Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Állami ösztöndíjak

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra miniszteri pályázati felhívása alapján azok a hallgatók pályázhatnak, akik alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben vesznek részt, tanulmányaik során két félévre bejelentkeztek, ennek során legalább 55 kreditpontot szereztek, az Egyetemen folytatott tanulmányai során a pályázat benyújtását megelőző két félévben kiemelkedő tanulmányi eredményt, legalább 4,5-ös tanulmányi átlagot értek el és kimagasló szakmai és közösségi munkát végeztek. 

Az ösztöndíj egy tanulmányi évre (10 hónap) nyerhető el, adományozásáról az illetékes miniszter dönt.
Az ösztöndíj célja az alap-, mester és doktori képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk, TDK-dolgozat, vagy a képzés szintjétől függően a mesterképzésre (alapképzés esetén) vagy doktori képzésre (mesterképzés esetén) történő felkészülés támogatása.

Az ösztöndíjat 5-60 hónap időtartamra lehet elnyerni, melynek odaítéléséről az illetékes miniszter dönt.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely az Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató számára az Egyetemen megállapított szociális ösztöndíjból (intézményi ösztöndíjrész) áll. 

Ha a hallgató teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben folytatja tanulmányait és az állandó lakóhelye szerinti települési önkormányzat ösztöndíjban részesítette, jogosulttá válik az intézményi ösztöndíjrész folyósítására is.
A Hunyadi János ösztöndíj államilag támogatott képzésben részt vevő külhoni magyar hallgató részére, az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj. A teljes képzésben részt vevő hallgató részére az ösztöndíj 10 hónapra szól, havi összege 30 000 Ft/hó. 

A pályázatot az Eötvös Loránd Tudományegyetem bonyolítja le, de az egyetemmel jogviszonyban álló intézmény fizeti ki.
A Magyarországon költségtérítéses, illetve önköltséges képzésben részt vevő nem magyar állampolgárságú hallgató részére tanévenként az oktatásért felelős miniszter ösztöndíjat adományozhat. 

A pályázatot az oktatásért felelős miniszter írja ki. A pályázat elbírálására a tanulmányi eredmény alapján kerül sor.
A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai vagy paralimpiai sportágakban sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai, paralimpiai érmet szereznek.Az ösztöndíjra javasolt hallgatókat a miniszter három – Európa-bajnoki, világbajnoki, és olimpiai – kategóriába sorolja. 

Az ösztöndíj összegét a kategóriákba történő sorolások, illetve a korábbi versenyeredmények határozzák meg. 

A miniszter az ösztöndíjra érdemes sportolókról javaslatokat kér a Magyar Olimpiai Bizottságtól, illetve a szakszövetségektől. 

Az ösztöndíj odaítéléséről a miniszter dönt.
Vágólapra másolva