Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatói díjak

A Pro Universitate díj folyamatos kimagasló tanulmányi és közéleti, illetve tudományos tevékenység elismerésére szolgáló, az egyetemi tanulmányok lezárásakor nyújtott díjazás. 
Elnyerésének feltétele, hogy a hallgató a “Tudományos tevékenység” valamint a “Közösségi és egyéb társadalmi tevékenység” kategóriában is rendelkezzen értékelhető eredménnyel. 
Pályázat benyújtására mindazon végzős hallgatók jogosultak, akik osztatlan mesterképzésben vagy osztott mesterképzésben vesznek részt (ez utóbbi esetben, ha a hallgató az alapképzést is az Egyetemen végezte) és végbizonyítványukat az adott félév végéig megszerzik. 

A díjban félévente legfeljebb három hallgató részesíthető.
Vágólapra másolva