Rövid tanulmányi út

– Ezt az ösztöndíjtípust kizárólag a Tempus Közalapítvány koordinálja és bírálja, így ezzel kapcsolatos kérdésekben a CORVINUS munkatársai nem tudnak segítséget nyújtani.

– Bővebb információ és pályázati felhívás a TKA honlapján

Vágólapra másolva